Guide till Artikel 19 som verktygs artiklar

Det började 29 april 2019 med en liten reklamnotis för projektets startmöte. Sedan dess har vi publicerat 162 artiklar, stora och små och med en stor spridning på innehåll för att spegla den bredd och det djup och komplexitet som Artikel 19 innebär.
Temana har varit många och lite svåra att avgränsa eftersom de ofta blivit flera teman i samma artikel. Här är alla fall ett försök att göra det lättare att hitta något man söker.

ILI när Arvsfondens besked kom
ILI när Arvsfondens besked kom

Om våra produkter

De mesta som publicerats här under vintern och våren 2022 har handlat om våra slutprodukter, antingen i form av intervjuer eller referat på webbinarierna. Lättast att hitta dem är att gå in på respektive produkt här i hemsidans högermarginal.

Vad Artikel19 säger och förväntningar på projektet

Glad Emil Erdtman med kaffe i pappersmugg. Selfie tagen i tunnelbanan.

Intervju med Emil Erdtman när projektet startar:
Hur kan Artikel 19 implementeras i Sverige?

Referat från startmötet:
Fullsatt på projektets startmöte

Ola Linder i panelen på seminarium i Almedalen 2019 med länk till referat på Assistanskoll:
Referat: Hur kan artikel 19 stärka LSS?

Referat från seminarium 2019:
Seminariet Var finns tänderna? – ”Vi måste kämpa på flera fronter samtidigt”

Sista seminariet innan Coronan:
Funktionsrättskonventionen i ljuset av att barnkonventionen blivit lag

Ola Linder i intervju på Assistanskoll:
Artikel 19 som verktyg – ”Syntes av FN-juridik och rättighetsbärarnas egna erfarenheter”

Intervju med Jonas Franksson:
Independent living eller paternalism?

Intervju med Ola Linder när han slutar som projektledare, hösten 2021:
Artikel 19.s transformativa kraft ännu inte utnyttjad

Våra samarbeten – låta målgrupperna komma till tals

Intervju med Mim Sörensson, cirkelledare för Egenmaktsgruppen i Partille:
Fastna inte i dina känslor!

Intervju med Mari Siilsalu om arbetet tillsammans med Partille-gruppen:
Inte vana att bli lyssnade på

Mari Siilsalu skriver om inflytandekaféet i Järfälla:
Artikel 19 som verktyg på inflytandekafé

Intervju med Jenny Rosendahl, inflytandekaféet i Järfälla och forskare på kommunikation med personer med IF:
”Vi och dom andra”

Intervju med Mari Siilsalu om arbetet tillsammans med RFSU-gruppen Jag är berättaren:
På plats i safespace

Lotte Sederholm och Magnus Lindén, Ge Makten vidare, Uppsala.

Intervju med Lotte Sederholm och Magnus Lindén, Ge makten vidare, projekt i Uppsala:
Ge makten vidare: ”Målgruppen är motorn”

Självbestämmande för personer med IF

Intervju med Jenny Rosendahl, inflytandekaféet i Järfälla och forskare på kommunikation med personer med IF:
”Vi och dom andra”

Intervju med Anna Strimbold, jurist på JAG, om godmanskap:
God man-skapet – ett verktyg för självbestämmande

Intervjun med Lotte Sederholm och Magnus Lindén, Ge makten vidare, projekt i Uppsala:
Ge makten vidare: ”Målgruppen är motorn”

Intervju med Gunilla Thunberg, logoped och forskare på Dart i Göteborg:
Kunskap nyckeln till rättigheterna

Pia Käcker under intervju.

Intervju med Pia Käcker, projektledare, Vi är med:
Kommunikation med personer med flerfunktionsnedsättning

De snäva och förnedrande behovsbedömningarna till personlig assistans

Första intervjun med Nora Eklöv, f.d. generalsekreterare i Förbundet Unga rörelsehindrade och krönikör på Assistanskoll:
Nora på väg mot sin fjärde överklagan

Andra intervjun med Nora Eklöv f.d. generalsekreterare i Förbundet Unga rörelsehindrade och krönikör på Assistanskoll:
Lever ”som andra” tre dagar i veckan – och i fyra som om LSS inte fanns

Nora Eklöv i STIL:s lilla konferensrum. Ett glas vatten på bordet.

