Konventionstestet

Idag lanserar Lagen som verktygs systerprojekt Från snack till verkstad Funktionsrättsgudien om hur Funktionsrättskonventionen kan användas i praktiken – vad rättigheterna betyder och hur man kan ansöka om stöd, överklaga förvaltningsärenden och så vidare.

Eftersom juridiska konventioner är abstrakta till sin natur har Lagen som verktygs jurist Maria Chöler skrivit korta personberättelser med utgångspunkt i de 30 första artiklarna i konventionen. Syftet är att förmedla insikt och känsla för vad varje rättigheter kan betyda i människors liv.

Läs och fundera över berättelserna och välj mellan tre föreslagna artiklar (som finns i fulltext under kryssrutorna). Vi har ett ”rätt” svar för varje berättelse, men självklart kan de också vara underlag för diskussion.

Välkommen att göra Konventionstestet!

Aktiviteter våren 2018

19/2 Öppet medlemsmöte med chans att ta upp egna fall

 1. Kort presentation av Lagen som verktygs handbok om diskrimineringsrätt, diskrimineringsskydd och processföring.
 2. Möjlighet att lyfta egna fall till diskussion. Anmäl senast fredagen den 16 februari till emil@lagensomverktyg.se om du har ett fall att ta upp.
 • Tid: måndagen den 19 februari kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 16 februari till emil@lagensomverktyg.se

19/3 Öppet seminarium om normhierarki och fördragskonform tolkning

Varför hänvisas så sällan till Funktionsrättskonventionen och andra internationella fördrag i svensk förvaltning och rättstillämpning? Vad innebär det och hur kan det förändras? Juristerna Maria Grahn Farley och Andrea Bondesson inleder en diskussion om normhierarki och fördragskonform tolkning.

 • Maria Grahn Farley är universitetslektor i offentlig rätt på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och en av författarna till den nyligen publicerade utredningen Principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Hon kommer att redogöra för hur metoden fördragskonform tolkning används i svensk förvaltning och rättstillämpning.
 • Andrea Bondesson är jurist i projektet Från snack till verkstad och har använt Funktionsrättskonventionen i svensk domstol, senast i Kammarrätten i Göteborg.
Bild på Andrea Bondesson framför filmkamera
Juristen Andrea Bondesson framför kameran på MR-dagarna 2017

Seminariet vänder sig till jurister och andra som är intresserade av juridik och särskilt hur internationella fördrag förhåller sig till den nationella rättsordningen. Välkommen!

 • Tid: 19 mars kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 18 mars till emil@lagensomverktyg.se

20/3 Referensgruppsmöte

Gemensamt referensgruppsmöte med projektet Från snack till verkstad

20/3 Föredrag för tillgänglighetskonsulter

Ola Linder föreläser om diskrimineringslagens nya regler kring tillgänglighet för branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Kommer lagändringen som träder i kraft 1 maj 2018 innebära några stora förändringar?

 • Tid: 20 mars kl 16.15 – 17.15
 • Plats: Plats: Iris Hadar, Sandsborgsvägen 52, plan 1.
 • Anmälan: För medlemmar i branschorganisationen före 7 mars till info@svensktillganglighet.se

28-29/5 International match

Tvådagars seminarium med en introduktion till Independent Lving-filosofin och fördjupning om att arbeta med lagen som verktyg för social förändring. Deltagarna bidrar med egna perspektiv från olika delar av världen. Lagen som verktyg medverkar tillsammans med internationella gäster.

 • Tid: 28 och 29 maj
 • Plats: ILI, Storforsplan 36:10tr Farsta.
 • Anmälan: Särskilt inbjudna via IIDL

30/5 International Conference

Read more at the Conference Page

Denna sida kommer uppdateras med fler aktiviteter.

