Häng med på våra slutwebbinarier!

I samband med att projektet Artikel 19 som verktyg går in på slutvarvet kommer ILI presentera de olika produkter som projektet tagit fram i fem entimmeswebbinarier. Webbinarierna äger rum på Zoom från den 11 februari fram till och med mitten av mars. Mars är den sista månaden för projektet.
Här nedan hittar du länkar och tider för de olika webbinarierna!

Anmäl dig till en eller alla webbinarier här…

Utdrag från utsidan på vå studiematerial.

Studiecirkelmaterialet – Starta studiecirkel om Artikel 19!

Tid: 2022-02-11 klockan 10:00 – 11:00

Ju fler rättighetsbärare som har kunskaper om Artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, desto större genomslag kommer den att få. I det här webbinariet presenterar vi det studiecirkelmaterial om artikel 19 som vi tagit fram. Författaren, Emil Erdtman, som också deltar i webbinariet, är själv en varm anhängare av studiecirkeln som form för lärande.

Mer om Studiematerialet här.

Medverkande: Mari Siilsalu, Maria Chöler och Emil Erdtman


Mätare som ska illustrera självständighetsbarometern.

Självbestämmandebarometern – Får du det du har rätt till?

Tid: 2022-02-17 klockan 14:00 – 15:00

Självbestämmande-barometern är tänkt att konkret illustrera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och därmed samtidigt skyldigheterna för olika myndigheter och andra ansvariga. Barometern består av frågor om självbestämmande till enskilda rättighetsbärare. Svaren indikerar om hen får det hen har rätt till enligt artikel 19. Till varje fråga finns också en vägledning som visar en riktning mot ett progressivt och fullt genomförande av rättigheterna.

Barometer för självbestämmande är ett verktyg som visar graden av självbestämmande

Medverkande: Mari Siilsalu, Suzanne Elmqvist och Mim Sörensson


Assistansberättigad ute tillsammans med assistent

Personlig assistans-guiden – Bra rekrytering en väg till självbestämmande        

Tid: 2022-03-04 klockan 10:00 – 11:00

En grupp bestående av personer med långvarig erfarenhet av assistans har tittat närmare på relationen mellan självbestämmande och personlig assistans. Med hjälp av peer support samlade gruppen information om rekryteringsprocessen som i sin tur samlats i en guide med mängder av tips som ska kunna fungera som stöd när assistansanvändare anställer personliga assistenter.

Medverkande: Jamie Bolling, Suzanne Elmqvist och Jessica Smaaland


Egengruppsmöte kring ett bord. Mari står upp och pratar.

Bedömningsverktyget – Hur lever Sverige upp till Artikel 19?

Tid: 2022-03-09 klockan 10:00 – 11:00

Det här verktyget riktar sig inte bara till enskilda rättighetsbärare (som självbestämmandebarometern) utan hela det offentliga Sverige, det vill säga skyldighetsbärarna. Verktyget ska illustrera skyldigheterna och ska vara en hjälp på vägen för både rättighetsbärare och skyldighetsbärare i olika delar av offentlig sektor. Camilla Johansson, enhetschef Partille kommun, kommer att prata om samarbete med ILI om Bedömningsverktyget. 

Mer om bedömningsverktyget här

Medverkande: Jamie Bolling, Suzanne Elmqvist, Mari Siilsalu och Camilla Johansson


Bild: våg med Svenska lagboken i ena skåle och FN loggan i den andra

Gapanalysen – Lagändringar (och annat) som artikel 19 kräver 

Tid: 2022-03-17 klockan 16:00 – 17:00

Gapanalysen är en juridisk analys av skillnaden mellan Artikel 19 och den svenska lagstiftningen. Det är en beskrivning av de rättigheter för personer med funktionsnedsättning som artikel 19 innehåller, statens ansvar att agera, en översikt av vad Sverige gör och en analys av vad som återstår. Tanken är att den ska peka på en tydlig riktning och ett antal konkreta åtgärder som bättre kan säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning enligt FNs konvention.

Medverkande: Jamie Bolling, Ola Linder och Anna Bruce

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.