KONFERENS 30 MAJ: USING THE LAW AS A TOOL

 • Tid: 30 maj kl 9-17
 • Plats: Bolinderssalen, Bolinders Kafé och Konferens, Bolinders plan 1 (nära Stockholms Centralstation, följ Klarabergsviadukten över till Kungsholmen)
 • Språk: engelska
 • PRESSMEDDELANDE

Det finns många fina lagar och människorättskonventioner – till exempel den svenska diskrimineringslagen där bristande tillgänglighet skrevs in 2015 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige åtagit sig att följa. Men för att rättigheterna ska bli verklighet och diskrimineringen i arbetslivet, i kollektivtrafiken och affärer mm ska upphöra krävs att många anmäler och att fler driver fall till domstol som genom vägledande domar kan förtydliga vad rättigheterna innebär i praktiken.

Civilsamhällets organisationer har drivit fram nämnda lag och konvention, men behöver bli bättre på att driva fall rättsligt. Föreningen Med lagen som verktyg och stiftelsen Independent Living Institutes (IL) projekt Lagen som verktyg utbildar civilsamhället i sådan strategisk processföring och analyserar den rättspraxis som nu sakta men säkert växer fram. Vara kommun har till exempel tvingats betala 75 000 kr till en elev – på grund av bristande tillgänglighet.

IL-rörelsen inspirerades av 60-talets medborgarrättsrörelse som med målet Brown versus Board of Education fick stopp på separata skolor – en dom som förändrade hela det amerikanska samhället och påverkade en hel värld. När funktionshinderaktivisten Judith Heuman nekades lärarexamen gick hon till domstol där hon vann. En annan av Independent living-rörelsens grundare, Adolf Ratzka, flyttade till Sverige och vann bl a en lång rättslig kamp för att få bli adoptivförälder. År 1993 – samma år som lagen om stöd och service (personlig assistans mm) till personer med omfattande funktionsnedsättning antogs – grundade han Independent Living Institute som länge drivit Anmälningstjänsten för att fler ska anmäla bristande tillgänglighet till DO och kommunernas byggnadsnämnder.

Independent Living Institute firar sina första 25 år med en internationell konferens om hur funktionshinderrörelsen och engagerade jurister kan samarbeta i strategisk processföring. Under veckan medverkar gäster från de nordiska länderna samt länder som Bulgarien, Israel, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Förmiddagen har fokus på civilsamhällets roll – särskilt i de nordiska länderna – och eftermiddagen på hinder och möjligheter med olika juridiska verktyg och hur samarbetet kan stärkas mellan jurister och civilsamhälle.

Konferens 30 maj kl 9-17

Konferensen är på engelska och hålls i Bolinderssalen, Bolinders plan 1 nära Stockholm C kl. Journalister är välkomna (meddela gärna emil@independentliving.org innan). Mer info på svenska och engelska. Moderator är Paul Lappalainen – svensk och amerikansk jurist med karriär på DO och som statlig utredare till Det blågPressmeddelandeILIblir25den30maj2018ula glashuset, nu doktorand i juridik om diskrimineringsrätt i Sverige, USA, Kanada och Storbritannien, sedan 2004 vetenskaplig rådgivarPressmeddelandeILI25den30maj2018e till UNESCO’s European Coalition of Cities Against Racism och pionjär inom ILI:s projekt Lagen som verktyg.

Session 1: 9.20 – 10.00 Varför arbeta med lagen som verktyg mot diskriminering?

– om hur man kan använda lagen som verktyg för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning, fördelarna med strategisk processföring och betydelsen av praxis.

