Om tillgänglighetsdirektivet gällde från året 2001, vilka anmälningar om diskriminering på anmälningstjänsten.se hade det tillämpats på?

bankomat med brant ramp
bankomat med brant ramp från 2009

Tillgänglighetsdirektivet är omfattande och kommer enligt beräkningar att kosta tio miljarder kronor att genomföra samt en miljard kronor per år i löpande kostnader (se “Betänkande av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet” SOU 2021:44 , konsekvensanalyser, sidan 431). Men vad omfattar Tillgänglighetsdirektivet egentligen? Svaret hittar jag i samma dokument – bank och e-handel svarar för nästan alla kostnader och när jag går igenom de tusentals diskrimineringsanmälningar på grund av  funktionsnedsättning som skickats vidare av anmälningstjänsten till Diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan sekelskiftet är det bara en liten del av dessa anmälningar (se nedan) som direktivet hade omfattat. 

Intressant att notera är att merparten av de 3500 diskrimineringsanmälningar som anmälningstjänsten har skickat vidare och publicerat under 20 år gäller bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i  bebyggd miljö. Betänkandet om tillgänglighetsdirektivet har kommit fram till att Sverige inte behöver lagstifta mer om bebyggd miljö:

10.4.9 Bebyggd miljö

Bedömning: Sverige behöver inte använda optionen i tillgänglighetsdirektivet som ställer krav på bebyggd miljö. Den reglering som finns är tillräcklig för att den bebyggda miljö som används av kunder till tjänster som omfattas av tillgänglighetsdirektivet uppfyller tillgänglighetskraven i direktivets bilaga III.

Min slutsats blir att mycket av det som är otillgänglighet idag även fortsättningsvis kommer att vara otillgängligt.

Tillgänglighetsdirektivet har ett brett namn: ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster”, men namnet är vilseledande.  ”Tillgänglighetsdirektivet för digitala media, e-handel, banktjänster, datorer och vissa automater” vore ett bättre namn, då det tydligare beskriver vad det handlar om. 

Å andra sidan är det tänkbart att samma standard (EN 301 549) som eventuellt ska gälla för Tillgänglighetsdirektivets produkter och tjänster även kommer att gälla för digitala tjänster och apparater som inte regleras av direktivet, där andra lagstiftningar gäller, exempelvis plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) osv. Det skulle i så fall handla om till exempel bokningssystem för tvättstugan i ett hyreshus eller digital skyltning i lokaltrafiken mm.

Vad är Tillgänglighetsdirektivet?

Tillgänglighetsdirektivet gäller från 2025 för bankomater, incheckningsautomater, läsplattor,  webbplatser för e-handel, banker, film, mobila applikationer och mycket mer. Det finns dock många undantag som exempelvis för mikroföretag med färre än 10 anställda eller omsätter mindre än 20 miljoner per år.

Syftet med direktivet är att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att medlemsstaternas lagar och andra författningar på området ska innehålla samma krav på tillgänglighet.

Vissa fysiska produkter ska stödja flera sinnen – en läsplatta som säljs inom EU ska kunna göra text till tal-konvertering och ha en ljudutgång, det vill säga kunna läsa högt (det finns dock inte motsvarande krav på radioapparater att kunna göra tal till text, tror jag). Produkter som läsplattor och datorer som säljs ska CE markeras. Webbplatser för e-handel, film och banktjänster ska leva upp till kraven i EN 301 549 (standarden har inte fastställts än, EN 301 546 inkluderar WCAG 2.1). 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster 17 april 2019

Vad är denna sammanställning?

Jag plockade fram alla anmälningar på anmälningstjänster som hade att göra med bokningstjänster, automater och webbplatser för att se om tillgänglighetsdirektivet hade omfattat frågan ifall anmälningen gjorts efter 2025 när direktivet ska börja gälla i de flesta delarna. De som jag funnit är inte särskilt många, men de listas och behandlas nedan. 

Eftersom de flesta anmälningarna på anmälningstjänsten var massanmälningar för att uppmärksamma DO och politiker på otillgänglighet som diskriminering har de flesta personerna som använt anmälningstjänsten vetat vad som varit meningsfullt att anmäla och låtit blir att anmäla annat. Huvuddelen av våra anmälningar rör brott mot plan- och bygglagens paragrafer om enkelt avhjälpta hinder samt diskriminering som omfattas av diskrimineringslagen. 

För 20 år sedan kunde man betala räkningar på posten, det fanns bankkontor, det gick att köper saker på loppis utan Swish. När det inte finns alternativ till automater och e-tjänster så måste dessa automater och e-tjänster fungera för alla människor.

Anmälningar som tillgänglighetsdirektivet kanske varit gällande för:

https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Swedbank_Minutenautomat_Turebergs_torg_Sollentuna_2007-09-25

det saknas en dörröppnare in i till rummet där minutenautomaten finns

Kommentar: Tillgänglighetsdirektivets krav verkar inte direkt omfatta dörröppnare in till en bankomat. Det är frivilligt för länder att lagstifta om att den fysiska miljön där automaten finns ska vara tillgänglig (se vidare EDF) Man kan resonera kring att att plan- och bygglagen (PBL) samt lägre stående normer redan kräver åtgärder av sådana fall.

Året för anmälan var 2007.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/SJ_AB-Stockholm_2009-03-03

Krångel med bokning av tillgänglighetsanpassade platser på x2000. 

