Dålig involvering i utvecklingen av IT-tjänster i kommunerna

Det är mycket sällsynt att personer med funktionsnedsättning involveras i utvecklingen av nya IT-tjänster i Sveriges kommuner. Det visar en enkät som Funka tillsammans med studenter vid Uppsala universitet låtit kommunerna svara på. Troligtvis ger resultatet dessutom en överdrivet positiv bild.
– Många av de som svarat är sådana vi redan känner och som är intresserade av frågan, säger Funkas forsknings- och innovationschef Susanna Laurin.

Svartvit pressbild på Susanna Laurin

Kommunerna saknar nästan helt rutiner för hur användare med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i utvecklingsprocesserna av IT-tjänster och Funkas enkät visar att bara12 procent blir det ibland. När någon involveras sker det oftast genom personliga kontakter.
Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka säger att framför allt frisvarstexterna är nedslående.
– Det är ett så lågt medvetande om frågorna och så många som svarar ”jag vet inte”, eller ”nej vi har aldrig tänkt på bemötande eller att ha återkoppling”. Det är så slött på något sätt.
Bara 110 av Sveriges 290 kommuner svarade på enkäten, vilket pekar på att den troligtvis ger ett överdrivet positivt resultat.
– Många av de som svarat är ju sådana vi redan känner och som är intresserade av frågan. Så jag misstänker att svaren inte är representativa, utan att det troligtvis är värre än så här, faktiskt.

Två nivåer av dålighet

Enkätundersökningen ingår i projektet Att involvera användare  som drivs med stöd av Nordiskt Välfärdscenter. Susanna Laurin säger att det handlar om dåligheter på två nivåer. För det första att kommuner generellt mycket sällan anlitar allmänhet som testpersoner och när de gör det så är det inte de med störst svårigheter och störst behov.
– Så de som testar de nya tjänsterna och bestämmer hur de ska se ut är ofta bara beställare, upphandlare eller tekniker.
Susanna Laurin tar upp ett talande aktuellt exempel för hur illa det kan bli när man missar användarperspektivet: när regionerna skulle börja vaccinera gruppen äldre äldre.
– Vi vet att många av de personerna inte har bank-id och inte har tillgång till internet och ändå skulle det till ett mindre världskrig innan de ansvariga kom på att de kanske ska ha en telefontjänst… Det är inte ju inte klokt.

Kan finnas många orsaker

När Susanna Laurin spekulerar kring orsakerna bakom siffrorna i enkäten säger hon att det kan vara många. En är att man inte har helhetsgrepp.
– I de flesta kommuner är ansvaret generellt uppdelat på olika personer och olika personer gör olika saker. Ingen känner att de har ansvaret över de här frågorna.
En annan är att man jäktar på utan att tänka på kvaliteten för användarna.
– Det går ofta fort när man ska genomföra ett webprojekt. Inte sällan är det någon chef som bestämmer att ”på måndag ska det här vara klart” och så skyndar man på och det sker på kvalitetens bekostnad.
Ytterligare en annan sak kan vara det Susanna Laurin kallar ”interna krav”.
– Att det ska passa i hop med andra system de redan har eller ska underlätta för exempelvis handläggarna och att man då gömmer att det finns en användare i andra änden.

Svårt att hitta testare

Ett annat problem är att det kan vara svårt för kommunerna att hitta testare bland personer med funktionsnedsättning, även om Susanna Laurin också inser att många kommuner använder det som ett svepskäl. Så en av flera idéer Funka har på att arbeta vidare med frågan är att bygga upp en databas med sådana personer.
– En annan idé är göra ett utbildningsmaterial och checklista på vad som är viktigt när man tar in användare i utvecklingsprocesserna; att man har bra villkor, betalar dem och ser till att de som behöver får taxi eller tolk. Om användarinvolveringen fungerar kommer också fler användare att ställa upp.
Ansvaret ligger också delvis på ”användarsidan”
– Om man menar allvar med nothing about us without us så måste man också ställa upp och överföra sin kunskap och säga ”jag är expert” men också ta betalt för den tjänst man ger. Funktionsrättsrörelsen skulle kunna ha studiecirklar för att hjälpa sina medlemmar att bli lite vassare och bättre på att bidra med sin kunskap. Båda sidor behöver vara konstruktiva, säger Susanna Laurin.

Se den Zoom-workshop som Funka hade i samband med att de presenterade resultatet på enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.