 • Introduktion av Adolf Ratzka – ledare inom Independent Living-rörelsen, fil dr vid KTH och professor i Costa Rica,  förgrundsgestalt för assistansreformen i Sverige och grundare av assistanskooperativet STIL, European Network on Independent Living and Independent Living Institute.
 • Abbas Abbas, människorättsjurist från Nasaret som 2005 grundade AlManarah (Fyren), som stöder israeliska araber med funktionsnedsättning med rådgivning och processföring, har mottagit Arabic Award och ZeroProject Award, rådgivare till FN-organet ECOSOC.
 • Sid Wolinsky, medgrundare av Disability Rights Advocates, USA – en byrå som sedan 70-talet vunnit hundratals mål om tillgänglighet och stöd till personer med funktionsnedsättning, grundare av flera public interest law firms, bl a i Ungern,

Session 2: 10.30 – 12.00 Diskrimineringsskydd och civilsamhällets processföring i Norden

– villkoren för skydd av rättigheter och god exempel på strategisk processföring inom nordiska civilsamhällen.

 • Introduktion av Gerard Quinn – juridikprofessor och ledare för Centre for Disability Law & Policy i Irland, knuten till Raoul Wallenberg-institutet, en av ”arkitekterna” bakom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, expert på civilsamhällesmedverkan, intersektionalitet mm.
 • Ola Linder, svensk jurist inom projektet Lagen som verktyg på Independent Living Institute.
 • Katrin Oddsdottir, isländsk jurist från den centrala funktionshinderorganisationen, byrån Rettur och den egna barnrättsorganisation Réttindi barna samt ledare för Icelandic Constitution Society.
 • Jukka Kumpuvuori, finsk jurist med egen byrå som sedan 2010 driver hundratals fall som rör funktionsnedsättning, många fall pro bono, driver fall i Europadomstolen och hos FN:s funktionsrättskommitté.
 • Berit Vegheim, norsk funktionshinderaktivist från stiftelsen Stop Diskrimineringen and Menneskerettsalliansen, statlig utredare, feminist och drivande inom hatbrottsfrågor.

Lunch där ett 25-årsfirande sker ca 12.30

SESSION 3 13.30 -14.45 De juridiska verktygen

-Strategisk processföring med hjälp av nationell lag och internationella regleringar – hinder för tillgång till rättvisa och hur de kan övervinnas.

 • Introduktion av Lena Svenaeus, expert på arbetsrätt och tidigare domare samt JämO, nu forskare i rättssociologi vid Lunds universitet och flitig debattör i diskrimineringfrågor.
 • Kapka Panayotova, bulgarisk funktionshinderaktivist som arbetat i stora delar av östra Europa – drev ett rättsfall om bristande tillgänglighet mot Sofia stad.
 • Fredrik Bergman, jurist och chef för Centrum för rättvisa, som framgångsrikt driver rättsprocesser om enskildas fri- och rättigheter.

SESSION 4 15.15 – 16.30 Effektiva koalitioner

-om hur jurister, funktionshinderrörelsen och lärosäten kan samarbeta för att motverka diskriminering och förändra samhället?

 • Introduktion av Annika Jyrwall Åkerberg – prisbelönt människorättsjurist på Civil Rights Defenders där hon arbetar med frågor om tvångsvård och frihetsberövande, författare till boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
 • Ulrika Westerlund – journalist med erfarenhet från tidskriften Bang, Levande historia mm, drev som ordförande för RFSL framgångsrikt strategisk processföring mot tvångssterilisering av transpersoner, statlig utredare till ”Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor”.
 • Sid Wolinsky med flera

Sammanfattning av dagen av funktionshinderaktivisten Susanne Berg

Information på engelska

https://lagensomverktyg.se/2017/lawasatool2018/ finns programmet, talarpresentationer och artiklar om diskrimineringsrätten i Norden och civilsamhällets roll för diskrimineringsrättens utveckling.

Andra aktiviteter på ILI, Storforsplan 36:10tr, Farsta.

28 och 29 maj kl 10-16: ”Match” i samarbete med International  Initiative for Disability Leadership

Tvådagars workshop med erfarenhetsutbyte mellan deltagare från alla världens hörn, leds av ILI:s verksamhetsledare Jamie Bolling, tidigare direktor för The European Network on Independent Living (ENIL).

31 maj kl 10-13: Nätverksmöte för Disability Rights Defenders Network

Ett första möte för nystartat nätverk lett av Adolf Ratzka och med medverkan av Gerard Quinn och Sid Wolinsky m fl.