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall
Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

NYHETSBREV: December 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Kammarrättsdom om goda levnadsvillkor enligt LSS

Juristerna Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Stellan Gärde har vunnit ett mål som de drivit för Autism- och Aspergerförbundet. Kammarrätten i Göteborg upphävde en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Karlstad. Fallet gällde Anders som har autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun avsåg att mot hans vilja flytta verkställigheten av hans LSS-insatser (boende, daglig verksamhet mm) till kommunal regi. Kammarrätten fann att det saknades lagstöd för detta och konstaterade att han skulle fara mycket illa av en flytt och därför bör få förutsättningar att bo kvar på sitt nuvarande boende. Bara den lösningen kunde garantera de goda levnadsvillkor han enligt LSS har rätt till. En intressant aspekt i målet är att kammarrätten konstaterade att Anders rätt till respekt för hem och privatliv enligt Europakonventionens artikel 8 berördes i fallet. Däremot nämnde domstolen inte alls ombudens argumentation utifrån Funktionsrättskonventionens artikel 19 om rätten att själv få bestämma var man vill bo. Analys av kammarrättsdomen på Funktionshinderkonventionen.se Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2017”

ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017

Rapport och referat från vårt lunchseminarium och våra utfrågningar i Funktionsrätt Sveriges tält den 4 juli:

Projektsamarbete Lagen som verktyg och Från snack till verkstad

Den 4 juli genomförde Lagen som verktyg ett heldagsprogram tillsammans med projektet Från snack till verkstad i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby. Många kom förbi för en pratstund, några med egna berättelser om diskriminering eller angränsande frågeställningar. Fortsätt läsa ”ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017”

ALMEDALEN: Program 4 juli i Almedalen

Vy över parken Almedalen
Vy över parken Almedalen

Tisdagen den 4 juli (2017) kommer Lagen som verktyg tillsammans med projektet Från snack till verkstad arrangera ett intressant program vid Funktionsrätt Sveriges tält på Skeppsbron H112 i Visby. Alla som råkar vara i Visby denna självständighetsdag (den amerikanska…) är välkomna att titta förbi eller varför inte vara med hela dagen.

Program

 • 10:15 – 10:30 Varför ska vi ha en nationell institution för mänskliga rättigheter? Morten Kjaerum, chef för Raoul Wallenberg-institutet
 • 11:15 – 11:30 Vad innebär diskrimineringslagens nya krav på aktiva åtgärder? Hanna Gerdes, jurist, Hanna and Goliath
 • 12:30 – 13:15 Lever Sverige upp till mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Thomas Hammarberg, f d Europarådets komissionär för mänskliga rättigheter; Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist, Civil Rights Defenders; Maria Johansson, FQ, Forum Kvinnor och Funktionshinder; Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist. Moderator: Lars Lindberg, Från snack till verkstad.
 • 14:15 – 14:30 Vilken är funktionshinderorganisationernas nya roll i antidiskrimineringsarbetet? Paul Lappalainen, svensk och amerikansk jurist
 • 15:15 – 15:30 Hur ska Funktionsrättskonventionen förverkligas i Sverige? Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad
 • 16:15 – 16:30 Hur kan rättsskyddet stärkas för personer med funktionsnedsättning? Ola Linder, jurist, Lagen som verktyg

NYHETSBREV: April 2017

Det strategiska arbetet

Föreningen Med lagen som verktyg har haft årsmöte med val av ny styrelse. Den 14 mars hölls ett medlemsmöte med en intressant modell för hur diskrimineringsfall kan diskuteras och tas vidare rättsligt.

Grunden för att hitta fall att driva är att det görs många anmälningar till Anmälningstjänsten. Hjälp oss därför att sprida vår annons om Anmälningstjänsten! Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: April 2017”

Framtidsseminarium

Ägde rum 12 maj 2017 på Sensus möte.

Rättsskyddet i Sverige för fri- och rättighetskränkningar, inklussive i diskrimineringsfall, är bristfälligt. Projektet Lagen som verktyg och föreningen Med lagen som verktyg vill därför bygga en ekonomiskt hållbar verksamhet som arbetar för samhällsförändring och stärkt diskrimineringsskydd genom att driva diskrimineringsfall till domstol.

Projektet säljer redan utbildningar och föreläsningar. Den ideella föreningen planerar att bygga en processfond. Dessutom vill några aktörer starta en insamlingsstiftelse för att finansiera strategiska rättsfall på alla diskrimineringsgrunder.

Det finns goda förebilder internationellt där NGO:er framgångsrikt bekämpar funktionshinderdiskriminering med utbildning och juridik. Men organisation, finansiering och juridiska metoder måste förmodligen anpassas till svenska förhållanden.

