NYHETSBREV: Nu startar Artikel 19 som verktyg

Den 1 april drog Independent Living Institute – i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet – igång det nya projektet Artikel 19 som verktyg för att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 och på så vis öka människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet. Artikel 19 ger personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans. Artikeln säger också att universell utformning (generell tillgänglighet) ska gälla transport, information, boenden, arbete osv.

Den 1 april drog Independent Living Institute – i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet – igång det nya projektet Artikel 19 som verktyg för att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 och på så vis öka människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet. Artikel 19 ger personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans. Artikeln säger också att universell utformning (generell tillgänglighet) ska gälla transport, information, boenden, arbete osv.

2017 antog FN en Allmän kommentar till artikel 19 (GC 5) för att förtydliga vad den innebär och ge staterna (och kommunerna) stöd i dess genomförande (implementering). Men hur ser självbestämmande och delaktigheten ut i realiteten? Hur vet man att någon är självbestämmande och delaktig i samhället? Hur lever Sverige upp till de förtydliganden som uttrycks i GC 5?

Projektet kommer arbeta med:

 • Medvetandegörande genom studiecirklar och seminarier
 • Uppföljningsverktyg med indikatorer utvecklas i samtals- och testgrupper bestående av personer med funktionsnedsättning som använder stöd som t ex personlig assistans, gruppbostad, servicebostad, boendestöd, hemtjänst, daglig verksamhet, förvaltarskap/god man.
 • Juridisk analys av behov av transformering och påverkansarbete för detta.

Mer om projektet på:lagensomverktyg.se/2019/artikel-19-som-verktyg/

Övrig information om det nya projektet ges av Ola Linder, via ola@independentliving.org.

Startmöte på ABF-huset

Alla intresserade är välkomna till startmöte projektet fredagen den 26 april kl 13-16 i Per Albinrummet på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

 • Emil Erdtman: Vad innebär funktionsrättskonventionens artikel 19 och 2017 års Allmänna kommentar (nr 5)?
 • Paneldiskussion som leds av projektledare Ola Linder:
  • Anna Bruce, juris doktor på en avhandling om ideologierna bakom Funktionsrättskonventionen och konsult i projektet.
  • Hans von Axelsson, utredare på Myndigheten för delaktighet och delaktig i den officiella svenska översättningen av Allmän kommentar nr 5.
  • Susanne Berg, MA i Disability Studies, independent living-aktivist och författare till bland annat LSS 2.0 (2019).
 • Kl 15 – 16: Planering med projektets samarbetskommuner Järfälla, Lund, Partille och Upplands Väsby.

Anmäl närvaro, behov av hörslinga eller annat vi bör känna till emil@independentliving.org

Projektets journalist Erik Tillander kommer att dokumentera mötet och ta bilder för projektet. Vi planerar även att live-sända talarna kl 13-15 på ILI:s Youtube-kanal.

Emil Erdtman, som tidigare var projektledare för Lagen som verktyg, har gått vidare till en ny tjänst som doktorand inom projektet Rätt från början. Det genomförs av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Certec på Lunds universitet. Avhandlingsarbetet kommer att studera hur deltagarbaserade och samskapande förändringsprocesser kan bidra till tillgänglighet och universell utformning i olika delar av samhället.

Påverkansarbetet redan igång

Ola och Erik var med på ett möte den 11 april hos Funktionsrätt Sverige för att bidra till arbetet med alternativrapportering till FNs Funktionsrättskommitté. Arbetet handlar om hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt funktionsrättskonventionen.

Arbetet sker i grupper som diskuterar olika delar av konventionen och tar fram underlag till den svenska rapporten från civilsamhället. Den tredje december väntas en rapport lanseras med funktionshinderrörelsens syn på läget gällande de rättigheter som regleras i funktionsrättskonventionen. Det är Funktionsrätt Sverige som samordnar det svenska civila samhällets rapport, samtidigt som det inte finns några hinder för andra att skicka egna rapporter.

Det finns möjlighet att via Ola lämna inspel till det fortsatta arbetet med alternativrapporten. Detta gäller även andra delar av konventionen än de som tas upp i Artikel 19.

Föreningen Med lagen som verktyg

Susanne Berg ny ordförande

Den 11 april hade föreningen Med lagen som verktyg ett välbesökt årsmöte. Vid detta invaldes Lars-Göran Wadén och Anna Zotééva in som nya ledamöter i styrelsen. Adolf Ratzka avtackades som ordförande (tillika grundare av föreningen) och till ny ordförande valdes Susanne Berg. Då inte kassör eller revisorer vad närvarade och kunde besvara på frågar beslöts att hålla ett extra årsmöte den 28 maj kl 18 i konferensrummet på STIL/ILI på Storforsplan 36 i Farsta. Vid mötet kommer även en motion från Stellan Gärde att behandlas. Motionen lyder som följer:

”Jag föreslår att årsmötet beslutar att verksamhetsnamnet för föreningen ävenär Disabiliy Rights Defenders (DRD). att namnet Med lagen som verktygbehålls parallellt på web mm för att föreningen ska kunna hittas även i fortsättningen innan Disabiliy Rights Defenders är inarbetat.”

Välkomna till vårt extra årsmöte! Ingen anmälan krävs men betala först medlemsavgift på 250kr till Swish 123 063 01 94

Artikel 19 projekt tar över nyhetsbrevet

Artikel 19 som verktyg har många likheter med Lagen som verktyg med ett liknande fokus på juridiken för att främja lika rätt och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att använda och utveckla hemsidan lagensomverktyg.se och administrera anmälningstjansten.se. Utskick sker via Lagen som verktygs prenumerantlista.

NYHETSBREV: Viktig information om nyhetsbrevet

Finansieringen från Arvsfonden för projektet Lagen som verktyg tar slut den 28 februari 2019.

Independent Living Institutes nya projekt om bedömning av självbestämmande och delaktighet Artikel 19 som verktyg startar den 1 april. Projektets startmöte hålls den 26 april kl 13-16. Anmäl dig till emil@lagensomverktyg.se. Övrig information om det nya projektet ges av Ola Linder, via ola@lagensomverktyg.se.

Artikel 19 som verktyg har många likheter med Lagen som verktyg med ett liknande fokus på juridiken för att främja lika rätt och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att använda och utveckla hemsidan lagensomverktyg.se och administrera anmälningstjansten.se. Utskick sker via Lagen som verktygs prenumerantlista. Vill du INTE ha mer information till din mailadress kan du enkelt avsluta din prenumeration på denna sida. Se även vår integritetspolicy.

Du som är betalande medlem i föreningen Med lagen som verktyg kommer att få information via mail från föreningen. Alla är välkomna att bli medlemmar genom att betala medlemsavgift för 2019 genom att swisha eller sätta in 250 kr på Swish 123 063 01 94 eller bankgiro 631-5725. Föreningen driver rättsprocesser om diskriminering och anordnar intressanta seminarier. Kontakt med föreningen sker enklast via mail till ordförande adolf.ratzka@independentliving.org. Se även föreningens integritetspolicy.

NYHETSBREV: December 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2018”

NYHETSBREV: November 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: November 2018”

NYHETSBREV: Oktober 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Oktober 2018”

NYHETSBREV: September 2018

Mindre än ett halvår återstår av arvsfondsprojektet Lagen som verktyg. Under hösten kommer vi särskilt att granska Diskrimineringsombudsmannens arbete med tillsyn över lagens krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta ”aktiva åtgärder” mot diskriminering. Ett seminarium hålls den 19 oktober kl 9-12 i Farsta. Då presenteras även en spännande studie om antidiskrimineringsbyråerna, som just nu genomförs av Erik Sandström, juriststudent vid Stockholms universitet och projektets praktikant under september och oktober. Projektet kommer också fördjupa sig mer i diskriminering i arbetslivet. Det seminariet hålls den 22 november. Av hemsidans kommande artiklar kan vi avslöja en om upphandlingskrav och företags sociala ansvar.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2018”

NYHETSBREV: Juni 2018

Läs Lagen som verktygs bok MOTVERKA FUNKTIONSDISKRIMINERING OCH FÖRÄNDRA SAMHÄLLET MED LAGEN SOM VERKTYG som gratis pdf eller beställ tryckt exemplar för 150 kr inklusive frakt. Maila emil@lagensomverktyg.se och sätt in pengar på bg 5040-0522 eller Swish 123 031 75 45 så kommer boken.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Juni 2018”

NYHETSBREV: Maj 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Maj 2018”

NYHETSBREV: April 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: April 2018”

NYHETSBREV: Mars 2018

Diskrimineringsrätten är inte nationellt isolerad utan i högsta grad internationell. Diskussionerna om hur nationell och internationell rätt förhåller sig till varandra förs inom den juridiska forskningen och Lagen som verktyg bidrar med ett seminarium den 19 mars. Medverkar gör Maria Grahn Farley, en av författarna till en nyligen publicerad utredning om hur metoden fördragskonform tolkning används i svensk förvaltning och rättstillämpning. Även Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, håller en inledning om hur fördragskonform tolkning går till och hur hon använt sig av Funktionsrättskonventionen i svensk domstol.

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Mars 2018”

NYHETSBREV: Februari 2018

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Februari 2018”

NYHETSBREV: December 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2017”

NYHETSBREV: November 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: November 2017”

NYHETSBREV: Oktober 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Oktober 2017”

NYHETSBREV: September 2017

Nyhetsbrev från Lagen som verktyg: september 2017

Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2017”