Projekt om Artikel 19 Funktionsrättskonventionen och föreningen “Med lagen som verktyg”

Arvsfondsprojektet Artikel 19 som verktyg ska stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige. Artikel 19 handlar om självbestämmande och delaktighet i samhället och ger rätten att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans.

Föreningen Med lagen som verktyg driver diskrimineringsfall som har samband med funktionsnedsättning – om nödvändigt i domstol. Strategisk processföring utvecklar rättspraxis och ett fungerande diskrimineringsskydd bidrar till bättre levnadsvillkor.


Torsdagsaktion flygbladNYHETSBREV: September 2019 – Funktionshinderrörelsen inleder torsdagsaktion för att göra konventionen till lag

Rörelsen satsar på en ny ”torsdagsaktion”, nu för att Funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag. Dessutom: Desideria Jungelin skriver om svåra och viktiga val mellan olika rättigheter, en liten lektion om universell utformning, ett öppet brev till Stefan Löfvén och att arbetet i Partille är igång.


Ny ”torsdagsaktion” – Gör konventionen till lag

Igår, torsdag 26 september, inleddes aktionen Gör konventionen till lag på Mynttorget utanför riksdagshuset. Tanken är att funktionshinderrörelsen ska upprepa aktionen varje torsdag eftermiddag, precis som då rörelsen kämpade för att få till en tillgänglighetslagstiftning mellan 2011 och 2014. Jonas Franksson, ordförande på STIL, säger att de gärna ser att funktionshinderrörelsen blir mer aktivistisk. Så … Continue reading "Ny ”torsdagsaktion” – Gör konventionen till lag"


Universell utformning – inkluderande perspektiv

Många av seminarierna i Almedalen 2019 hade förstås anknytning till artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Ett av dem var Rätt från börjans seminarium. Rätt från början är ett projekt som drivs av  Funktionsrätt Sverige och som jobbar med universell utformning. Artikel 19 c handlar just om universell utformning och Artikel 19 som verktyg har inlett ett … Continue reading "Universell utformning – inkluderande perspektiv"