Utredning om barn och unga placerade utanför hemmet

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över kvaliteten i vården för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.
– Jag hoppas utredningen kommer att se över hur olika stöd-och boendeformer kan förändras, eller vid behov avvecklas, så att alla barn och unga kan vara inkluderade i samhällsgemenskapen och ha självbestämmande, säger Mari Siilsalu, jurist på ILI.

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S)
Carina Ohlsson, särskild utredare för utredningen Barn och och unga i samhällets vård.

Det gäller alltså barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, stödboenden, HVB-hem (hem för vård eller boende) och SiS-hem (särskilda ungdomshem med stöd av LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Regeringen har utsätt Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) till särskild utredare.

Lena Hallengren – ”Ett stort ansvar på samhället”

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet skriver de att 27 300 barn och unga fick insatser i form av vård utanför det egna hemmet 2020. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förekommer det att barn och unga utsätts för våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och personal liksom brister i kommunernas handläggning av ärenden i hela kedjan från utredning till uppföljning efter avslutad placering.
– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Familjehem bra alternativ

Utredningen intresserar oss i projektet Artikel 19 som verktyg särskilt på grund av att flera av de boendeformer som nämns i hög grad kännetecknar institutionsboende, inte sällan präglade av institutioners värsta sidor. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, kräver raka motsatsen vilket inte minst uttrycks i konventionens Artikel 19. Mari Siilsalu, jurist på ILI och i Artikel 19 som verktyg, har förhoppningar om att utredningen ska ta fram förslag utifrån Funktionsrättskonventionen.
– Jag hoppas utredningen kommer att se över hur olika stöd- och boendeformer kan förändras, eller vid behov avvecklas, så att alla barn och unga kan vara inkluderade i samhällsgemenskapen och ha självbestämmande, säger hon.
Ett välorganiserat familjehem är ett bra alternativ till andra stödformer som ofta kännetecknar institutionsboende, menar hon.
– Så det är väldigt bra att en del av utredningen ska analysera hur stödet fungerar i familjehem och vad som behövs för att det ska bli fler sådana och bättre tillgång till stöd i ett familjehem.

Ska vara klar våren 2023

Den särskilda utredaren ska lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter att själva placeringen upphört. Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.