Sponsorer

  •   Nordens välfärdscenter
  •   Bente Skansgårds minnesfond, ULOBA
  •   STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige
  •   ENIL European network for independent living
MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

INVITATION: International conference May 30 – and connected events

Disability activists, legal professionals, law students and instructors, and others working against discrimination on the grounds of disability are invited to share and discuss experiences using legal casework and strategic litigation to implement the rights of persons with disabilities.

 

Sign up by mailing emil@independentliving.org

_________________________________________

Independent Living Institute was founded by Adolf Ratzka in 1993 to promote disabled people’s personal and political power. The project ”The Law a Tool for social Change” runs 2016 to 2019 with funding from the Swedish Inheritance Fund. The parallel non-profit association with the same name contributes to case law by taking on cases where members have been discriminated against due to disability.

QUIZ: Konventionstestet

Idag lanserar Lagen som verktygs systerprojekt Från snack till verkstad Funktionsrättsgudien om hur Funktionsrättskonventionen kan användas i praktiken – vad rättigheterna betyder och hur man kan ansöka om stöd, överklaga förvaltningsärenden och så vidare.

Eftersom juridiska konventioner är abstrakta till sin natur har Lagen som verktygs jurist Maria Chöler skrivit korta personberättelser med utgångspunkt i de 30 första artiklarna i konventionen. Syftet är att förmedla insikt och känsla för vad varje rättigheter kan betyda i människors liv.

Läs och fundera över berättelserna och välj mellan tre föreslagna artiklar (som finns i fulltext under kryssrutorna). Vi har ett ”rätt” svar för varje berättelse, men självklart kan de också vara underlag för diskussion.

Välkommen att göra Konventionstestet!

AKTIVITETER 2018

19/2 Öppet medlemsmöte med chans att ta upp egna fall

 1. Kort presentation av Lagen som verktygs handbok om diskrimineringsrätt, diskrimineringsskydd och processföring.
 2. Möjlighet att lyfta egna fall till diskussion. Anmäl senast fredagen den 16 februari till emil@lagensomverktyg.se om du har ett fall att ta upp.
 • Tid: måndagen den 19 februari kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 16 februari till emil@lagensomverktyg.se

19/3 Öppet seminarium om normhierarki och fördragskonform tolkning

Varför hänvisas så sällan till Funktionsrättskonventionen och andra internationella fördrag i svensk förvaltning och rättstillämpning? Vad innebär det och hur kan det förändras? Juristerna Maria Grahn Farley och Andrea Bondesson inleder en diskussion om normhierarki och fördragskonform tolkning.

 • Maria Grahn Farley är universitetslektor i offentlig rätt på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och en av författarna till den nyligen publicerade utredningen Principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Hon kommer att redogöra för hur metoden fördragskonform tolkning används i svensk förvaltning och rättstillämpning.
 • Andrea Bondesson är jurist i projektet Från snack till verkstad och har använt Funktionsrättskonventionen i svensk domstol, senast i Kammarrätten i Göteborg.
Bild på Andrea Bondesson framför filmkamera
Juristen Andrea Bondesson framför kameran på MR-dagarna 2017

Seminariet vänder sig till jurister och andra som är intresserade av juridik och särskilt hur internationella fördrag förhåller sig till den nationella rättsordningen. Välkommen!

 • Tid: 19 mars kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 18 mars till emil@lagensomverktyg.se

20/3 Referensgruppsmöte

Gemensamt referensgruppsmöte med projektet Från snack till verkstad

20/3 Föredrag för tillgänglighetskonsulter

Ola Linder föreläser om diskrimineringslagens nya regler kring tillgänglighet för branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Kommer lagändringen som träder i kraft 1 maj 2018 innebära några stora förändringar?

 • Tid: 20 mars kl 16.15 – 17.15
 • Plats: Plats: Iris Hadar, Sandsborgsvägen 52, plan 1.
 • Anmälan: För medlemmar i branschorganisationen före 7 mars till info@svensktillganglighet.se

19/4 Årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg

Du som medlem i föreningen Med lagen som verktyg är varmt välkommen att delta i årsmötet den 19 april kl 17-19 på Sensus, plan 9, Klara södra kyrkogata 1, nära Stockholm C.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 30 dagar innan årsmötesdagen, i detta fall senast tisdagen den 20 mars. Underlagen till årsmötet som dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport och revisionsberättelse skickas ut vid ett senare tillfälle och kommer även i pappersform att tillhandahållas vid årsmötet.

