Med lagen som verktyg

Utsatt för diskriminering?

Verktyg och information för att anmäla diskriminering samt rättsfall som föreningen arbetar med just nu

Konferenser och aktiviteter

Projektets och föreningens kurser och konferenser om strategiskt arbete mot funktionsdiskriminering

Erfarenheter och guider

Fördjupande artiklar, guider och intervjuer om enskildas och organisationers arbete mot funktionsdiskriminering

Lagstiftning och praxis

Juridisk informationsbank med lagstiftning, praxis och analyser av diskrimineringsskyddet för personer med funktionsnedsättning


Lagen som verktyg i Almedalen

Den 4 juli genomförde Lagen som verktyg ett heldagsprogram tillsammans med projektet Från snack till verkstad i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby. Många kom förbi för en pratstund, några med egna berättelser om diskriminering eller angränsande frågeställningar. Fem korta utfrågningar genomfördes med olika vinklar på mänskliga rättigheter och arbete mot diskriminering. Först ut att utfrågas … Fortsätt läsa "Lagen som verktyg i Almedalen"


Anna Bergholtz
Nyhetsbrev juni 2017

Det händer mycket nu inom rättsutvecklingen för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Den första domen om bristande tillgänglighet har överklagats av Diskrimineringsombudsmannen och regeringen skickar förslag om skärpning av diskrimineringslagen till lagrådet. Lagen som verktyg skriver också om en förlikning i tvist om funktionsdiskriminering.