Projekt och förening som arbetar ”Med lagen som verktyg”

Projektet – med stöd av Arvsfonden till februari 2019 – arbetar för att höja den juridiska kompetensen bland jurister och inom funktionshinderrörelsen om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Den ideella föreningen driver medlemmarnas diskrimineringsfall – om nödvändigt till domstol. Vi tror att strategisk processföring utvecklar rättspraxis och att ett fungerande diskrimineringsskydd leder till bättre levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.


ILI när Arvsfondens besked komNYTT PROJEKT: Artikel 19 som verktyg

Arvsfonden har beviljat knappt 6,8 miljoner kr till stiftelsen Independent Living Institute för att i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomföra det treåriga projektet Artikel 19 som verktyg. Independent Living Institute (ILI) verkar sedan 1993 för att människor med funktionsnedsättning ska vara självbestämmande och fullt delaktiga i samhället. Projektet Artikel 19 som verktyg syftar till att stärka … Fortsätt läsa "NYTT PROJEKT: Artikel 19 som verktyg"


Ola LinderKOMMENTAR: LSS-utredningen och internationell rätt

Independent Living Institutes jurist Ola Linder ger här några reflektioner över den nyligen offentliggjorde LSS-utredningen (SOU 2018:88). Mycket bra har redan sagts om LSS-utredningen och dess förslag av bland andra STIL – personlig assistans och politisk påverkan, Funktionsrätt Sverige och Lika Unika Federationen. Nedan följer några ytterligare synpunkter. Utredningen föreslår att ett barnrättsperspektiv ska genomsyra … Fortsätt läsa "KOMMENTAR: LSS-utredningen och internationell rätt"


NYHETSBREV: December 2018