För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift för 2018. Det gör du genom att swisha 250:- till 1230630194 eller betala till vårt bankgironummer 631-5725. Skriv ditt namn och din e-postadress som referens när du gör inbetalningen. När du förnyar ditt medlemskap gör du på samma sätt. Som ny medlem skickar du även ett mail med dina uppgifter (namn, e-postadress och postadress) till kansli@mlsv.se.

Meddela gärna till emil@lagensomverktyg.se om du tänker delta på årsmötet och om du har speciella behov som vi bör ta hänsyn till. Lokalerna är tillgängliga och hörselslinga finns. Vi undanber er att ha starka dofter.

Stadgar och styrelseprotokoll

23/5 Rapport- och bokrelease

Juristen Anna Zoteeva har undersökt hur kommunala byggnadsnämnder egentligen arbetar med tillsyn av och anmälningar om enkelt avhjälpta hinder. Samtidigt passar Lagen som verktyg på att släppa sin bok Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg. Välkommen till STIL/ILI:s konferensrum på Storforsplan 36:10tr i Farsta.

Program:

 • 16.00-16.30 Anna Zoteeva om sin rapport Hur hanterar Sveriges kommuner frågor om enkelt avhjälpta hinder?
 • 16.30-17.00 Maria Chöler, Emil Erdtman och Ola Linder om sin bok Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg
 • 17.00-18.00 Bokförsäljning och mingel. Releasedagen säljs boken för 100 kr (därefter 150kr med frakt). Swish 123 031 75 45.

28-29/5 International match

Tvådagars seminarium med en introduktion till Independent Lving-filosofin och fördjupning om att arbeta med lagen som verktyg för social förändring. Deltagarna bidrar med egna perspektiv från olika delar av världen. Lagen som verktyg medverkar tillsammans med internationella gäster.

 • Tid: 28 och 29 maj
 • Plats: ILI, Storforsplan 36:10tr Farsta.
 • Anmälan: Särskilt inbjudna via IIDL

30/5 International Conference

Read more at the Conference Page

31/5 International Network meeting

 • Tid: 31 maj 10-13
 • Plats: Storforsplan 36:10th floor, Farsta.
 • Anmälan: emil@independentliving.org

5/7 Seminarium LSS och mänskliga rättigheter

 • Tid: 5 juli kl 10.30-11.30
 • Plats: Högskolan Gotland, Visby

6/7 Samtal om konventioner som lag

 • Tid: 5 juli kl 9.00-12.00
 • Plats: Funktionsrätt Sveriges tält, Hamnplan, Visby

3/9 Seminarium om bristande stöd i skolan och rätten till utbildning

 • Tid: 3 september kl 12.00-15.00
 • Plats: Storforsplan 36:10tr, Farsta.
 • Anmälan: maria@independentliving.org

Denna sida kommer uppdateras med fler aktiviteter.

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall
Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

NYHETSBREV: December 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2017”

ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017

Rapport och referat från vårt lunchseminarium och våra utfrågningar i Funktionsrätt Sveriges tält den 4 juli:

Projektsamarbete Lagen som verktyg och Från snack till verkstad

Den 4 juli genomförde Lagen som verktyg ett heldagsprogram tillsammans med projektet Från snack till verkstad i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby. Många kom förbi för en pratstund, några med egna berättelser om diskriminering eller angränsande frågeställningar. Fortsätt läsa ”ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017”

ALMEDALEN: Program 4 juli i Almedalen

Vy över parken Almedalen
Vy över parken Almedalen

Tisdagen den 4 juli (2017) kommer Lagen som verktyg tillsammans med projektet Från snack till verkstad arrangera ett intressant program vid Funktionsrätt Sveriges tält på Skeppsbron H112 i Visby. Alla som råkar vara i Visby denna självständighetsdag (den amerikanska…) är välkomna att titta förbi eller varför inte vara med hela dagen.

