Bedömningsverktyget öppnar nya perspektiv

Onsdagen den 9 mars anordnade Artikel 19 som verktyg ett webbinarium om Bedömningsverktyget – det fjärde av projektets slutwebbinarier.

 

Camilla Johansson, enhetschef inom socialpsykiatrin i Partille kommun, medverkar. Partille kommun var en av de samarbetsparters projektet hade för att ta fram Bedömningsverktyget och de bjöd in Artikel 19 som verktyg på sin Delaktighetsdag under hösten 2021.
– De politiker som deltog från vårt håll var extremt nöjda, säger Camilla Johansson.

 

Camilla Johansson talar på delaktighetsdagen-
Camilla Johansson, enhetschef, Partille kommun.

Bedömningsverktyget riktar sig inte bara till enskilda rättighetsbärare utan till hela det offentliga Sverige, det vill säga skyldighetsbärarna. När verktyget lanserades 29 juni 2021 betonade Ola Linder, jurist och då projektledare för Artikel 19 som verktyg, hela samhällets ansvar:
”Artikel 19 i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, är juridiskt bindande för Sverige sedan 2009. Hela det offentliga är ansvarigt för att säkerställa rättigheterna.”
Verktyget är tänkt att illustrera skyldigheterna enligt konventionen.
”Det ska inspirera till självgranskning av olika aktörer inom de handlingsutrymmen de har. Svaren på frågorna indikerar hur det ligger till med att förverkliga rätten till självbestämmande i Sverige och ger en riktning som bygger på värderingarna bakom funktionsrättskonventionen”, skrev Ola Linder.

Kluster för bättre tillgänglighet

Sedan Ola Linder lanserade verktyget förra sommaren har Mari Siilsalu och Suzanne Elmqvist utvecklat det genom att göra det mer tillgängligt för olika sorters verksamheter. De har samlat ett urval av frågorna, kluster, som är direkt anpassad till den nivå i samhället man tillhör: Lagstiftningsnivå, Riksövergripande myndighetsnivå, Regional nivå, Kommunal nivå eller Utförarnivå.

Människorättsindikatorer

Verktygets struktur bygger på vedertagna människorättsindikatorer – struktur, process, utfall och självskattning.

  • Strukturnivån: övergripande systemfrågor och ramverk.
  • Processnivån: metod och löpande arbete för att säkerställa progression.
  • Utfallsnivån: resultat och statistik i nuläge och över tid.
  • Självskattning – barometern för självbestämmande, rättighetsbärarens egen upplevelse av det stöd hen får.

Delaktighetsdag i Partille

En fråga som diskuteras i projektet, bland annat med referensgruppen, har varit möjligheten att få ut Bedömningsverktyget till myndigheter och kommuner och inte minst att få personerna där att använda det.
För att samla underlag till verktyget, och för att få en djup förankring bland personer med funktionsnedsättning, har projektet haft en lång rad samarbetspartners. En sådan är Egenmaktsgruppen i Partille som uppmärksammats tidigare på hemsidan, bland annat i en intervju med Mim Sörensson, cirkelledare, och med Mari Siilsalu om samarbetet med gruppen.
Samarbetet väckte också stort intresse på chefsnivå i Partille kommun, vilket resulterade i att projektet hösten 2021 bjöds in till Partille kommuns Delaktighetsdag med ett heldagsseminarium om självbestämmande för tjänstemän och politiker.

Mari, Suzanne och Jamie har föreläsning.
Mari Siilsalu, Suzanne Enqvist och Jamie Bolling berättar om ILI och Bedömningsverktyget på Partille kommuns Delaktighetsdag.

”Väldigt nöjda”

Bland annat höll Jamie Bolling, Mari Siilsalu och Suzanne Elmquist, alla från vårt projekt, föreläsningar om Funktionsrättskonventionen, Artikel 19, och hur Bedömningsverktyget fungerar. På eftermiddagen fortsatte Egenmaktsgruppens cirkelledare, Mim Sörensson, med en upplysande föreläsning om hur det är att leva med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Omkring 60 tjänstemän och politiker följde seminariet via sina datorer.
Camilla Johansson säger att responsen blev mycket god.
– De politiker som var med var med från vårt håll var väldigt nöjda och tyckte att det var fantastiskt. Även uppåt i chefsled har man varit väldigt nöjda. Det är god investerad tid att de får ta del av de viktiga frågor vi jobbar med, säger Camilla Johansson.

josef under zoomintervju
Josef Stendahl, samordnare, Partille kommun.

”Få upp ögonen för människors rättigheter”

Josef Stendahl, samordnare inom psykiatrin i Partille kommun, säger att det var ett perfekt sätt att sprida vårt budskap:
– En bra sak var att så många olika perspektiv kom fram: brukarnas, ILI:s, kommunens och statens (Länsstyrelsen var där). Alla bidrog med sitt och kunde lära av varandra. Detta tillsammans med att beslutsfattande personer fick lyssna in våra budskap och få upp ögonen för människors rättigheter och samhällets skyldigheter i de här frågorna.
Camilla Johansson fortsätter:
– Det var på en lagom nivå som alla förstod. Annars kan det bli ganska högtravande med lagar och svåra begrepp men jag tyckte det gick lätt att ta till sig där det ena byggde in i det andra.

Hyllar Egenmaktsgruppen

Camilla Johansson och Josef Stendahl hyllar Egenmaktsgruppen för deras arbete.
– De har oförtrutet jobbat på och tyckt att det varit ett roligt jobb. Det är en grupp som inte är vana att bli lyssnade på eller tas hänsyn till så det är ett jätteviktigt arbete som synliggjort deras frågor, säger Camilla Johansson.
Gruppen har på ett ovärderligt sätt fångat brukarperspektivet och lyft på många stenar, fortsätter hon.
– Det handlar om att se frågorna ur andra perspektiv. Vi skulle aldrig kunna knäcka de koderna utan deras arbete.

”Bättre tillsammans”

Camilla Johansson hoppas att fler myndigheter och kommuner kommer att se nyttan med att använda verktyget, hon ser stora användningsområden.
– Tillsammans med självbestämmandebarometern finns stora möjligheter att upptäcka glapp i våra verksamheter och identifiera förbättringsområden.
Artikel 19 som verktyg nämner ofta samarbetet med Egenmaktsgruppen och beskriver Partille kommun som ett föredöme. Är ni bekväma med det?
– Absolut. Vi är väldigt glada för det. För oss är det viktigt att ta emot andras kunskap och samtidigt bjuda på vår kunskap. Ingen behöver kunna allt men vi kan mycket tillsammans, säger Camilla Johansson.

 

Förutom Camilla Johansson medverkar även Jamie Bolling, Suzanne Elmqvist, Mari Siilsalu på webbinariet.

Hör av er till a19projekt@independentliving.org om ni vill veta mer eller diskutera hur verktyget kan användas! Verktyget kan laddas ner som PDF här (obs! En ny version av verktyget kommer inom ett par veckor). Maila om ni vill ha det i wordformat.

Två av våra fem slutwebbinarier återstår: Bedömningsverktyget (9/3) och Gapanalysen (17/3). Läs mer om webbinarierna och anmäl dig på den här länken. 

Dessvärre pajade Teams-inspelningen av Delaktighetsdagen, helt utanför vårt eget ansvarsområde, så vi har dessvärre ingen länk till någon film med föreläsningarna därifrån.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.