NYHETSBREV: December 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2018”

NYHETSBREV: November 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: November 2018”

NYHETSBREV: Oktober 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Oktober 2018”

NYHETSBREV: September 2018

Mindre än ett halvår återstår av arvsfondsprojektet Lagen som verktyg. Under hösten kommer vi särskilt att granska Diskrimineringsombudsmannens arbete med tillsyn över lagens krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta ”aktiva åtgärder” mot diskriminering. Ett seminarium hålls den 19 oktober kl 9-12 i Farsta. Då presenteras även en spännande studie om antidiskrimineringsbyråerna, som just nu genomförs av Erik Sandström, juriststudent vid Stockholms universitet och projektets praktikant under september och oktober. Projektet kommer också fördjupa sig mer i diskriminering i arbetslivet. Det seminariet hålls den 22 november. Av hemsidans kommande artiklar kan vi avslöja en om upphandlingskrav och företags sociala ansvar.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2018”

NYHETSBREV: Juni 2018

Läs Lagen som verktygs bok MOTVERKA FUNKTIONSDISKRIMINERING OCH FÖRÄNDRA SAMHÄLLET MED LAGEN SOM VERKTYG som gratis pdf eller beställ tryckt exemplar för 150 kr inklusive frakt. Maila emil@lagensomverktyg.se och sätt in pengar på bg 5040-0522 eller Swish 123 031 75 45 så kommer boken.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Juni 2018”

NYHETSBREV: Maj 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Maj 2018”

NYHETSBREV: April 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: April 2018”

NYHETSBREV: Mars 2018

Diskrimineringsrätten är inte nationellt isolerad utan i högsta grad internationell. Diskussionerna om hur nationell och internationell rätt förhåller sig till varandra förs inom den juridiska forskningen och Lagen som verktyg bidrar med ett seminarium den 19 mars. Medverkar gör Maria Grahn Farley, en av författarna till en nyligen publicerad utredning om hur metoden fördragskonform tolkning används i svensk förvaltning och rättstillämpning. Även Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, håller en inledning om hur fördragskonform tolkning går till och hur hon använt sig av Funktionsrättskonventionen i svensk domstol.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Mars 2018”

NYHETSBREV: Februari 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Februari 2018”

NYHETSBREV: December 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2017”

NYHETSBREV: November 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: November 2017”

NYHETSBREV: Oktober 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Oktober 2017”

NYHETSBREV: September 2017

Nyhetsbrev från Lagen som verktyg: september 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2017”

NYHETSBREV: Juni 2017

Det händer mycket nu inom rättsutvecklingen för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Den första domen om bristande tillgänglighet har överklagats av Diskrimineringsombudsmannen och regeringen skickar förslag om skärpning av diskrimineringslagen till lagrådet. Lagen som verktyg skriver också om en förlikning i tvist om funktionsdiskriminering.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Juni 2017”

NYHETSBREV: Maj 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Maj 2017”