Många svaga punkter i regeringens rapport

Något försenad har nu regeringens rapport om hur arbetet går med genomförandet av Funktionsrättskonventionen lämnats till FN. Projektledaren för Artikel 19 som verktyg Ola Linder har snabbt ögnat igenom den och han finner en rad brister.
– Nu kommer arbetet med alternativrapporteringen få ökad aktualitet – det är många svaga punkter i regeringens rapport.

När Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008 ingick det att med viss regelbundenhet rapportera till FN om hur det går med genomförandet. Den första rapporten kom 2011 och det här är den sammanslagna andra och tredje rapporten. Regeringens rapport bygger på svar från en särskild lista med frågor som FN-kommittén lämnade i oktober 2018.

”En rad brister”

Ola Linder, som hastigt ögnat igenom rapporten, finner en rad brister. Han säger att regeringen inte kommenterar den tillbakagång inom personlig assistans som varit under de senaste åren och som alltjämt pågår.
– De lämnar principen och åtagandet om progressivt genomförande därhän. Samtidigt konstaterar de att boende i särskilda former ökar, men utan att problematisera kring rättigheterna i artikel 19 och den tillbakagång det innebär för möjlighet till självbestämmande.

Erkänner inte brister

Olas Linder anser att regeringen generellt inte erkänner att stödet för personer med funktionsnedsättningar brister på många punkter och inte är ärliga med vad konventionen kräver.
– Ibland finns en antydan, men bara då de verkligen måste – till exempel när de pratar om att situationen på arbetsmarknaden eller att generella levnadsvillkor fortfarande är sämre för personer med funktionsnedsättning än befolkningen i allmänhet.

Behandlar frågor ytligt

På det hela taget anser Ola Linder att de behandlar många viktiga frågor, till exempel om intersektionell diskriminering, Access to Justice (ungefär: tillgång till rättvisa domstolsprövningar) eller effektiva rättsmedel, ytligt och utan att problematisera eller gå på djupet.
– Sammantaget saknas ett kritiskt förhållningssätt till rättskyddet i praktiken.
Beklagligt nog finns heller inget nytt om en svensk MR-institution utan de bara upprepar sådant de tidigare sagt – att det gjorts en utredning och att finns att den bereds regeringskansliet.
– Inför höstbudgeten diskuterads om att det skulle finnas medel till en MR-institution men det uteblev, vilket inte heller kommenteras i den här rapporten.

Lagen som verktyg nämns i texten

Intressant nog nämns Artikel 19 som verktygs föregångare Lagen som verktyg och Funktionsrätt Sveriges tidigare projekt Från snack till verkstads i rapporten. Det görs under frågan om regeringens åtgärder för att upplysa allmänheten om konventionens betydelse:
Different disability organisations have also carried out various projects financed by the Swedish Inheritance Fund, such as ‘Med lagen som verktyg’ (‘The law as a tool’) and ‘Från snack till verkstad’ (‘From talk to workshop’).

”Fakta talar för sig själv…”

Den första rapporten fick frän kritik från FN-kommittén. De hävdade att Sverige backade på funktionsrättsområdet, vilket inte är tillåtet för ett land som ratificerat konventionen. Det krävs en ständig utveckling och om ett land står stilla eller går bakåt, till exempel på grund av mycket allvarliga ekonomiska svårigheter i landet, måste det anges som ett skäl liksom en plan för hur utvecklingsarbetet ska tas upp igen när krisen är över.
Hur tror du att FN-kommittén kommer att reagera på denna rapport?
– Fakta talar för sig själv och med tanke på att läget inte förbättrats sen senast så lär det bli kritik även den här gången. Särskilt med tanke på den alternativa rapport vi lämnar över i december, säger Ola Linder.

Alternativrapporten

Civilsamhället ska som Ola Linder säger ovan lämna en alternativrapport den tredje december där funktionsrättsrörelsen ger sin syn på hur det går med genomförandet av konventionen i Sverige. Arbetet, som varit igång sedan i våras, samordnas av Funktionsrätt Sverige.
– Nu kommer arbetet med alternativrapporteringen få ökad aktualitet – det finns flera  svaga resonemang i regeringens rapport, konstaterar Ola Linder.

Både regeringen och civilsamhället kommer senare att delta på en hearing, om svaren i rapporten med FN:s kommitté. Inför det, när det bestämts ett datum, kommer en något anpassad version på engelska att skickas till FN-kommittén.

Rapporten från regeringen kommer att översättas till svenska och lättläst svenska skriver regeringen på deras hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.