Workshop om tillgänglighetsdirektivet

Hur samspelar brister i tillgänglighet, diskriminering och nya klagomålsvägar?  Vi vill fördjupa och bredda diskussionen om hur anmälningar görs och hur vi vill att systemen för tillsyn kan bli mer effektiva för att kunna leda till bättre tillgänglighet. Vi vill även diskutera hur vi kan formulera ett krav till den pågående utredningen om tillgänglighetsdirektivets genomförande i Sverige.

Vi träffas via Zoom den 23 oktober 10-12. Anmäl ert deltagande till ola@independentliving.org. Länk skickas närmare workshopen. Funktionsrätt Sverige och Synskadades Riksförbund har bekräftat deltagande. Flera från Independent Living Institute kommer delta.

Preliminär agenda:

– Hur anmäls brister i tillgänglighet idag? DO, byggnadsnämnder, DIGG, anmälningstjansten.se.

– Räcker dessa system?

– Hur vi vill att klagomålsvägarna ska se ut framöver?

– Finns behov av en standard för hur tillsynen och självdeklarationer ska se ut för att lättare kunna göra anmälningar effektiva?

EU:s tillgänglighetsdirektiv

Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Det innebär att det ställs gemensamma krav på tillgänglighet för vissa varor och tjänster i alla EU:s medlemsländer. Direktivet förväntas vara genomfört senast den 28 juni 2022. I Sverige har en särskild utredare,  Magnus Larsson, tillsatts för att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Läs mer på Myndigheten för delaktighets hemsida.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.