Tredje intervjun med Nora Eklöv f.d. generalsekreterare i Förbundet Unga rörelsehindrade och krönikör på Assistanskoll:
Nora vann i kammarrätten

Intervju med Thomas Juneborg, STIL och krönikör på Assistanskoll, om kränkande omprövningar:
Förlorade (nästan) all assistans efter kränkande omprövning

Intervju med Thomas Juneborg, STIL och krönikör på Assistanskoll om behovsbedömningarna:
Assistans på nåder

Referat från MR-dagarna 2021 med bl.a. Martin Klepke, Tidningen Arbetet och Annika Taesler, journalist och författare:
Dålig koll på rättigheter i kommunerna

Artikel 19 som verktyg reder ut varför förstatligande inte är den viktigaste reformen för personlig assistansrörelsen:
Förstatligande inte prio 1

Absurda domar om ledsagning och färdtjänst

Intervju med Urban Fernquist, tidigare chef på SRF, Synskadades riksförbund:
Motionscykel orsak till neddragen ledsagning

Kenneth Westberg, Assistanskoll, intervjuar Andreas Pettersson, lektor i juridik:
Andreas Pettersson, lektor i juridik – ”Domstolarna spelar Svarte Petter med synskadade”

Kenneth Westberg, Assistanskoll, intervjuar Anna Quarnström om färdtjänsten:
Anna Quarnström, förbundsjurist, SRF – ”HFD har gett grönt ljus för att dra in färdtjänst för synskadade”

Kenneth Westberg, Assistanskoll, intervjuar Anna Quarnström om ledsagning:
Anna Quarnström, förbundsjurist, SRF – ”Coronapandemin har inneburit en dubbelbestraffning av synskadade”

Mona Nilsson

Kenneth Westberg, Assistanskoll, intervjuar Mona Nilsson:
Mona Nilsson, blind ledsagningsanvändare – ”Handläggaren sade att jag inte längre tillhörde LSS personkretsar”

Dåligt fungerande tolktjänst

Webbinarium om tolktjänsten med många gäster från både IL-rörelsen och hörselskade- och döv-rörelsen:
Många och stora problem med tolktjänsten

Personer med NPF på tvären i fyrkantiga regelverk

Intervju med Mim Sörensson, cirkelledare för Egenmaktsgruppen i Partille:
Fastna inte i dina känslor!

Intervju med Mari Siilsalu om arbetet tillsammans med Partille-gruppen:
Inte vana att bli lyssnade på

Intervju med Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention:
Rena fördomar som styr

Intervju med Jannie Lehman, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne:
Antidiskrimineringsbyråerna överhopade med jobb

Intervju med Gunilla Thunberg, logoped och forskare på Dart i Göteborg:
Kunskap nyckeln till rättigheterna

Projekt mot slentrianmässiga tvångsåtgärder i psykiatrin

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, NSPH i Göteborg, sittande framför ett fönster på ett kontor.

Intervju med Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Västra Götaland:
Från fyra bältesläggningar i månaden till fyra om året

Fattigdom – en Artikel 19-fråga

Referat från webbinarium med Utredningen om merkostnad i bostad med särskild service enligt LSS:
”Enskilda kan gå minus varje månad”

Kort sammanfattning av EDFs, European Disability Forums rapport Poverty and Social Exclusion of Persons with Disabilities:
Betydligt högre risk för fattigdom för personer med funktionsnedsättning

Intervju med Carolina Celinska och Janna Olzon, DHR, som på allvar driver frågan om fattigdom bland personer med funktionsnedsättning:
Omedvetenhet om fattigdom

Intervju med Julia Henriksson, jurist på FUB, som årligen ger ut rapporten Fångad i fattigdom:
Ett liv i fattigdom

Tillgänglighet och universell utformning

Kirsten Rassmus-Gröhn, Lunds Universitet, beskriver grunden för Universell Utformning på ett seminarium i Almedalen 2019:
Universell utformning – inkluderande perspektiv

Intervju med Ola Linder om Artikel 9 och Artikel 19c:
Artikel 9 och artikel 19c – en jämförelse

