Projekt om Artikel 19 Funktionsrättskonventionen och föreningen ”Med lagen som verktyg”

Independent Living Institute (ILI) har på den här sidan  drivit Allmänna Arvsfondsprojekten Lagen som verktyg och Artikel 19 som verktyg. Sistnämnda har arbetat med att stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället och ger rätten att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans. 

Ta del av vårt material!

Artikel 19 som verktyg är nu avslutat men materialet vi tagit fram lever i högsta grad vidare. Allt går att ladda ned eller beställas kostnadsfritt på länkarna nedan. Förutom materialet finns dessutom länkar till slutwebbinarierna på Youtube och en rad artiklar till varje produkt eller webbinarium.

Mind the gap – En analys av svensk rätt mot funktionsrättskonventionens artikel 19.

omslagsbild gapanalys - pusselbitar och glapp

Guide för att klaga till Funktionsrättskommittén

Kommittén kan pröva enskilda klagomål från personer som hävdar att rättigheter enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning överträtts av den svenska staten.

Mer om Funktionsrättskonventionen att vänta

Under projekttiden har vi också gjort många intervjuer och skrivit en lång rad artiklar. Längre ner på sidan finns en Guide till Artikel 19 som verktygs artiklar som gör det lättare att hitta något man söker.

Vi kommer även fortsättningsvis lägga ut enstaka artiklar om lagstiftning och frågor som rör Funktionsrättskonventionen på den här hemsidan. Det är också högst sannolikt att sidan kommer att bli plattform för nya projekt på samma tema i framtiden.

Nytt projekt i full gång

Sedan april 2022 driver ILI Arvsfondsprojektet Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete. Det projektet har fokus på migranter med funktionsnedsättning och använder hemsidan för vårt tidigare projekt Disabled Refugees Welcome.

ILI driver förstås en rad andra projekt, bland annat Assistanskoll som ni säkert redan känner till. Enklaste vägen att hitta ILI:s alla andra projekt är att gå in på ILI.s hemsida. Kolla gärna också in ILI.s facebooksida.

Ni som önskar rådgivning – vänd er till Funktionsrättsbyrån eller Bosse råd och stöd!

I samband med att projektet tar slut inom kort är vår rådgivningsverksamhet avslutad.  Vi tackar alla som har haft förtroende för projektet och samarbetat med oss. Vi hänvisar er som önskar rådgivning till Funktionsrättsbyrån  och Bosse – Råd Stöd och Kunskapscenter. Följ länkarna!

Disability Rights Defenders Sweden

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden (tidigare föreningen Med lagen som verktyg) driver diskrimineringsfall  relaterade till  funktionsnedsättning – om nödvändigt i domstol. Tanken bakom föreningen är att strategisk processföring utvecklar rättspraxis och ett fungerande diskrimineringsskydd vilket i sin tur bidrar till bättre levnadsvillkor.


ILI när Arvsfondens besked komGuide till Artikel 19 som verktygs artiklar

Det började 29 april 2019 med en liten reklamnotis för projektets startmöte. Sedan dess har vi publicerat 162 artiklar, stora och små och med en stor spridning på innehåll för att spegla den bredd och det djup och komplexitet som Artikel 19 innebär. Temana har varit många och lite svåra att avgränsa eftersom de ofta … Fortsätt läsa ”Guide till Artikel 19 som verktygs artiklar”


Överiktsbild från DI-skriftslanseringen, ca 20 personer i publikenLansering av ILI:s skrift om avinstitutionalisering – Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo

Jamie Bolling och Riitta-Leena Karlsson har författat en skrift om nedläggningen av institutioner i Sverige – en kamp som i många meningar fortfarande pågår. Skriften lanserades i förra veckan, då bland andra Adolf Ratzka och Susanne Berg talade. ”Vi blir påminda om hur viktigt det är att inte glömma institutionsepokens mörka historia och alla gångna … Fortsätt läsa ”Lansering av ILI:s skrift om avinstitutionalisering – Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo”


Egengruppsmöte kring ett bord. Mari står upp och pratar.NYHETSBREV: Hjälp oss sprida vårt material!

Artikel 19 som verktyg tar i detta månadsskifte slut och det här blir vårt sista nyhetsbrev. Som ni säkert har koll på har vi skapat 5 olika slutprodukter, alla med syfte att leda genomförandet av artikel 19 i Funktionsrättskonventionen i Sverige vidare. Men produkterna gör ingen nytta om de inte används så vi ber er … Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Hjälp oss sprida vårt material!”


Arkiv