Att driva strategiska rättsfall i domstol kan innebära påtagliga ekonomiska risker. Och förutom finansiering handlar det även om organisering av processverksamheten. Hur ska till exempel jurister engageras och strategiska fall fångas upp?

Den 12 maj presenterar vi en idéskiss som vi vill diskutera med de som arbetar juridiskt inom funktionshinderrörelsen – och med andra intresserade.

Frågor att diskutera är bland annat:

 • Hur ska strategiska fall fångas upp?
 • När är ett fall strategiskt och vilka ska bestämma det?
 • Hur ska jurister engageras och den enskilde klagandes ekonomiska risker minimeras?
 • I vilken associationsform ska verksamheten bedrivas?

Dokumentation och diskussionsunderlag från seminariet kommer under juni 2017.

Lagen som verktyg söker juristpraktikant

böcker om juridik och mänskliga rättigheter
Välkommen till Lagen som verktyg!

Projektet Lagen som verktyg har som syfte att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället på lika villkor. För att främja lika rättigheter i praktiken jobbar vi med att öka den juridiska kompetensen och handlingskraften i frågorna hos funktionshinderrörelsen, juristkåren och allmänheten.

Till hösten 2017 söker vi en praktikant som åtminstone avklarat sex terminer på juristprogrammet, gärna med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Under praktikperioden erbjuds handledning och meriterande arbetserfarenhet av att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi diskuterar också gärna uppslag för examensarbeten.

Praktikperioden behöver vara minst 10 veckor. Antal timmar per vecka och starttid är flexibelt. Viss ersättning utgår. Skicka din ansökan och CV senast den 19 maj till caroline@independentliving.org. Mer information finns på lagensomverktyg.se och independentliving.org. Du kan även maila projektledaren på emil@independentliving.org för frågor.

_________________________________________

Lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute som är en tankesmedja som i över 30 år arbetat för självbestämmande för personer med funktionsnedsättning genom pilotprojekt, utbildning och påverkansarbete. Vi har tillgängliga kontor i Farsta Centrum.

Anmälningsskola med Hanna Gerdes – få koll på diskrimineringslagen!

Hanna Gerdes
Hanna Gerdes

Kom och lär dig mer om diskrimineringslagen och hur du går vidare om du anser sig ha blivit diskriminerad! Vilka villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara diskriminering i lagens mening? Vilka bevis krävs och vilka instanser gör vad? Juristen och pedagogen Hanna Gerdes leder workshopen som innehåller diskussioner om fall och praktiska övningar.

Tid: Fredag 2 juni kl 10 – 15
Plats: konferensrum Havet, ILI/STIL, Storforsplan 36:10tr, Farsta
Arrangör: Lagen som verktyg
Anmälan senast 21 maj: mail till emil@lagensomverktyg.se

Sammandrag av vad Lagen som verktyg gjorde under 2016

I årsberättelsen för Independent Living Institute för 2016 finns följande sammanfattning av projektet Lagen som verktygs verksamhet under året som gick:

Utdrag ur Independent Living Institutes årsberättelse för 2016:

”Projektet Lagen som verktyg påbörjade under 2016 sin verksamhet enligt projektbeskrivningen. Medsökande organisationer är Handikappförbunden, Apply Human Rights, DHR, STIL, och Personskadeförbundet RTP. Möte med medsökande hölls 21 september.

Projektet har även en referensgrupp bestående av representanter från Myndigheten för delaktighet, Handikappförbunden samt människorättsorganisationer och juridiska experter på funktionshinderdiskrimineringsområdet.

I mars (2016) anställdes Paul Lappalainen som projektledare och i maj Emil Erdtman som kommunikatör. Caroline van Mourik började i juli som informatör/rådgivare och juristen Ola Linder i oktober.

Projektet ska öka funktionshinderrörelsens tillgång till juridisk expertis när det gäller utbildning, försvar och vidareutveckling av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att bidra till att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses bättre genom att med lagen och rättspraxis som verktyg verka mot negativ särbehandling och strukturell diskriminering.

Nära samarbete skedde under året med den ideella föreningen Med lagen som verktyg som tar emot rättsärenden och med hjälp av Rättsnätverket driver dem till domstol om det behövs.

