PA-guiden – tips om rekrytering av personliga assistenter

Illustration gör kopplingen mellan självbetämmande och rekrytering

Personlig assistans är nära det ideala sättet att få stöd eftersom assistansen just ger självbestämmande. Men att hitta ”rätt” assistenter spelar stor roll.
Med hjälp av peer support samlade en grupp av personer med långvarig erfarenhet av assistans information om rekryteringsprocessen som i sin tur samlats i en guide med mängder av tips som ska kunna fungera som stöd när assistansanvändare anställer personliga assistenter.  

PA-guiden – tips om rekrytering av personliga assistenter – som PDF

Beställa tryckta kopior kostnadsfritt från oss – a19projekt@independentliving.org.

Intervju med Suzanne Elmqvist om tankarna bakom PA-guiden

Referat från vårt webbinarium om PA-guiden

Webbinariet på Youtube: