Integritetspolicy

Integritetspolicy för projektet Artikel 19 som verktyg

Detta dokument är det tidigare arvsfondsprojektet Lagen som verktyg och nuvarande Artikel 19 som verktygs integritetspolicy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter. Webbplatsen är: https://lagensomverktyg.se

Vår målsättning är att utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler för personuppgiftsskydd som dataskyddsförordningen, i fortsättningen GDPR, innehåller.

Lagen som verktyg är ett projekt inom Independent Living Institute, i det följande ILI. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter enligt GDPR är därför formellt ILI, org.nr. 802017-5090.

ILI har en gemensam IT-infrastruktur där bara ansvarig personal för projektets verksamhet har tillgång till personuppgifter som vi behandlar. ILI vidtar kontinuerligt tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs när de ska bevaras eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi behandlar information om dig som du själv lämnar till oss. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet, vi uppfyller ett avtal eller du särskilt samtyckt till utlämnandet. I det följande beskrivs vilka uppgifter vi behandlar, när vi behandlar personuppgifter, för vilket ändamål behandlingen sker, och hur länge de behandlas.

  1. När du beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev lagras din mailadress för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrevet och allmän information om verksamheten. Du kan alltid avregistrera dig från nyhetsbrevet via länk i dem, och i så fall försvinner mailadressen från databasen. Uppgifterna behandlas så länge som nyhetsbrevet finns aktivt.
  2. När du anmäler dig till evenemang som projektet ordnar händer det att vi samlar in uppgifter som behövs för genomförandet av evenemanget som du lämnar till oss. Uppgifterna som behandlas kan innefatta namn, adress, mailadress, telefonnummer, eventuella behov av tillgänglighetsanpassningar, samt matpreferenser. Uppgifterna raderas efter att evenemanget är genomfört och eventuella efterarbeten är avslutade.
  3. När du vänder dig till vår rådgivning kan det hända att vi behöver samla in mer omfattande uppgifter om dig. Då krävs att du lämnar ett samtycke till oss för sådan behandling, vilket är den tillämpliga lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen enligt GDPR. Samtycket kan lämnas skriftligt eller genom bekräftelsemail med en tydlig hänvisning till denna policy. Behandlingen rör bara uppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna genomföra en fullgod service till dig. Uppgifterna används endast för rådgivningsändamål och sprids inte till tredje part om du inte särskilt samtycker till det. Uppgifterna behandlas så länge som de behövs för att uppfylla rådgivningssyftet, varefter de raderas.

Känsliga uppgifter

Eftersom projektets syfte är att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning händer det att vi behandlar känsliga personuppgifter. Om det är aktuellt med att inleda ett ärende i den ideella föreningen Med lagen som verktyg måste vi inhämta ett särskilt samtycke som innebär att vi delar med oss av dina personuppgifter till föreningen enbart och endast i syfte att vidta rättsliga åtgärder i syfte att motverka diskriminering. Om ett externt ombud anlitas skrivs särskilda rättegångsfullmakter som gäller mellan dig och ombudet, samt kompletterande information om personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter över dina data

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss ILI, ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. Om du anser att de personuppgifter som ILI har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas eller raderas permanent. Om du har lämnat ett samtycke om personuppgiftsbehandling till Lagen som verktyg kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta lsvprojekt@independentliving.org. För att kunna hitta dina personuppgifter i våra databaser och vidta önskad åtgärd behöver vi ditt namn, telefonnummer och mailadress.

Mer information

Har du frågor om hur Lagen som verktyg hanterar dina personuppgifter, vill rätta eller be oss radera dem kontaktar du personuppgifter@independentliving.org

Hur vi hanterar dina kommentarer på hemsidan

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.  Kommentarer skickas till  Akismet Anti-Spam för  detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. Kommentarer kan kontrolleras via automatiserade tjänster för detektering av skräppost.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer  för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Hur externt material fungerar på vår hemsida

Vilka länkar vi har kontroll över

På lagensomverktyg.se finns länkar till andra hemsidor. Vissa av dessa är under ILIs kontroll, som exempelvis assistanskoll.se, patips.se, disabledrefugees.se och independentliving.org. Det förekommer även länkar till externa webbsidor som vi inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna policy och ILI har inte ansvar för dessa.

Vad inbäddat innehåll på hemsidan kan göra

Denna webbplats har inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv. från WordPress, Youtube, Facebook och Twitter). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookie-filer på din dator

Vår hemsida – och inbäddat innehåll – sparar ner cookie-filer på din dator. Cookie-filer (eller cookies) innehåller information om vad du gör på en hemsida och kan hämtas upp av hemsidan nästa gång du besöker den.

Kontaktuppgifter

Om du anser att vi inte uppfyller dina rättigheter enligt GDPR får du gärna kontakta oss eller  Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Independent Living Institute

Storforsplan 36, 10 tr.
123 47 Farsta SWEDEN
Tel. 08-506 22 179.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY),
Mail:  imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00

Tänk på att skriftlig kommunikation med Integritetsskyddsmyndigheten– e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.