Lagen som verktygs utbildningar 2018!

Maria Chöler och Ola Linder från Lagen som verktyg föreläser för Sveriges ledarhundsförare
Maria Chöler och Ola Linder från Lagen som verktyg föreläser för Sveriges ledarhundsförare

Behöver ditt företag, myndighet eller förening bättre koll på diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Lagen som verktyg har byggt upp en unik kompetens inom detta område, särskilt gällande diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, som infördes i lagen 2015.  Från och med den 1 maj 2018 gäller förbudet även mindre företag. Känner du till vilka åtgärder företag, myndigheter och föreningar nu skyldiga att vidta?

Lagen som verktyg är ett projekt under stiftelsen Independent Living Institute som sedan 1990-talet dokumenterat diskriminering på grund av funktionsnedsättning genom Anmälningstjänsten. Målet för arbetet är att människor med funktionsnedsättning genom ett starkare diskrimineringsskydd ska få jämlika levnadsvillkor med andra. Genom ett brett kontaktnät inom civilsamhället nationellt och internationell har vi mycket kunskap att förmedla.

Bristande tillgänglighet som diskriminering

Vi är specialiserade på diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, men behärskar även andra delar av diskrimineringsrätten, inklusive dess framväxt och historia i Sverige och andra länder.

Sverige ratificerade 2009 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och åtog sig därmed att införa bristande tillgänglighet som diskriminering i svensk lag.

Bristande tillgänglighet handlar om att en person med funktionsnedsättning missgynnats genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits. Tillgänglighet handlar om fysiska anpassningar, men också om information och personlig stöd.

Det är bara ”skäliga” åtgärder som kan krävas. Skälighetsbedömningen är komplicerad eftersom den utgår från olika omständigheter. Den utgår också från andra lagar och författningar, som man därför måste känna till. Den lag som ofta blir aktuell är plan- och bygglagen med föreskrifter om att avlägsna enkelt avhjälpta hinder, men även annan reglering är viktig att känna till.

Diskrimineringsskyddets uppbyggnad

Den svenska diskrimineringslagen innehåller både krav på förebyggande åtgärder inom arbete och utbildning samt förbud mot diskriminering på många samhällsområden.

Vi föreläser om vad och vem som skyddas av lagen, om de olika diskrimineringsformerna och vad som gäller inom olika samhällsområden. Bland annat görs olika skälighetsbedömningar beroende på om det gäller arbete, utbildning eller till exempel socialtjänst och LSS-verksamhet.

Senaste rättspraxis

Lagen som verktyg följer rättsutvecklingen och det senaste inom rättspraxis gällande bristande tillgänglighet som diskriminering. Rättspraxis förtydligar vad lagar innebär och är därför nödvändig för ett effektivt diskrimineringsskydd. Från 2017 och framåt finns flera intressanta domar som ger vägledning om vad lagen kräver.

Diskrimineringslagens tillämpning

Vi föreläser om olika aktörers roller inom diskrimineringsskyddet: arbetsgivare, utbildningsanordnare, företag och myndigheter – alla ställs inför olika krav. Vad innebär lagens krav och hur kan olika aktörer använda sig av diskrimineringslagen? Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?

Fokus på civilsamhället

Lagen som verktyg har ett särskilt fokus på hur föreningar och organisationer i det civila samhället kan driva medlemmarnas fall i domstol – i syfte att minska diskrimineringen i samhället.

I den så kallade strategiska processföringen är det viktigt att känna till vilka möjligheter och risker rättsprocesser kan innebära, men också hur juridiken samspelar med det opinionsbildande arbetet för att få genomslag i samhället och på så vis minska diskrimineringen.

Exempel på utbildningar

Föreläsning (45-60 min)

 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?

Föreläsning med övning (ca 2 timmar)

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Diskussion och reflektion kring några fall.

Interaktiv halvdag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Interaktiv heldag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Kort om framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen? Hur kan ni som organisation, myndigheter eller företag agera för att motverka diskriminering?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Priser

Ta kontakt med projektledare Emil Erdtman på emil@lagensomverktyg.se eller 08-506 221 60 för prislista! Rabatt ges till organisationer av och för människor med funktionsnedsättning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.