Kommentar: Vet ej. Direktivet omfattar enbart “Interaktiva självbetjäningsterminaler” inom regionaltransport (Artikel 2.2.c) men detta är en E-handelstjänst (Artikel 2.2.f) och direktivet kräver att bokningssystemet är tillgängligt eftersom detta är en E-handelstjänst. För mig är det oklart om “tillgänglighetsanpassade platser” måste finnas med i den digitala bokningssystem eller ej. Information om tillgängligheten av det som säljs ska finnas dock.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Filmstaden_SF_Bio-Esplanaden-Sundsvall_2009-06-10

Det går ej att boka rullstolsplatser på Internet och hämta ut i Biomaten – varken i Sundsvall eller någon annan stad. Istället måste man köa i telefon för bokning och hämta ut biljetter på plats senast 30 min innan filmen och kanske köa igen.

Kommentar: Vet ej igen – som med SJ tidigare är det inte biografens tillgänglighet som är ämnet för anmälan utan man har klagat på att utbudet via hemsidan inte omfattar allt – att man tvingades boka rullstolsplatserna via telefon.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/SJ_AB-Stockholm_2009-06-18

Det går inte att boka biljetter med ledarhundsplats via Internet. Det innebär att jag som ledarhundsförare måste sitta i mycket långa telefonköer och dessutom betala ett högre biljettpris eftersom jag bokar via telefon…

Kommentar: Vet ej igen, samma som med SJ och Filmstaden ovan.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/SJ_AB_Stockholm-SJ_Contact_Center_att_Susanne_Friberg_2011-04-22

Jag menar att det är tydligt att SJ säljer mig en helt annan vara än vad man säljer till icke-funktionshindrade. Att betala 61.200 kr för en vara där SJ medvetet blockerat de flesta fördelar med att köpa ett årskort är ett tydligt exempel på diskriminering.

Kommentar: Tillgänglighetsdirektivet – skulle det gälla här? Detta är regional transport och därför är det enbart automater som måste vara tillgängliga, men det är även E-handel så då omfattas det av direktivets krav att informationen om en produkts tillgänglighet ska finnas  med i katalogen. Marknadsföringen av årskortet hade fått bakläxa men jag är tveksam om villkoren för årskortet hade varit ett problem.

Året för anmälan var 2011.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Stockholmsmassan-Ett_bra_liv-Alvsjo-Massvagen_2009-09-11

Bankomat: Inne i entréhallen före mässområdet finns en bankomat … Rampen har dessutom på tok för kraftig lutning jämfört med lagstadgade maximilutning på 1:12,

Kommentar: Bankomat med dålig ramp. Direktivet innehåller en möjlighet för Sverige att lagstifta om denna fråga enligt artikel 4.4 i direktivet. Bankomaten måste vara tillgänglig enligt direktivets krav, men inte vägen dit. Sannolikt kommer plan- och bygglagen (PBL) och anslutande normer som Boverkets byggregler att ställa krav på tillgänglighet i denna situation.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Ticnet-Box_-Stockholm_2009-10-28

Som rullstolsburen går biljetter till olika evenemang ej att boka på Internet. Man måste istället sitta länge i telefonkö

Kommentar: Vet ej (än en gång). Information om tillgängligheten av de platser man kan boka online ska finnas.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Stockholms_stad-Kungsgatan_B-Stockholm_2016-11-03

betalautomater befinner sig ofta (mycket) långt borta från RH-parkeringsplatserna

Kommentar: Direktivet omfattar sannolikt inte denna fråga.

Året för anmälan var 2016.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Ica_Maxi_Haninge-Soderbyleden-Haninge_2009-08-23

De har obemannade självscanningsstationer. Det går bra att sätta scannern i scannertornet men när man ska betala och dra kort i kortläsaren sitter dessa för högt om man använder rullstol

Kommentar: Direktivet kanske kräver åtgärd är min tolkning. Betalningsterminaler omfattas av direktivet.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/wwwsebse_seb_Stockholm_2001-01-21

Genom SE-bankens nya inriktning med icke anpassad hemsida, utesluts jag och andra synskadade kunder omedelbart från det billigare, behändigare och snabbare alternativet som andra uppkopplade kunder erbjuds

Kommentar: Direktivet omfattar frågan.

Året för anmälan var 2001.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ICA_Maxi_Stormarknad_Fyrisparksvagen__Uppsala_2005-10-17

För omkring en månad sedan handlade jag på ICA Maxi senast. Jag påtalade då vänligt men bestämt för personalen vid informationsdisken något jag länge stört mig på: Vågarna som man måste använda vid avdelningen för frukt och grönsaker om man självscannar och för att få veta priset på den mängd man valt sitter så högt att människor som använder rullstol har mycket svårt eller inte kan använda dem.

Kommentar: Direktivet omfattar inte frågan.

Året för anmälan var 2005.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Webbplatsen_Autogirot_drivs_av_Bankgirocentralen-Stockholm_2009-07-12

Jag kan inte komma vidare från startsidan på www.autogirot.se pga. bristande tillgänglighet

Kommentar: Direktivet omfattar frågan.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Sveriges_Television_Play_Rapport-Stockholm_2009-08-22

Med den vanligt förekommande skärmläsaren Jaws och Internet Explorer är det inte möjligt att navigera mellan inslagen i Play Rapport. Orsak: Otillgänglig flashanimering som enda synliga alternativ för åtkomst

Kommentar: Direktivet omfattar frågan. Dock används inte flashanimeringar idag 2021.

Året för anmälan var 2009.


https://anmalningstjansten.se/anmalningar/Handelsbanken_i_Sverige_2017-12-06

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt.

Kommentar: Direktivet omfattar inte denna fråga.

Året för anmälan var 2017.


Mer att läsa:

Tidigare på hemsidan:

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.