Få koll på graden av självbestämmande

Självbestämmandebarometern är ett mätverktyg som kan mäta graden av självbestämmande för en person med funktionsnedsättning. Barometern är framtagen och utvecklat av Artikel 19 som verktyg och den 17 februari anordnar vi ett webbinarium där man kan lära sig mer om hur verktyget används och vad som ligger bakom frågorna.

Mari Siilsalu, jurist i Artikel 19 som verktyg, har tillsammans med Suzanne Elmqvist och förre projektledaren Ola Linder, arbetat fram verktyget som består av 33 frågor om olika indikatorer för självbestämmande.
– Genom att svara kan man göra en ungefärlig uppskattning på hur mycket självbestämmande man har och vilken tillgång man har till rättigheterna i Artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, säger Mari Siilsalu.

En väg framåt

Barometern förklarar också bakgrunden till frågorna och svaren och den ger tips på hur man kan komma vidare genom en vägledning.
–  När man kommit fram till hur mycket självbestämmande man har och var det brister så kan man läsa vägledningen för att få tips om hur man kan vidare, så det stannar inte vid att ”nej, jag har inget självbestämmande –  allt är svart”, om det skulle visa sig vara så. Vägledningen innehåller praktiska tips på att man till exempel kan kontakta kommunen eller annan ansvarig myndighet för att påpeka den bristande tillgången till rättigheter och utkräva dem.

Vänder sig till alla (vuxna) med funktionsnedsättning

Självbestämmandebarometern ska inte blandas ihop med Bedömningsverktyget som är en annan av projektets produkter. Men Självbestämmandebarometern är den första delen, alltså självskattningsdelen, av Bedömningsverktyget och finns som ett separat dokument snart tillgängligt både i digital form på nätet och som en pappersenkät som ska gå att beställa. Barometern vänder sig till alla vuxna personer med funktionsnedsättning, säger Mari Siilsalu.
– Det finns frågor om allt möjligt som indikerar självbestämmande. Vissa frågor handlar till exempel om personlig assistans eftersom den insatsen enligt artikel 19b är en särskilt lämpligt stödinsats för att förverkliga rätten till självbestämmande. Med frågorna vill vi ge personen möjlighet att se om insatsen hen får faktiskt har de egenskaper som personlig assistans ska ha, att den till exempel är individstyrd som den ska vara.

Varje fråga har svarsalternativen ja eller nej och vissa också ett mellanalternativ, markerade i rött, gult eller grönt. Sammanräknade ger det en hint om vilken grad av självbestämmande man har.

Visar sprickor mellan konventionen och svensk lagstiftning

I värsta fall visar barometern att det kanske inte finns stöd för självbestämmandet i den svenska lagstiftningen, alltså att kravet konventionen ställer ännu inte implementerats i svensk lag. Mari Siilsalu ger ett exempel på en sådan fråga: Har du en god man utan att ha valt det?
– Ett ja visar att den personens rätt till självbestämmande har blivit begränsat och att hen är påtvingad ett god man-skap. Enligt konventionen ska man ha rätt till beslutstöd som hjälper personen att söka och processa information och sedan fatta sina egna informerade beslut. Detta till skillnad mot att ha en god man som fattar besluten åt en utan att personen själv har valt det.
En sådan lösning finns inte i Sverige för personer som har en ställföreträdare som exempelvis god man.
– Det behövs förändring där det skär sig mellan konventionens krav och det svenska systemet för ett förverkligande av Artikel 19, säger Mari Siilsalu.

Anmäl dig till webbinariet här:
Självbestämmandebarometern – Får du det du har rätt till?

Tid: 2022-02-17 klockan 14:00 – 15:00
(Under ingressen finns ytterligare en länk där du kan anmäla dig till ett eller flera av våra slutwebbinarier.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.