Program

 • 10:15 – 10:30 Varför ska vi ha en nationell institution för mänskliga rättigheter? Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg-institutet
 • 11:15 – 11:30 Vad innebär diskrimineringslagens nya krav på aktiva åtgärder? Hanna Gerdes, jurist, Hanna and Goliath
 • 12:30 – 13:15 Lever Sverige upp till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Thomas Hammarberg, f d Europarådets komissionär för mänskliga rättigheter; Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders; Maria Johansson, FQ, Forum Kvinnor och Funktionshinder; Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist. Moderator: Lars Lindberg, Från snack till verkstad.
 • 14:15 – 14:30 Vilken är funktionshinderorganisationernas nya roll i antidiskrimineringsarbetet? Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist
 • 15:15 – 15:30 Hur ska Funktionsrättskonventionen förverkligas i Sverige? Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad
 • 16:15 – 16:30 Hur kan rättsskyddet stärkas för personer med funktionsnedsättning? Ola Linder, jurist, Lagen som verktyg

NYHETSBREV: April 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: April 2017”

Framtidsseminarium

Ägde rum 12 maj 2017 på Sensus möte.

Rättsskyddet i Sverige för fri- och rättighetskränkningar, inklussive i diskrimineringsfall, är bristfälligt. Projektet Lagen som verktyg och föreningen Med lagen som verktyg vill därför bygga en ekonomiskt hållbar verksamhet som arbetar för samhällsförändring och stärkt diskrimineringsskydd genom att driva diskrimineringsfall till domstol.

Projektet säljer redan utbildningar och föreläsningar. Den ideella föreningen planerar att bygga en processfond. Dessutom vill några aktörer starta en insamlingsstiftelse för att finansiera strategiska rättsfall på alla diskrimineringsgrunder.

Det finns goda förebilder internationellt där NGO:er framgångsrikt bekämpar funktionshinderdiskriminering med utbildning och juridik. Men organisation, finansiering och juridiska metoder måste förmodligen anpassas till svenska förhållanden.

Att driva strategiska rättsfall i domstol kan innebära påtagliga ekonomiska risker. Och förutom finansiering handlar det även om organisering av processverksamheten. Hur ska till exempel jurister engageras och strategiska fall fångas upp?

Den 12 maj presenterar vi en idéskiss som vi vill diskutera med de som arbetar juridiskt inom funktionshinderrörelsen – och med andra intresserade.

Frågor att diskutera är bland annat:

 • Hur ska strategiska fall fångas upp?
 • När är ett fall strategiskt och vilka ska bestämma det?
 • Hur ska jurister engageras och den enskilde klagandes ekonomiska risker minimeras?
 • I vilken associationsform ska verksamheten bedrivas?

Dokumentation och diskussionsunderlag från seminariet kommer under juni 2017.

Lagen som verktyg söker juristpraktikant

böcker om juridik och mänskliga rättigheter
Välkommen till Lagen som verktyg!

Projektet Lagen som verktyg har som syfte att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället på lika villkor. För att främja lika rättigheter i praktiken jobbar vi med att öka den juridiska kompetensen och handlingskraften i frågorna hos funktionshinderrörelsen, juristkåren och allmänheten.

Till hösten 2017 söker vi en praktikant som åtminstone avklarat sex terminer på juristprogrammet, gärna med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Under praktikperioden erbjuds handledning och meriterande arbetserfarenhet av att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi diskuterar också gärna uppslag för examensarbeten.

Praktikperioden behöver vara minst 10 veckor. Antal timmar per vecka och starttid är flexibelt. Viss ersättning utgår. Skicka din ansökan och CV senast den 19 maj till caroline@independentliving.org. Mer information finns på lagensomverktyg.se och independentliving.org. Du kan även maila projektledaren på emil@independentliving.org för frågor.

_________________________________________

Lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute som är en tankesmedja som i över 30 år arbetat för självbestämmande för personer med funktionsnedsättning genom pilotprojekt, utbildning och påverkansarbete. Vi har tillgängliga kontor i Farsta Centrum.