Under året slogs föreningens hemsida samman med projektets och heter lagensomverktyg.se. Här påbörjades uppbyggandet av en kunskapsbas med intervjuer, domar, stöd till dem som vill anmäla diskriminering osv. 15 artiklar – några med längre fördjupningar – publicerades.

Nyhetsbrevet Lagen som verktyg startades och utkom under hösten en gång i månaden – med 115 prenumeranter vid årets slut.

Innehållsmässigt arbetade projektet med bristande tillgänglighet som diskriminering och civilsamhällets roll i processföringsarbetet. Ola Linder skrev en gedigen rättsutredning och ett dokument om strategisk processföring färdigställdes.

Föreningens rättsfall – som det om Kungliga slottet – och andra fall – som DHR:s – rapporterades noggrant. Stor uppmärksamhet fick Paul Lappalainen och Ola Linders debattartikel i Dagen juridik, den 21 november.

Konferenser som projektet medverkat i under året var 19 maj Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg tillsammans med Handikappförbunden. Paul Lappalainen medverkade i panelsamtal i Almedalen och på Fundamental Rights Forum. Emil Erdtman och Caroline van Mourik deltog i Handikappförbundens konferens Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig den 18 oktober samt i kursen Med Lagen som verktyg i Borlänge 21-22 oktober.

Projektets alla medarbetare medverkade i ett seminarium på MR-dagarna i Malmö. Ett större arrangemang var en internationell konferens den 24 november (med 41 deltagare) och två seminarier (med sammanlagt 51 deltagare) den 25 november. Detta dokumenterades med textade filmer.

Från USA kom Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick som talare. Gerard Quinn deltog via video och bland annat professor Lars Trägårdh medverkade. Samarbete skedde här med KFO och Ersta Sköndal högskola.

Ett bra grund lades inför projektets fortsatta arbete fram till 2019.”

NYHETSBREV: Mars 2017

Det strategiska arbetet

Under mars månad jobbar vi mycket med att hitta bra rutiner för anmälningar av diskrimineringsfall. Ett arbetssätt prövades vid ett medlemsmöte i föreningen Med lagen som verktyg där några av medlemmarna presenterade fall som sedan analyserades juridiskt av en panel bestående av tre kunniga jurister. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Mars 2017”

Lagen som verktygs utbildningar 2018!

Maria Chöler och Ola Linder från Lagen som verktyg föreläser för Sveriges ledarhundsförare
Maria Chöler och Ola Linder från Lagen som verktyg föreläser för Sveriges ledarhundsförare

Behöver ditt företag, myndighet eller förening bättre koll på diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Lagen som verktyg har byggt upp en unik kompetens inom detta område, särskilt gällande diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, som infördes i lagen 2015.  Från och med den 1 maj 2018 gäller förbudet även mindre företag. Känner du till vilka åtgärder företag, myndigheter och föreningar nu skyldiga att vidta?

Lagen som verktyg är ett projekt under stiftelsen Independent Living Institute som sedan 1990-talet dokumenterat diskriminering på grund av funktionsnedsättning genom Anmälningstjänsten. Målet för arbetet är att människor med funktionsnedsättning genom ett starkare diskrimineringsskydd ska få jämlika levnadsvillkor med andra. Genom ett brett kontaktnät inom civilsamhället nationellt och internationell har vi mycket kunskap att förmedla.

Bristande tillgänglighet som diskriminering

Vi är specialiserade på diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, men behärskar även andra delar av diskrimineringsrätten, inklusive dess framväxt och historia i Sverige och andra länder.

Sverige ratificerade 2009 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och åtog sig därmed att införa bristande tillgänglighet som diskriminering i svensk lag.

Bristande tillgänglighet handlar om att en person med funktionsnedsättning missgynnats genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits. Tillgänglighet handlar om fysiska anpassningar, men också om information och personlig stöd.

Det är bara ”skäliga” åtgärder som kan krävas. Skälighetsbedömningen är komplicerad eftersom den utgår från olika omständigheter. Den utgår också från andra lagar och författningar, som man därför måste känna till. Den lag som ofta blir aktuell är plan- och bygglagen med föreskrifter om att avlägsna enkelt avhjälpta hinder, men även annan reglering är viktig att känna till.

