Projektet

Vi höjer kompetensen om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Målet är att strategiska rättsfall drivs och att de leder till tydligare rättspraxis. Det ger personer med funktionsnedsättning bättre skydd mot diskriminering och därmed bättre levnadsvillkor.
Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden år 2016 till 2019. Medsökande organisationer är STIL, DHR, Apply Human Rights och RTP. Referensgrupp består av Myndigheten för delaktighet, Handikappförbunden samt människorättsorganisationer och erfarna jurister i Rättsnätverket.

Projektet bygger upp en juridisk spetskompetens om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Med hjälp av den vill vi driva på utvecklingen mot en rättspraxis som ger tydliga signaler om att lagar och konventioner ska efterlevas.

Inom projektets ram finns viss möjlighet till rådgivning för människor med funktionsnedsättning som utsatts för diskriminering. Anmälan av diskriminering kan göras via Anmälningstjänsten. Utbildningar i form av seminarier och workshops erbjuds till funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer, till jurister och juridikstuderande.

Bakgrund

Människor med funktionsnedsättningar har ofta sämre levnadsförhållanden än andra. Det beror delvis på diskriminering och otillgänglighet. Men trots att diskrimineringslagen stärktes 2015 med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är det många som inte orkar anmäla eller driva sin sak. En del ser att fall inte drivs eller ger rätt utfall. En del har vant sig vid tanken att lagarna inte fungerar – i varje fall inte för dem.

Det råder kunskapsbrist om vad diskriminering är, vart man ska vända sig och hur juridiska processer fungerar. Även juristkåren saknar kunskap, bland annat om hur man kan använda vissa rättskällor som finns om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Efter att en lag trätt i kraft måste rättspraxis utvecklas så att rättigheterna verkligen säkerställs. Den svenska funktionshindersrörelsen har kämpat för nya lagar, men tyvärr inte använt dem strategiskt särskilt ofta efter att de antagits.

Lagen som verktyg vill bidra till att höja funktionshindersrörelsens juridiska kompetens så att civilsamhället kan ta en ledande roll i att driva strategiska rättsfall och därmed förändra samhället så att strukturell diskriminering motverkas och att individer mer effektivt kan kräva sin rätt.

Vi arbetar med

 • Information
 • Rådgivning
 • Utbildning

Målgrupper

 • personer med funktionsnedsättning som utsatts för diskriminering
 • funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer
 • jurister och juridikstuderande
 • beslutsfattare

Projektkansli

projektledare/kommunikatör
Emil Erdtman
emil@independentliving.org
08-506 221 60

jurist
Ola Linder
ola@lagensomverktyg.se
08-506 221 83

juris
Maria Chöler
maria@independentliving.org
08-506 221 62

jurist
Anna Zoteeva
anna@independentliving.org

juristpraktikant
Erik Sandström (sep-okt 2018)
erik.sandstrom@independentliving.org

Rapportering

Media

Sagt inför projektstarten/Said about the project

”Ett sådant projekt kan anses vara aktuellt, och även oumbärligt, av flera skäl. Först, och kanske viktigast, är att vad gäller diskriminering så har fokus i Sverige varit på jämställdhet, dvs. diskriminering på grund av kön. De andra grunderna, och särskilt funktionshinder, inte har fått mycket uppmärksamhet i åtminstone rättsvetenskaplig forskning. Det är dags för att på allvar anta ett sådant perspektiv. En samlingsplats för sådan kunskap, mot bakgrunden av att sådan saknas, blir även än viktigare som en resurs när detta arbete slutligen påbörjas. En sådan samlingsplats skulle också höja kunskapen inte bara bland de aktörer som finns i ämnet utan även bland allmänheten i stort.” /Laura Carlson, docent i juridik, Stockholms universitet, även juris doktor vid University of Minnesota

”The project is a timely one which meets modern challenges of welfare states such as Sweden who have ratified the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) … I am convinced the project will greatly help to combat disability based discrimination and human rights violations against disabled persons in Sweden” /Theresia Degener, professor i juridik och Disability Studies, Bochum, Tyskland, medlem i Tyska institetet för mänskliga rättigheter, expert hos FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter och medlem av FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen

”Independent Living Institute ansöker om bidrag för att förstärka bevakningen av rättigheterna för personer med funktionshinder i Sverige. Treårsprojektet ska upplysa och utbilda funktionshinderrörelsen, jurister och allmänhet om lagar och rättspraxis som försvarar dessa rättigheter – inklusive den av Sverige ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet skulle också göra det möjligt att ta upp kritiska fall i domstol och, när nödvändigt, arbeta för lagändringar. Min bedömning är att detta är ett utmärkt initiativ.” /Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012, tidigare generalsekreterare för Olof Palmes Internationella center, Amnesty International och Rädda Barnen