Intervju med Diana Chafik, projektledare för Rätt från början:
Utmaningar för Rätt från början och universell utformning

Intervju med Dolores Kandelin Mogard, projektledare för projektet Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA:
Se vinsten med olikheter

Intervju med Linda Plantin Ewe, Högskolan Kristianstad, om Universal design for Learning:
Spirande intresse för Universal Design for Learning

Webbinarium om tillgänglighetsdirektivet med bl. a. Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Ola Linder och många andra representanter från olika funktionsrättsorganisationer:
Tillgänglighetsdirektivet väcker förhoppningar

Vad säger tillgänglighetsdirektivet?
Om tillgänglighetsdirektivet gällde från året 2001, vilka anmälningar om diskriminering på anmälningstjänsten.se hade det tillämpats på?

Ett utdrag från förstasidan pdf med ansikte och texten TRIPS

Intervju med Jamie Bolling om projektet Trips:
TRIPS – innovationer för tillgänglighet i kollektivtrafiken

Riskabelt att driva rättsfall och svaga åtgärder mot diskriminering

Intervju med Annemarie Isbert, Disability Rights Defenders, DRD och Ola Linder om en undersökning av åtgärder mot diskriminering:
Svårt att kräva sin rätt

Ola Linders rapport från ett internationellt seminarium 2019:
”Institutionaliserng är en form av diskriminering” – konferens om jämlikhet och diskriminering i Stockholm – Artikel 19 som verktyg (lagensomverktyg.se)

Dom efter att ha blivit nekad ett glas vin:
DOM: 30 000 kr för krogdiskriminering

Webbinarium om tillgänglighetsdirektivet med bl. a. Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, Ola Linder och många andra representanter från olika funktionsrättsorganisationer:
Tillgänglighetsdirektivet väcker förhoppningar

Vad säger tillgänglighetsdirektivet?
Om tillgänglighetsdirektivet gällde från året 2001, vilka anmälningar om diskriminering på anmälningstjänsten.se hade det tillämpats på?

Rapport från Raoul Wallenberg-Institutet:
RAPPORT: Människorättspraktik ifrågasätter 65-årsregeln inom personlig assistans

Richard Sahlin förlorade i Arbetsdomstolen men vann i FN:
PRESSMEDDELANDE: Richard Sahlin vinner mot Sverige i FN

Ola Linders guide :
Guide för att klaga till Funktionsrättskommittén

Desideria Jungelin Foto: Emil ErdtmanJennifer Jungelin Foto: Emil Erdtman

Desideria Jungelin skriver om hur hon tvingades välja mellan att flytta hemifrån och att få utöva sina fritidsintressen:
Nödvändigt att kombinera insatser för goda levnadsvillkor och motverka diskriminering

Ola Linders rapport från ett seminarium ILI och STIL anordnade 2019:
Hur använder vi funktionsrättskonventionen för att kräva rättigheter?

Artikel 19 som verktygs Lagen som verktyg granskade flera kommuners arbete med handläggning av ärenden om tillgänglighet, framför allt det som kallas enkelt avhjälpta hinder, och anmälde åtta av dem till JO:
JO kritiserar fem kommuner efter vår anmälan

 Webbinarium med bl. a. Märta Stenevi, minister med ansvar för diskrimineringsfrågor
Stärkt skydd mot diskriminering

Göra konventionen till lag – blottade brister i svensk lagstiftning

Torsdagsaktionen inleds, kort intervju med Jonas Franksson:
Ny ”torsdagsaktion” – Gör konventionen till lag

Intervju med Stefan Käll, f.d. funktionsrättsjurist:
Funktionsrättskonventionen lätt att inkorporera i svensk lagstiftning

Mari Siilsalu skriver om regler som styr ledsagning och hemtjänst:
Socialnämndens makt över ledsagning och hemtjänst enligt SoL

Intervju med Ola Linder om Gapanalysen; skillnaden mellan Funktionsrättskonventionen och svensk lagstiftning:
Staten saknar sammanhållen strategi

Närbild på en leende Sven Aivert på torsdagsaktionen sista oktober 2019.