Diskrimineringsskyddets uppbyggnad

Den svenska diskrimineringslagen innehåller både krav på förebyggande åtgärder inom arbete och utbildning samt förbud mot diskriminering på många samhällsområden.

Vi föreläser om vad och vem som skyddas av lagen, om de olika diskrimineringsformerna och vad som gäller inom olika samhällsområden. Bland annat görs olika skälighetsbedömningar beroende på om det gäller arbete, utbildning eller till exempel socialtjänst och LSS-verksamhet.

Senaste rättspraxis

Lagen som verktyg följer rättsutvecklingen och det senaste inom rättspraxis gällande bristande tillgänglighet som diskriminering. Rättspraxis förtydligar vad lagar innebär och är därför nödvändig för ett effektivt diskrimineringsskydd. Från 2017 och framåt finns flera intressanta domar som ger vägledning om vad lagen kräver.

Diskrimineringslagens tillämpning

Vi föreläser om olika aktörers roller inom diskrimineringsskyddet: arbetsgivare, utbildningsanordnare, företag och myndigheter – alla ställs inför olika krav. Vad innebär lagens krav och hur kan olika aktörer använda sig av diskrimineringslagen? Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?

Fokus på civilsamhället

Lagen som verktyg har ett särskilt fokus på hur föreningar och organisationer i det civila samhället kan driva medlemmarnas fall i domstol – i syfte att minska diskrimineringen i samhället.

I den så kallade strategiska processföringen är det viktigt att känna till vilka möjligheter och risker rättsprocesser kan innebära, men också hur juridiken samspelar med det opinionsbildande arbetet för att få genomslag i samhället och på så vis minska diskrimineringen.

Exempel på utbildningar

Föreläsning (45-60 min)

 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?

Föreläsning med övning (ca 2 timmar)

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Diskussion och reflektion kring några fall.

Interaktiv halvdag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Interaktiv heldag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Kort om framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen? Hur kan ni som organisation, myndigheter eller företag agera för att motverka diskriminering?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Priser

Ta kontakt med projektledare Emil Erdtman på emil@lagensomverktyg.se eller 08-506 221 60 för prislista! Rabatt ges till organisationer av och för människor med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev november 2016

Kalendarium

Vi drar till Malmö

Den 17 och 18 november finns Lagen som verktyg på MR-dagarna i Malmö. På torsdagen kl 11-12 bjuder vi tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad in till ett seminarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Lokalen heter Live 6+7 och paneldeltagare är juristerna:

 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Paul Lappalainen, Med lagen som verktyg

Konferens och seminarier närmar sig

Den 24 november blir det konferens för funktionshinderrörelsen i Gotlandssalen på Söder i Stockholm. Den 25 november bjuder KFO in till seminarium och juristernas roll och på fredagseftermiddagen bjuder Ersta Sköndal högskola till seminarium och civilsamhällets roll. Konferensspråket blir engelska, men vi kommer att filma alla föredrag för att senare publicera dem med svensk text.

Några av de medverkande:

 • Sid Wolinsky, Disability Rights Advocates
 • Gerard Quinn, University of Ireland, Galway
 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Mai Greitz, Internationella Juristkommissionen, Sverige
 • Anna Bruce, Lunds universitet
 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad, Handikappförbunden
 • Susanne Berg, STIL
 • Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders
 • Adolf Ratzka, Independent Living Institute
 • Paul Lappalainen, Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

 • Tid: Torsdagen den 24 november kl 13 – 16.30
 • Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

Enforcing disability law – the role of lawyers and lawyering

 • Tid: Fredagen den 25 november kl 10 – 12 den 25 november
 • Plats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Enforcing disability law – the role of civil society

 • Tid: Kl 14 – 16 den 25 november
 • Plats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på.

För uppdateringar av program och mer information

Invitation and information in English

Sen sist

Release för hemsidan

Måndagen den 7 november var det release för hemsidan lagensomverktyg.se. I vårt kontorsrum bjöds på allt från belgiska våfflor till chilenska empanadas med hemsidans olika delar gicks igenom av Emil Erdtman. Var och en ombads följa genomgången på sin egen mobil eller platta för att se hur designen fungerar där.