”Jag är övertygad om att lösningen inte alltid ligger i att göra om eller göra nytt. Det handlar också om att ta tillvara på det som redan finns. Det kan handla om att skapa möjligheter för fler att bevaka att de regelverk som vi har används och prövas för att driva utvecklingen framåt. Det är först då vi på allvar kan utvärdera och åtgärda brister i systemen” /Lars Lööw, jurist, grundare av Peritos, Handikappombudsman 1999-2006, ordförande Handikappförbunden 1997-99

”Sweden would appear to have much of this machinery which seems to be under-used by persons with disabilities. And it does not happen unless the raw edge of human experince can be ventilatedbefore an effective complaints mechanism. But there are many inhibiting factors – not least the capacity of the sector to rise to this challenge and thus become a significant force in maintaining forward momentum. That is why I find this application so compelling” /Gerard Quinn, professor i juridik, University of Ireland, Galway, direktor för Centre on International Disability Law & Policy, expert vid EU-kommissionen och European Union Agency for Fundamental Rights

Vi stöder projektidén/Supporters

 • Colin Barnes, Professor Centre for Disability Studies, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, United Kingdom; founder Center for Disability Studies, Leeds University;  considered one of the fathers of the Social Model of Disability and one of the founders of Disability Studies.
 • Jerome Bickenbach, Professor Department of Philosophy and Faculties of Law and Medicine, Queens University, Toronto; Department of Health Sciences & Health Policy at the University of Lucerne Switzerland; Consultant to the World Health Organization on ICF and World Report on Disability, Geneva; as a lawyer, Prof. Bickenbach was a human rights litigator, specializing in anti-discrimination for persons with intellectual impairments and mental illness.
 • Jane Campbell, Baroness Campbell of Surbiton, D.B.E. House of Lords, United Kingdom; Commissioner of the Equality and Human Rights Commission; former Chair Social Care Institute for Excellence; Commissioner Disability Rights Commission; Founding Director National Center for Independent Living United Kingdom; former Chair British Council of Disabled People.
 • Shuaib Chalklen, United Nations Special Rapporteur on Disability of the Commission for Social Development of the United Nations; Senior Policy Analyst in the Presidency of South Africa (2006–2007); Chief Executive Officer Secretariat for the African Decade of Disabled Persons (2003–2006); Director Office on the Status of Disabled Persons in the Presidency of South Africa (1996–2001).
 • Tabitha Collingbourne, Ph D lawyer, LLM, Lecturer, University Centre Doncaster, United Kingdom.
 • Lex Frieden, Professor, University of Texas and Baylor College of Medicine, former President of Rehabilitation International, Director of Independent Living Research Utilization Program, Chairperson of National Council on Disability, USA 2002-2006 considered to be one of the chief architects of the Americans with Disabilities Act.
 • Marilyn Golden, Senior Policy Analyst, Disability Rights Education and Defense Fund, Berkeley, United States, involved with the Americans with Disabilities Act (ADA) throughout its proposal, passage and implementation;  led numerous in-depth programs on the ADA which have given thousands of people comprehensive knowledge on how to make this law a reality; principal author of the DREDF publication The ADA, an Implementation Guide (the ”Bluebook”) and DREDF’s ADA curriculum.
 • Franz-Josef Huainigg, Member of Federal Parliament Austria, spokesperson on disability for ÖVP party, author.
 • Ahiya Kamara, Israel’s Commissioner for Equal Rights of Persons with Disabilities which is part of the Israel Ministry of Justice.
 • György Könczei, Professor of Sociology, Faculty of Special Education, Eötvös Loránd University Budapest, Director of Disability Studies; former member United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities; Chair of the Governmental Committee for the European Social Charter, Council of Europe
 • Joakim Nergelius, Professor Faculty of Law, Örebro University; chair International Jurist Commission Swedish Section 2000-2004; research interests in comparative law, constitutional law and human rights
 • Yuenwah San, Former Chief Health and Development Section, Special Assistant to the Executive Secretary, Senior Advisor United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific Region.
 • Esther Sivan, Lawyer, Executive Director Bizchut, the non-governmental Israel Human Rights Center for People with Disabilities.
 • Lars Trädgårdh Professor Ersta Sköndal University College, former instructor and researcher at Columbia University, New York; research interests: civil society in the Welfare State.
 • Berit Vegheim, Director, Stop Diskriminering Foundation, Norway.
 • Lisa Waddington, Professor European Disability Chair in European Disability Law, Maastricht University, Netherlands; coordinator EU research and education project on European non-discrimination law 2000-2004; coordinator Marie Curie Initial Training Network DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets); board member European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field; board member Academic Network of European Disability experts.
 • Sid Wolinsky, Lawyer, Director of Litigation, Disability Rights Advocates, Berkeley, United States.