Universell utformning och Agenda 2030 på delaktighetsdagen

För några veckor sedan arrangerade Myndigheten för delaktighet, Mfd, Delaktighetsdagen 2021 som nästan uteslutande handlade om tillgänglighet och universell utformning. Hela det nästan sex timmar långa webbinariet ligger på youtube och kan ses som en god möjlighet att fördjupa sig i tillgänglighetsfrågor och hur det går med nå målen i Agenda 2030 i Sverige idag.

Gabriel Wikström från Delaktighetsdagen 2012

När Mfd arrangerade Delaktighetsdagen den 18 januari inledningstalade Sveriges Agenda 2030-samordnare Gabriel Wikström. Hur ska vi skapa ett samhälle där alla får plats och vara med? frågade retoriskt och sade att ett hållbart samhälle inte bara handlar om att hushålla med naturresurser utan också om att hushålla med våra mänskliga resurser.
– Vi har inte råd att göra som vi gör idag och som vi gjort under väldigt lång tid: låta människor antingen slås ut från arbetslivet och samhällslivet eller för den delen aldrig komma in. Vi har inte råd med den utveckling vi sett under flera år, att driva upp tempot och minska marginalerna i våra företag och i den offentliga sektorn på ett sånt sätt så att inte alla människor faktiskt inte orkar eller kan få vara med att bidra.

Efter Gabriel Wikströms tal följde ett program späckat av föreläsningar och intressanta samtal om tillgänglighet, universell utformning och långt vi kommit mot målen i Agenda 2020.

Här är rubrikerna och deltagarna i de olika föreläsningarna, klippt ur Mfd:s program som ligger i sin helhet på den här länken. Där finns också hålltider om man vill se enstaka punkter i programmet.

Utmaningarna och möjligheterna med de globala målen för hållbar utveckling
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Samtal om social hållbarhet, det funktionshinderspolitiska målet och principen om universell utformning
Malin Ekman Aldén, GD Myndigheten för delaktighet, Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige och Andreas Johansen, Göteborgs stad

SKR:s arbete med målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv
Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Regioner

Länsstyrelsernas Agenda 2030-arbete på regional och lokal nivå
Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ann Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet
Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan samt Fredrik Larsson och Michael Jestin, Funktionsrätt Uppsala

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning
Charlotte Magnusson, Certec, Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning
Ewa Krynicka Storskog och Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

En hållbar skola
Klara Frosterud, White Arkitekter, Anes Asic, Elevernas riksförbund, Pia Persson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Maria Melin, Myndigheten för delaktighet.

Leave No One Behind
Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.