Barometer för självbestämmande

Mätare som kan visa vilke grad av självbestämmande man har.

Ett verktyg till personer med funktionsnedsättning som visar graden av självbestämmande i ens liv

Verktyget utgår från artikel 19 i FNs Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige är bunden av sedan 2009. Det betyder att alla rättigheter som finns i Konventionen gäller för personer med funktionsnedsättning här i Sverige.

Artikel 19 fastslår din rätt att bestämma själv i ditt liv och att vara med i samhället. Egentligen berör det nästan allt du gör i livet. För att du själv ska kunna bestämma krävs att du har olika valmöjligheter i livet t.ex. hur du vill bo, vilken typ av stöd du behöver och att tillgängligheten är på plats och fungerar.

Verktyget består av 33 frågor om hur mycket självbestämmande du har i ditt liv. När du svarar på frågorna kan du lära dig mer om din rätt till självbestämmande, se hur det ligger till för dig just nu samt vad du kan göra för att få mer självbestämmande i ditt liv.

Verktyget är samskapad med personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har varit med i alla steg av processen för att ta fram barometern för självbestämmande. Detta var nödvändigt för att verktyget ska kunna återspegla de frågor som betyder mest för personer som själv har en funktionsnedsättning. Arbetet med att ta fram verktyget pågick under en treårig projekt Artikel 19 som verktyg. Projektet arbetade med samtalsgrupper som träffades regelbundet och arbetade med att ta fram frågeställningarna i barometern och sedan formulera innehållet i verktyget så att det i verkligheten återspeglar perspektivet från personer med funktionsnedsättning. 

Deltagande grupper har varit:

Dekorativ - samarbete
Dekorativ bild – samarbete
  • Egenmaktsgruppen (Partille)
  • Arbetsgrupp från projektet Ge makten vidare (Uppsala)
  • Deltagare från Inflytandecaféet och Stället (Järfälla)
  • Samtalsgrupper med fokus på personlig assistans (STIL Jönköping m.fl.)
  • Samtalsgrupp med deltagare från Jag är berättaren (RFSL Stockholm).
  • Deltagare i Gnistan (Upplands Väsby)
  • Deltagare i projektet Disabled Refugees Welcome (Stockholm)

Barometer för självbestämmande finns här i PDF format.

Barometer för självbestämmande på lätt svenska finns här.

Du kan även beställa tryckta kopior av barometern kostnadsfritt från oss – a19projekt@independentliving.org.

Google forms-versionen av barometern för självbestämmande finns på den här länkan.  Vi sparar svaren men ingen personlig information. Vill du ha en kopia för att göra eget formulär kan vi hjälpa till.

Intervju med Mari Siilsalu om själbestämmandebarometern

Referat från webbinariet

Webbinariet om Barometer för självbestämmande på Youtube: