SEMINARIUM: Tolktjänst och Independent Living

Välkommen till seminarium den 23/3 kl. 17.30-19.30!

Läs mer om anmälan och tillgänglighet nedan.

Bakgrund: Sverige lever inte upp till de krav på tillgänglighet i arbetslivet som vi förbundit oss till i Funktionsrättskonventionen, konstaterar FNs funktionsrättskommitté. Kommittén rekommenderar att Sverige göra en rad åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till arbetslivet på jämlika villkor som andra. Sverige behöver bli bättre på ”rimligt tillmötesgående” (reasonable accommodation på engelska). Det betyder att hitta rimliga lösningar som gör tillgängligheten bättre när en person påtalat att något inte är tillgängligt.

Fallet som kommittén tagit ställning till handlar om Richard Sahlin som sökte jobb som lektor på Södertörns högskola 2016. Han var mest kvalificerad men fick inte tjänsten för att kostnaden för hans behov av teckenspråkstolkar ansågs bli för hög. Kommittén konstaterade att Sverige borde ha utrett om arbetet kunde organiseras på annat sätt mer ingående än vad som gjordes innan rekryteringsprocessen avslutades.

Disability Rights Defenders Sweden, DRDS, och Independent Living Institute, ILI, har undersökt den svenska arbetsrätten och rätten till tolktjänst utifrån ett Independent Living-perspektiv och med stöd av artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Hur kan tillgången till kommunikation genom exempelvis teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och tolk med tecken som stöd (TSS) organiseras så att det bättre utgår från individens rätt till val och kontroll över tjänsterna via kontantstöd. Just nu pågår en statlig utredning om förstärkt tolktjänst och vi hoppas att slutsatserna från projektet kan bredda diskussionen kring framtidens rätt till tolktjänst.
Seminariet arrangeras av STIL, DRDS och ILI.

  • Agenda: 17:30 Jessica Smaaland, STIL, berättar om tekniken och agendan.
  • 17:35 Introduktion av Susanne Berg, ordförande för DRDS.
  • 17:45 Föredragning av arbetet och rapporten om Independent Living, tolktjänst och rimligt tillmötesgående i arbetslivet och bortom av Ola Linder, ILI.
  • 18:15 Kommentarer av Frida Inghamn, styrelseledamot STIL och representant för FSDB, Lars Lindberg, styrelseledamot DRDS, Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF, Jonas Franksson, ordförande STIL, Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR. 
  • 18:30 Paus
  • 18:40 Fortsättning på kommentarerna och öppen diskussion under ledning av Erika Wermeling, STIL.

Seminariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas. För frågor om tillgänglighet inför och under seminariet finns möjlighet att kontakta Jessica Smaaland på jessica.smaaland@stil.se eller 08-506 221 52. Ni kan även kontakta Ola Linder, ILI, på ola@independentliving.org eller 08-506 221 83 samt Erika Wermeling på erika.wermeling@stil.se eller 08-506 221 87 om ni undrar något.

Obligatorisk anmälan görs senast 22/3 på https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMuc-2ppzkvH9wVegDEJPxlpfxGktkfqMWF

Läs rapporten Rimligt tillmötesgående, tolktjänst och Independent Living – En utforskning av vägar mot deltagande i paritet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet inom arbetslivet och bortom.

The report also has an english translation (pdf format): Reasonable accommodation, interpreting services and Independent Living – An investigation concerning paths to participation in parity for the deaf and hearing impaired, and for those with deaf-blindness, in working life and beyond .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.