Projekt och förening som arbetar ”Med lagen som verktyg”

Here you find info about Match May 28-29, Conference May 30 and Network May 31

Projektet har stöd av Arvsfonden till februari 2019 och arbetar för att höja den juridiska kompetensen om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Den ideella föreningen driver medlemmarnas diskrimineringsfall juridiskt. Vi tror att strategisk processföring utvecklar rättspraxis och att ett fungerande diskrimineringsskydd leder till bättre levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.


Bolinderssalen
KONFERENS 30 MAJ: USING THE LAW AS A TOOL

Tid: 30 maj kl 9-17 Plats: Bolinderssalen, Bolinders Kafé och Konferens, Bolinders plan 1 (nära Stockholms Centralstation, följ Klarabergsviadukten över till Kungsholmen) Språk: engelska PRESSMEDDELANDE Det finns många fina lagar och människorättskonventioner – till exempel den svenska diskrimineringslagen där bristande tillgänglighet skrevs in 2015 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige åtagit sig … Fortsätt läsa "KONFERENS 30 MAJ: USING THE LAW AS A TOOL"


Anna Zotééva
UNDERSÖKNING: Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder

Enligt plan- och bygglagen ska ”enkelt avhjälpta hinder” alltid undanröjas, men mycket återstår att göra.  Kommunernas byggnadsnämnder ansvarar för tillsyn över att plan- och bygglagen följs. Lagen som verktygs jurist Anna Zotééva har granskat hur kommunerna hanterar enkelt avhjälpta hinder och finner mycket som behöver utvecklas – inom kommunerna, men också i lagstiftningen. Studien visar … Fortsätt läsa "UNDERSÖKNING: Kommunerna brister i sin tillsyn av enkelt avhjälpta hinder"