Projekt om Artikel 19 Funktionsrättskonventionen och föreningen ”Med lagen som verktyg”

Independent Living Institute (ILI) har på den här sidan  drivit Allmänna Arvsfondsprojekten Lagen som verktyg och Artikel 19 som verktyg. Sistnämnda har arbetat med att stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället och ger rätten att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans. 

Ta del av vårt material!

Artikel 19 som verktyg är nu avslutat men materialet vi tagit fram lever i högsta grad vidare. Allt går att ladda ned eller beställas kostnadsfritt på länkarna nedan. Förutom materialet finns dessutom länkar till slutwebbinarierna på Youtube och en rad artiklar till varje produkt eller webbinarium.

Nytt projekt på gång

ILI kommer att driva Arvsfondsprojektet Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete från april 2022 till mars 2025. Projektet kommer att ha fokus på migranter med funktionsnedsättning och kommer att använda hemsidan för vårt tidigare projekt Disabled Refugees Welcome

ILI driver förstås en rad andra projekt. Enklaste vägen att hitta dem är att gå in på ILI.s hemsida. Kolla gärna också in ILI.s facebooksida.

Den här websidan, lagensomverktyg.se, kommer att finnas kvar och förhoppningsvis fyllas på med fler artiklar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och  troligtvis bli plattform för framtida projekt.

Ni som önskar rådgivning – vänd er till Funktionsrättsbyrån eller Bosse råd och stöd!

I samband med att projektet tar slut inom kort är vår rådgivningsverksamhet avslutad.  Vi tackar alla som har haft förtroende för projektet och samarbetat med oss. Vi hänvisar er som önskar rådgivning till Funktionsrättsbyrån  och Bosse – Råd Stöd och Kunskapscenter. Följ länkarna!

Disability Rights Defenders Sweden

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden (tidigare föreningen Med lagen som verktyg) driver diskrimineringsfall  relaterade till  funktionsnedsättning – om nödvändigt i domstol. Tanken bakom föreningen är att strategisk processföring utvecklar rättspraxis och ett fungerande diskrimineringsskydd vilket i sin tur bidrar till bättre levnadsvillkor.


Överiktsbild från DI-skriftslanseringen, ca 20 personer i publikenLansering av ILI:s skrift om avinstitutionalisering – Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo

Jamie Bolling och Riitta-Leena Karlsson har författat en skrift om nedläggningen av institutioner i Sverige – en kamp som i många meningar fortfarande pågår. Skriften lanserades i förra veckan, då bland andra Adolf Ratzka och Susanne Berg talade. ”Vi blir påminda om hur viktigt det är att inte glömma institutionsepokens mörka historia och alla gångna … Fortsätt läsa ”Lansering av ILI:s skrift om avinstitutionalisering – Friheten att bestämma med vem, var och hur en vill bo”


Egengruppsmöte kring ett bord. Mari står upp och pratar.NYHETSBREV: Hjälp oss sprida vårt material!

Artikel 19 som verktyg tar i detta månadsskifte slut och det här blir vårt sista nyhetsbrev. Som ni säkert har koll på har vi skapat 5 olika slutprodukter, alla med syfte att leda genomförandet av artikel 19 i Funktionsrättskonventionen i Sverige vidare. Men produkterna gör ingen nytta om de inte används så vi ber er … Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Hjälp oss sprida vårt material!”


omslagsbild gapanalys - pusselbitar och glapp”Ytlig analys vid ratificeringen”

Det sista av Artikel 19 som verktygs slutwebbeminarium handlade om gapanalysen – Mind the Gap – en juridisk analys av skillnaderna mellan å ena sidan Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen och å andra sidan den svenska lagstiftningen och de förhållanden som råder i Sverige idag. Webbinariet finns på Youtube. Här följer ett kort referat. Projektet Artikel … Fortsätt läsa ””Ytlig analys vid ratificeringen””


Arkiv