Ola Linder

Projektet Lagen som verktyg har fått förstärkning av juristen Ola Linder. Ola är utbildad vid Stockholms universitet och har fokuserat på mänskliga rättigheter och internationell rätt i studierna och arbetet efter examen. Hans rättsutredningar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och skälig anpassning med mera kommer att skickas via nyhetsbrevet längre fram.

Dom från Europadomstolen

En turkisk medborgare nekades tillträde till en utbildning i musik eftersom hon var blind. Europadomstolen fann att det skett en kränkning av hennes rätt att inte diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning i kombination med rätten till utbildning när hon nekades tillträde till utbildningen och de turkiska myndigheterna inte undersökte eller vidtog rimliga anpassningsåtgärder. (Dom 23 februari 2016, ansökningsnummer 51500/08)

Läs pressreleasen

Publicerat

DHR driver rättsfall i domstol

Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman
Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman

När DO lade ner en diskrimineringsanmälan mot kollektivtrafiken i Gävleborg bestämde sig funktionshinderorganisationen DHR för att som organisation driva fallet i domstol. Det är första gången DHR gör detta och även första gången Diskrimineringslagens tillägg om otillgänglighet. DHR:s ordförande berättar om processen och ger tips till andra organisationer.

Läs hela artikeln om DHR:s arbete med strategisk processföring

Jungelins klagomål till FN

Sverigess sten i FN-parken
Sverigess sten i FN-parken

Den tidigare genomgången av rättsfallet Jungelin mot Försäkringskassan har nu kompletterats med en redogörelse för hur Riksorganisationen Unga Synskadade drev Jungelins fall till FN:s kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter fyra års granskning beslöt FN-kommittén att inte kritisera domen i Arbetsdomstolen. En avvikande grupp gick däremot på Jungelins linje.

Läs hela artikeln om Jungelins klagomål till FN

Intervju med advokat Anders Karlsson

Bild på Anders Karlsson
Anders Karlsson

Advokat Anders Karlsson har drivit många diskrimineringsärenden åt såväl Diskrimineringsombudsmannen som enskilda personer, bland annat i Jungelin mot Försäkringskassan. I en intervju för Lagen som verktyg uppmanar han funktionshinderrörelsen att bli mer aktiv och stämma dem som diskriminerar. Allt som behövs finns: jurister, kunskap och diskrimineringsfall. Ibland blir informationsarbete en ursäkt för att inte komma igång, tycker Anders Karlsson.

Läs hela intervjun med Anders Karlsson

Från föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg stöder bland annat sina medlemmar att driva diskrimineringsärenden. Information om föreningen finns på föreningens sida lagensomverktyg.se/foreningen

Fram till årsskiftet kan du som ännu inte är medlem betala in medlemsavgiften för 2016 så bjuder vi på 2017 års medlemskap. Medlemsavgiften är 250 kr och betalas in på bg 631-5725. Maila samtidigt dina kontaktuppgifter till caroline@lagensomverktyg.org

Frågor om rättsliga ärenden besvaras av föreningens ordförande adolf@independentliving.org

Frågor om medlemskap mm besvaras av föreningens kanslist caroline@independentliving.org

Från anmälningstjänsten

Independent Living Institutes Anmälningstjänst har funnits i cirka 15 år och innehåller en unik faktabas över diskrimineringen i Sverige. Anmälningstjänsten utgör nu en viktig del av Lagen som verktyg. Projektet och föreningen uppmanar till användning av Anmälningstjänsten eftersom anmälan går till både DO och vår egen sökbara faktabank.

De senaste anmälningarna

Den 26 oktober inkom en anmälan om att restaurang Plock i Uppsala diskriminerar synskadade som använder ledarhund. Anmälan hade föregåtts av en brevväxling via mail där restaurang Plock skriftligen uttrycker att de inte välkomnar synskadade personer som har ledarhund.

Läs alla anmälningar i fulltext

Faktaruta

Projektkansli

 • Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
 • Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
 • Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
 • Ola Linder, jurist – 076-945 27 49

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Om du inte vill få flera brev klicka på Avsluta prenumeration

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden