LANSERING: Bedömningsverktyg om rättigheter enligt artikel 19

Rätten till självbestämmande och att vara en del av samhällsgemenskapen är centrala aspekter av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Hela det offentliga är ansvarigt att säkerställa rättigheterna som slås fast i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Projektet Artikel 19 som verktyg arbetar på olika sätt för att rättigheterna ska säkerställas. Nu lanserar vi ett samlat verktyg som utgår från artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, som Sverige är bunden av sedan 2009. 

Rätten till självbestämmande och att vara en del av samhällsgemenskapen är centrala aspekter av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, är juridiskt bindande för Sverige sedan 2009. Hela det offentliga är ansvarigt att säkerställa rättigheterna som slås fast i internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Konventionsartiklar är generellt mycket allmänt skrivna. För att bättre kunna ta reda på om en rättighet genomförts på olika nivåer används ofta indikatorer. Det nya verktyget är en hjälp på vägen för både rättighetsbärare och skyldighetsbärare i olika delar av offentlig sektor. Verktyget ska illustrera skyldigheterna enligt konventionen och bidra till ett progressivt och fullt genomförande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. 

Verktyget kan laddas ner som PDF här. Maila till a19projekt@independentliving.org om ni vill ha det i wordformat

Genom att svara på frågorna och läsa de förklaringar som finns till indikatorerna ges utrymme för att verka mot ett tillgodoseende av rättigheterna enligt artikel 19 och andra förpliktelser enligt konventionen. Verktyget ger inte facit på alla rättighetsfrågor, utan ska inspirera till självgranskning av olika aktörer inom de handlingsutrymmen de har. Svaren på frågorna indikerar hur det ligger till med att förverkliga rätten till självbestämmande i Sverige och ger en riktning som bygger på värderingarna bakom funktionsrättskonventionen. Verktyget berör situationen för vuxna. Rättigheter för barn med funktionsnedsättning har lämnats utanför av indikatorerna eftersom barns rättigheter på många sätt skiljer sig från vuxnas rättigheter, inte minst självbestämmanderätten.

Verktygets struktur bygger på vedertagna indelningar inom människorättsindikatorer – struktur, process och utfall. Strukturnivån handlar om övergripande systemfrågor och ramverk. Processnivån handlar om metod och löpande arbete för att säkerställa progression. Utfallsnivån handlar om resultat och statistik i nuläge och över tid. Vi har vänt på ordningen och lagt till en nivå – självskattning – eftersom vi sätter individens situation i fokus som den viktigaste indikatorn på om de mänskliga rättigheterna tillgodosetts alla och envar. I stor utsträckning motsvaras innehållet i självskattningsindikatorerna i de efterföljande delarna som mäter hur väl samhället genomfört sina skyldigheter. Vissa indikatorer sträcker sig till en större krets frågor än de som klassiskt anses vara funktionshinderrelaterade eftersom Funktionsrättskonventionen bygger på en intersektionell förståelse av självbestämmande, makt och rättigheter. 

Processen för att ta fram indikatorerna har varit starkt förankrad i olika grupper av personer med funktionsnedsättning i Sverige för att verktyget ska kunna återspegla de frågor som de tycker är viktiga. Deltagande grupper har varit Egenmaktsgruppen (Partille), en arbetsgrupp från projektet Ge makten vidare (Uppsala), deltagare från Inflytandecaféet och Stället (Järfälla), samtalsgrupper med fokus på personlig assistans (STIL Jönköping m.fl.) och en samtalsgrupp med deltagare från Jag är berättaren (RFSL Stockholm). En grupp från Upplands Väsby kommun och en från Disabled Refugees Welcome har varit med och testat indikatorerna, diskuterat formuleringar och föreslagit ändringar. Personer med funktionsnedsättning varit med i alla steg av processen. Arbetet har även involverat en referensgrupp med olika aktörer inom det offentliga och civila samhället.

Vi avser att under projektets gång under tidig höst att ta fram förslag på kluster av frågor som lämpar sig för olika politiska eller verksamhetsnivåer. På så vis underlättas användbarheten av verktyget i olika delar av samhället.

Tveka inte att höra av er till a19projekt@independentliving.org om ni vill veta mer eller diskutera hur verktyget kan användas! Verktyget kan laddas ner som PDF här. Maila om ni vill ha det i wordformat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.