Anmälningsskola med Hanna Gerdes – få koll på diskrimineringslagen!

Hanna Gerdes
Hanna Gerdes

Kom och lär dig mer om diskrimineringslagen och hur du går vidare om du anser sig ha blivit diskriminerad! Vilka villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara diskriminering i lagens mening? Vilka bevis krävs och vilka instanser gör vad? Juristen och pedagogen Hanna Gerdes leder workshopen som innehåller diskussioner om fall och praktiska övningar.

Tid: Fredag 2 juni kl 10 – 15
Plats: konferensrum Havet, ILI/STIL, Storforsplan 36:10tr, Farsta
Arrangör: Lagen som verktyg
Anmälan senast 21 maj: mail till emil@lagensomverktyg.se

Sammandrag av vad Lagen som verktyg gjorde under 2016

I årsberättelsen för Independent Living Institute för 2016 finns följande sammanfattning av projektet Lagen som verktygs verksamhet under året som gick:

Utdrag ur Independent Living Institutes årsberättelse för 2016:

”Projektet Lagen som verktyg påbörjade under 2016 sin verksamhet enligt projektbeskrivningen. Medsökande organisationer är Handikappförbunden, Apply Human Rights, DHR, STIL, och Personskadeförbundet RTP. Möte med medsökande hölls 21 september.

Projektet har även en referensgrupp bestående av representanter från Myndigheten för delaktighet, Handikappförbunden samt människorättsorganisationer och juridiska experter på funktionshinderdiskrimineringsområdet.

I mars (2016) anställdes Paul Lappalainen som projektledare och i maj Emil Erdtman som kommunikatör. Caroline van Mourik började i juli som informatör/rådgivare och juristen Ola Linder i oktober.

Projektet ska öka funktionshinderrörelsens tillgång till juridisk expertis när det gäller utbildning, försvar och vidareutveckling av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att bidra till att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses bättre genom att med lagen och rättspraxis som verktyg verka mot negativ särbehandling och strukturell diskriminering.

Nära samarbete skedde under året med den ideella föreningen Med lagen som verktyg som tar emot rättsärenden och med hjälp av Rättsnätverket driver dem till domstol om det behövs.

Under året slogs föreningens hemsida samman med projektets och heter lagensomverktyg.se. Här påbörjades uppbyggandet av en kunskapsbas med intervjuer, domar, stöd till dem som vill anmäla diskriminering osv. 15 artiklar – några med längre fördjupningar – publicerades.

Nyhetsbrevet Lagen som verktyg startades och utkom under hösten en gång i månaden – med 115 prenumeranter vid årets slut.

Innehållsmässigt arbetade projektet med bristande tillgänglighet som diskriminering och civilsamhällets roll i processföringsarbetet. Ola Linder skrev en gedigen rättsutredning och ett dokument om strategisk processföring färdigställdes.

Föreningens rättsfall – som det om Kungliga slottet – och andra fall – som DHR:s – rapporterades noggrant. Stor uppmärksamhet fick Paul Lappalainen och Ola Linders debattartikel i Dagen juridik, den 21 november.

Konferenser som projektet medverkat i under året var 19 maj Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg tillsammans med Handikappförbunden. Paul Lappalainen medverkade i panelsamtal i Almedalen och på Fundamental Rights Forum. Emil Erdtman och Caroline van Mourik deltog i Handikappförbundens konferens Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig den 18 oktober samt i kursen Med Lagen som verktyg i Borlänge 21-22 oktober.

Projektets alla medarbetare medverkade i ett seminarium på MR-dagarna i Malmö. Ett större arrangemang var en internationell konferens den 24 november (med 41 deltagare) och två seminarier (med sammanlagt 51 deltagare) den 25 november. Detta dokumenterades med textade filmer.

Från USA kom Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick som talare. Gerard Quinn deltog via video och bland annat professor Lars Trägårdh medverkade. Samarbete skedde här med KFO och Ersta Sköndal högskola.

Ett bra grund lades inför projektets fortsatta arbete fram till 2019.”

NYHETSBREV: Mars 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Mars 2017”