Ikoner för att väcka intresse för konventionen

DHR har tagit fram 13 ikoner som illustrerar olika artiklar i funktionsrättskonventionen. Tanken är att väcka intresse för konventionen och koppla samman den med Agenda 2030.
– Det är viktigt att kunna sina rättigheter men många känner inte ens till funktionsrättskonventionen, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR.

Janna Olzon ler och tittar i kameran.

Janna Olzon, som är en av hjärnorna bakom idén, har under många år jobbat som kommunikatör i olika funktionsrättsorganisationer och intresserat sig för hur man skapar medvetenhet om rättigheter.
– Det är viktigt att känna till sina rättigheter. Konventionen är så himla viktig men den är skriven på ett svårt juridiskt språk och är svår att ta till sig om man inte har vanan att läsa juridisk text.

Inspiration av Agenda 2030:s ikoner

Inspirationen kom från ikonerna som illustrerar de målen i Agenda 2030 och en av tankarna är att knyta samman FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning med just Agenda 2030, som i hög grad vill samma saker. De sökte pengar från SIDA och fick det.
– Vi ville koppla samman konventionen och Agenda 2030 för att skapa samband och begriplighet och utöka användningen av bägge tillsammans. Flera av målen i agendan motsvaras av artiklarna i konventionen så vi valde ut de artiklar som kan kopplas till Agenda 2030, säger Janna Olzon och fortsätter:
– Vi tog kontakt med The New Division som gjort Agenda 2030:s ikoner och det visade sig att de lämpligt nog höll till i Gamla stan(!). Vi ville att våra ikoner skulle likna agendans ikoner för igenkänningens skull och för att de liksom ska spegla varandra.

Olika kort ur kortleken med ikoner på artiklar i funktionsrättskonventionen och mål i Agenda 2030.
Kortlek för att lära sig kopplingar mellan funktionsrättskonventionen och Agenda 2030.

Lättlästa presentationer

Till varje artikel/ikon har Janna Olzon också skrivit en kort och enkel presentation av artikelns innehåll.
– Jag utgick ifrån både klartext och lättläst och skrev om rättighetsartiklarna så att de blev enkla och konkreta. Tanken var att att synliggöra dem och snabbt väcka ett intresse.
De har också tagit fram en kortlek med både artiklar i konventionen och mål i Agendan.
– Och sedan är tanken att man ska kunna para ihop korten så man lär sig förstå hur artiklarna och målen hör ihop.

Tog tid att väcka intresse för barnkonventionen

Janna Olzon, precis som många andra i funktionsrättsrörelsen, har sneglat på det arbete som lagts ned på att skapa medvetenhet om barnkonventionen. Janna säger att de som arbetade med den, framför allt Rädda barnen, brottades med samma problem när de började. Men nu, 30 år senare, håller barnkonventionen på att förvandlas till svensk lag.
– De jobbade också med att förenkla den. Till exempel försökte de göra den tillgänglig för barn så att de skulle kunna förstå sina rättigheter. Men de som arbetade med barnkonventionen påbörjade ju det jobbet för 30 år sedan! Så vi har tid på oss, om man jämför. Men vi måste vara envisa.

”Fortsätt tjata!”

Även vi i projektet Artikel 19 som verktyg jobbar med samma utmaning; att försöka skapa intresse och medvetenhet om konventionen och artikel 19. Alltså att även nå personer utanför den ganska smala kretsen av personer inom rörelsen. Det första tips Janna ger är att fortsätta tjata, men fortsätter:
– En sak som är användbar är att använda enskilda personers berättelser. Genom berättelserna kan man visa kopplingen till artiklarna i konventionen och målen i agendan. Jag tror man också vinner på att resonera kring frågorna och inte bara basunera ut sitt budskap.

Workshops om målen i agendan

Under året ska DHR anordna workshops om målen i Agenda 2030, med början i mars om mål nr 1: Ingen fattigdom. Det är öppet för alla, säger Janna Olzon.
– En fattigdomsforskare kommer att föreläsa och vi kommer att diskutera vad fattigdom betyder för våra grupper i Sverige idag. Fattigdom är ett ämne som alltid återkommer i funktionshinderpolitiken. Föreläsningarna kommer att annonseras ut på vår hemsida och på vår Facebooks-sida.

Använd ikonerna!

Ikonerna ligger på DHR.s hemsida och de är fria att laddas ner och användas. (Själv använder Janna ikonerna ofta och låter de till exempel illustrera innehållet i ett pressmeddelande.)

Kortleken kostar cirka 30 kronor styck exklusive porto.

Ikonerna till Agenda 2030 hittar man på https://www.globalamalen.se/.

Bilden på Janna är tagen av Christa Sana.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.