DOM: 30 000 kr för krogdiskriminering

Maria Johansson nekades att köpa vin på en restaurang i södra Stockholm i mars 2018. Vid tillfället fick hon inte veta varför, utan viftades iväg av personalen på restaurangen. Solna Tingsrätt har i förra veckan funnit att Maria Johansson diskriminerades och att restaurangen ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till henne.

En fredag i mars 2018 hade Maria Johansson deltagit på en workshop om våld mot personer med funktionsnedsättning inom färdtjänsten. Därefter handlade hon i butiker i ett centrum i södra Stockholm och bestämde sig för att ta ett glas vin på en restaurang. När hon försökte beställa avvisades hon med handrörelser.

Händelsen anmäldes som diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Efter en utredning av händelsen och ett tillsynsbeslut från DO valde myndigheten att väcka talan mot bolaget med påstående om att bolaget är skyldigt att utge diskrimineringsersättning till Maria Johansson. Grunden för talan var det skeende som utspelat sig på restaurangen när hon försökte beställa vin.

Solna tingsrätt har i förra veckans dom funnit att Maria Johansson blivit diskriminerad när hon försökte beställa vin. Tingsrätten fann att DO lagt fram omständigheter som gjort det antagligt att anta att det skett en diskriminering genom att Maria Johansson, som använder rullstol, inte fick beställa alkohol medan andra gäster utan synlig funktionsnedsättning fick göra beställningar. Tingsrätten fann vidare att bolaget lämnat en ”påtagligt vag” förklaring till vad som hänt, och att bolaget inte visat att diskriminering inte skett.

Maria Johansson säger:

– Jag hoppas att domen kommer få betydelse och leda till förändring, säger Maria Johansson till Artikel 19 som verktyg, och fortsätter: Detta var första gången jag var med om något sådant, men jag vet ju hur vanligt förekommande det är. Med rätten att servera alkohol, eller driva näringsverksamhet, följer en skyldighet att inte diskriminera.

– Rätten gör en intressant och rimlig tillämpning av bevisregeln i diskrimineringslagen, säger Ola Linder, jurist Independent Living Institute. Genom att ställa krav på bättre förklaringar vid en misstänkt överservering kan denna typ av diskriminering inte förtäckas i skyddshänsyn eller med hänvisning till alkohollagens regler.

Efter att tingsrätten konstaterat att Maria Johansson diskriminerades fann rätten att det yrkade beloppet om 30 000 kr i diskrimineringsersättning var rimlig med hänsyn till att nekandet av servering skett inför andra personer i en offentlig miljö. Domen kan överklagas senast den 8 juli 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.