PRESSMEDDELANDE: Richard Sahlin vinner mot Sverige i FN

Richard Sahlin, jur. dr., sökte arbete som lektor på Södertörns högskola. Trots att han hade rätt kvalifikationer och var den mest kvalificerade av samtliga sökanden till tjänsten avslutades rekryteringsprocessen i maj 2016. Richard Sahlin är döv och använder teckenspråk. Universitet ansåg att det skulle vara för dyrt för universitetet att betala de kostnader för teckenspråkstolkar som han behöver i olika moment av arbetet som lektor.

Richard Sahlin
Richard Sahlin

Händelserna anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO drev Sahlins fall om diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Arbetsdomstolen. Talan fokuserade där på hur de av Södertörns högskola angivna kostnader för teckenspråkstolkning var rimliga att kräva av högskolan i egenskap av statlig arbetsgivare. Teckenspråkstolkning Södertörns högskola menade behövdes för att Rickard Sahlin skulle kunna genomföra anställningen.  Arbetsdomstolen fann i AD 2017 nr. 51 att Richard Sahlin inte utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet när rekryteringsprocessen avbröts med hänsyn till de presenterade kostnaderna. 

Richard Sahlin bestämde tillsammans med föreningen Disability Rights Defenders Sweden (tidigare föreningen Med lagen som verktyg som verktyg), Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund att driva fallet vidare till FNs Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I januari 2018 lämnades ett klagomål in till kommittén. Det handlade om att Richard Sahlins rättigheter enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning överträtts, bland annat att rätten till arbete (artikel 27) i kombination med diskrimineringsförbudet (artikel 5) hade överträtts. Artikel 5 inkluderar rätten till skäliga åtgärder för tillgänglighet i konkreta fall.

FN-flaggan
FN-flaggan.

I fredags kom FN-kommitténs slutliga beslut. I det framgår att Sverige inte levt upp till sina förpliktelser enligt artikel 5 och 27. Kommittén fann att det inte varit tillräckligt att hänvisa till vissa kostnader, utan att högskolan skulle ha haft en bättre dialog med Richard Sahlin om vilka åtgärder som skulle behövas för att han skulle kunna få tjänsten. Så skulle staten ha tillgodosett rätten till arbete på jämlika villkor som andra utan funktionsnedsättning. 

– Sedan domen i Arbetsdomstolen har jag haft svårt att få jobb som jurist och har förlorat arbetsinkomst samt möjligheter till karriärutveckling. Jag hoppas på en dialog med regeringen framöver för att hitta en lösning på diskrimineringsfrågan och rätten till teckenspråkstolkning i arbetslivet, säger Richard Sahlin. 

– Staten måste se till att människor får möjlighet att delta i anställningsprocesser. Förändringar kommer krävas i lagstiftning, hur myndigheterna agerar när diskriminering påtalas och hur arbetsgivare går tillväga för att anställa, säger Susanne Berg, ordförande för Disability Rights Defenders Sweden. 

– Det är en viktig seger för Rickard Sahlin som kämpat i processen mot den svenska staten i flera år. Rickard var den mest kvalificerade av de sökande till tjänsten, men anställdes inte. Kommitténs beslut visar att rätten till arbete fylls med en skyldighet för staten att ha en dialog med sökanden kring lösningar för att den ska kunna tillträda och genomföra tjänsten, säger Ola Linder, jurist och adjungerad till styrelsen för Disability Rights Defenders Sweden.

Vi kommer att fortsätta analysera beslutet och hur det ska användas framöver för ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden driver enskildas diskrimineringsfall. Läs mer på https://lagensomverktyg.se/foreningen/.  

Kontakt: Ola Linder (08-50622183, ola@independentliving.org) eller info@mlsv.se.

2 reaktioner till “PRESSMEDDELANDE: Richard Sahlin vinner mot Sverige i FN”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.