Föreläsning eller workshop om funktionsdiskriminering

Seminarium med Lagen som verktyg
Seminarium med Lagen som verktyg

Behöver ditt företag, myndighet eller förening bättre koll på diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Vi skräddarsyr en föreläsning eller workshop efter era önskemål, kunskaper och behov. En workshop innebär mer interaktiva övningar där alla deltagare blir mer aktiva.

Frågor som vi ger svaret på:

  • Vad innefattar diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning?
  •    Vad omfattas av diskrimineringsförbuden i lagen?
  •    Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering?
  •    Vilka anpassningsåtgärder är företag, myndigheter och föreningar enligt lagen skyldiga att vidta
  •    Hur förhåller sig Diskrimineringslagen till annan lagstiftning, som plan- och bygglagens reglering av enkelt avhjälpta hinder?
  •    Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?
  •    Vilken roll kan det civila samhället spela för att minska diskrimineringen i samhället?

Kontakta projektledare Emil Erdtman på emil@lagensomverktyg.se (08-506 221 60) för att diskutera upplägg och boka föreläsning eller workshop. Funktionshindersorganisationer får reducerat pris.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *