NYHETSBREV: Hjälp oss sprida vårt material!

Artikel 19 som verktyg tar i detta månadsskifte slut och det här blir vårt sista nyhetsbrev. Som ni säkert har koll på har vi skapat 5 olika slutprodukter, alla med syfte att leda genomförandet av artikel 19 i Funktionsrättskonventionen i Sverige vidare.
Men produkterna gör ingen nytta om de inte används så vi ber er ta del av materialet och sprida det vidare. Det här nyhetsbrevet innehåller en sammanfattning av varje produkt, länkar till produkterna samt länkar till våra slutwebbinarier och en rad artiklar.

Presentation Partille

Bedömningsverktyget – Hur lever Sverige upp till Artikel 19?

Hela Sverige har ansvar att genomföra Funktionsrättskonventionen och det här verktyget riktar sig främst till  det offentliga Sverige, det vill säga skyldighetsbärarna. Till skillnad från andra redskap för revision är detta samskapat med personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning och ska illustrera skyldigheterna och vara en hjälp på vägen i olika delar av den offentliga sektorn.


omslagsbild gapanalys - pusselbitar och glapp

Mind the Gap – Lagändringar (och annat) som artikel 19 kräver 

Gapanalysen – Mind the gap – är en juridisk analys av skillnaderna mellan å ena sidan Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen och å andra sidan den svenska lagstiftningen och de förhållanden som råder i Sverige idag. Den riktar sig förstås främst till beslutsfattare men är mycket användbar även för Funktionsrättsrörelsen och enskilda i vårt fortsatta påverkansarbete.


mätarsymbol med pekare

Barometern för självbestämmande – Får du det du har rätt till?

Barometern för självbestämmande (självskattningsdelen av Bedömningsverktyget) illustrerar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Barometern består av frågor om självbestämmande till enskilda rättighetsbärare och svaren indikerar om hen får det hen har rätt till enligt artikel 19.


Utsnitt av omslaget till studiecirkelmaterialet.

Studiecirkelmaterialet – Starta studiecirkel om Artikel 19!

Ju fler rättighetsbärare som har kunskaper om Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen, desto större genomslag kommer den att få eftersom fler personer bättre kommer att  kunna hävda sin rätt. Ett bra upplägg är att börja med det här materialet och sedan fortsätta cirkeln med våra andra produkter.<


Illustration gör kopplingen mellan självbetämmande och rekrytering

Personlig assistans-guiden – Bra rekrytering en väg till självbestämmande

Personlig assistans är nära det ideala sättet att få stöd eftersom assistansen just ger självbestämmande. Men att hitta ”rätt” assistenter spelar stor roll. En grupp av personer med långvarig erfarenhet av assistans har skapat denna guide med tips och stöd för assistansanvändare att anställa personliga assistenter.


Ni som önskar rådgivning – vänd er till Funktionsrättsbyrån eller Bosse råd och stöd!

I samband med att projektet nu är slut är vår rådgivningsverksamhet också avslutad. Vi hänvisar er som önskar rådgivning till Funktionsrättsbyrån och Bosse – Råd Stöd och Kunskapscenter. Vi tackar alla som har haft förtroende för projektet och samarbetat med oss.


Nytt projekt på gång

ILI kommer att driva Arvsfondsprojektet Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete från april 2022 till mars 2025. Projektet kommer att ha fokus på migranter med funktionsnedsättning och kommer att använda hemsidan för vårt tidigare projekt Disabled Refugees Welcome.

Den här websidan, lagensomverktyg.se, kommer att finnas kvar och förhoppningsvis fyllas på med fler artiklar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och  troligtvis bli plattform för framtida projekt.


Vi som arbetat i projektet tackar så mycket för uppmärksamhet, stöd och glada tillrop genom åren!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.