Intervju med Sven Aivert, Funktionsrättsaktivist:
Faller mellan stolarna i svensk lagstiftning

Minnet av Sven Aivert:
Tre röster om Sven Aivert

Brist på involvering

 Referat från om Funktionsrätt Sveriges webbinarium om aktiv involvering med deltagare från många funktionsrättsorganisationer från hela Sverige:
Stora brister på involvering

Flerfärgstårta som visar att väldigt få kommuner har riktlinjer för att ta in testare med funktionsnedsättning

Intervju med Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef, Funka:
Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna

FN-arbete och Sverige i internationellt perspektiv

Ola om regeringen rapport till FN:s Funktionsrättskommitté hösten 2019:
Många svaga punkter i regeringens rapport

Ola Linders guide:
Guide för att klaga till Funktionsrättskommittén

Annemarie Isbert, DRD, i närbild på en skärm då hon tittar i kameran.

Intervju med Annemarie Isbert, Disability Rights Defenders, DRD och Ola Linder om en undersökning av åtgärder mot diskriminering:
Svårt att kräva sin rätt

Ola Linders rapport från ett internationellt seminarium juni 2019:
”Institutionaliserng är en form av diskriminering” – konferens om jämlikhet och diskriminering i Stockholm – Artikel 19 som verktyg (lagensomverktyg.se)

Ola Linders rapport från ett seminarium ILI och STIL anordnade 2019:
Hur använder vi funktionsrättskonventionen för att kräva rättigheter?

Webbinarium med bl. a. Märta Stenevi, minister med ansvar för diskrimineringsfrågor
Stärkt skydd mot diskriminering

Tillkomsten av ett MR-institut

Ola Linder om ILI:s remissvar om ett svenskt MR-institut 2019
Remissyttrande över Ds 2019:4 Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter

Regeringen beslutar om ett MR-institut våren 2021:
Oberoende MR-institut januari 2022

Intervju med Lise Bergh, MR-institutets näst sista utredare:
MR-institutet ska lyfta rättighetsfrågorna i Sverige

Intervjun med Anna-Karin Lindblom, MR-institutets sista utredare:
”Viktigt för Sveriges trovärdighet att få institutet på plats”

Konsekvenser av Coronan

Desideria Jungelin skriver om fem personers erfarenheter av bristande webbtillgänglighet och svåra kontakter med myndigheter under Coronan:
Fem röster om webbtillgänglighet och Covid-19

Möten med allmänheten

Referat på PSFunk-sammankomst 2019:
PSFunk – public service möter funktionsrättsrörelsen

Intervju med Annika Taesler, författare och styrelseledamot i STIL:
Annika Taesler – rörelsens främsta ansikte utåt

Djupdykning i Independent Living och avinstitutionalisering

Essé om Independent Living av Jamie Bolling:
Independent Living – för ett liv med självbestämmande

Emma och Tobias med nakna axlar mot pistagegrön bakgrund

Intervju med Emma Åstrand och Tobias Holmberg i podden Full rulle:
Lustfyllt grävjobb i IL-rörelsens förflutna

IL-ideologin utkristalliseras i den här intervjun med Mari Siilsalu om Stärkt assistans:
Baksidor av utredningen Stärkt rätt till assistans

Ola Linders rapport från ett internationellt seminarium juni 2019:
”Institutionaliserng är en form av diskriminering” – konferens om jämlikhet och diskriminering i Stockholm – Artikel 19 som verktyg 

Rapport från webbinariet där funktionsrättsrörelsen kräver ursäkt:
Rörelsen kräver ursäkt för institutionerna

Vänner i kampen

Intervju med Jannie Lehman, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne:
Antidiskrimineringsbyråerna överhopade med jobb

Intervju med Emma Åstrand och Tobias Holmberg i podden Full rulle:
Lustfyllt grävjobb i IL-rörelsens förflutna

Intervju med Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention:
Rena fördomar som styr

Ikon för artikel 19
Artikel 19

Intervju med Janna Olzon, kommunikatör DHR, om DHR:s ikoner:
Ikoner för att väcka intresse för konventionen

Intervju med Jessika Smaaland och Emma Åstrand om handikapphajk:
Handikapphajk – webbinarier om funktionsrätt

Intervju med Anders Westgerd, VD på GIL:
Med humor och provokation för Independent Living

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.