Projekt och förening som arbetar ”Med lagen som verktyg”

Projektet – med stöd av Arvsfonden till februari 2019 – arbetar för att höja den juridiska kompetensen bland jurister och inom funktionshinderrörelsen om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Den ideella föreningen driver medlemmarnas diskrimineringsfall – om nödvändigt till domstol. Vi tror att strategisk processföring utvecklar rättspraxis och att ett fungerande diskrimineringsskydd leder till bättre levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.FILM & DOC: Using the Law as a Tool for Social Change 28-31 May 2018

May 28-29: Notes from match May 30: Conference report May 31: Notes from network meeting Youtube film:


punktskrivare med frågetecken
ANALYS: Leder nya förvaltningslagen till bättre tillgänglighet?

Myndigheternas arbete styrs till stor del av förvaltningslagen, vilken antogs i ny form förra året och trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen som verktyg skriver idag om vad som är nytt i lagen och hur den kan påverka situationen för personer med funktionsnedsättning.  Den nya förvaltningslagen (2017:900) antogs av riksdagen och ersätter den … Fortsätt läsa "ANALYS: Leder nya förvaltningslagen till bättre tillgänglighet?"