JO kritiserar fem kommuner efter vår anmälan

5 a4 sidor

JO riktar kritik mot fem kommuner efter Independent Living Institutes anmälan om brister i handläggning av ärenden om enkelt avhjälpta hinder. Bakgrunden är att vi granskat flera kommuners arbete med handläggning av ärenden om tillgänglighet, och särskilt det som kallas enkelt avhjälpta hinder. 

Vi anmälde åtta kommuner hösten 2018 för olika brister i handläggningen. JO Lars Lindström avslutade tre ärenden utan åtgärd. Den 7 november 2019 fattade JO Katarina Påhlsson beslut i de återstående fem ärendena som ILI anmält. Hon riktade kritik mot kommunerna i samtliga av dem.

En återkommande skrivning lyder: ”När ett ärende har inletts hos en myndighet är det myndighetens ansvar att driva fram ärendet till ett avgörande. När en begäran om tillsyn kommer in till en byggnadsnämnd är denna alltså skyldig att så snabbt som möjligt ta ställning till om de omständigheter som kommit fram genom anmälan och eventuell utredning ska leda till någon åtgärd eller inte. Om nämnden lämnar en sådan begäran utan åtgärd kan anmälaren ha rätt att överklaga beslutet.”

I de olika ärendena var omständigheterna lite olika och handläggningstiderna hade dröjt allt från över tio år till tre år. I något fall hade nämnden inte vidtagit några handläggningsåtgärder alls. I alla ärenden riktades kritik eftersom handläggningen varit långsam.

Resursbrist inte godtagbart skäl för långsam handläggning

I flera fall framgår att nämnderna har vidtagit handläggningsåtgärder efter att JO krävt svar på frågor med anledning av den tillsyn som JO inledde efter vår anmälan. JO accepterade inte heller resursbrist eller hög arbetsbelastning som godtagbara skäl till långsamma handläggningar.

ILI är glada åt JOs beslut och förutsätter, som JO, att handläggningsrutinerna i kommunerna förbättras och uppfyller lagens krav på effektivitet och skyndsamhet i framtiden. De fem aktuella besluten har Dnr 531-535-2019 hos JO.

Läs mer om kommunernas arbete med handläggning av ärenden om enkelt avhjälpta hinder i Anna Zoteevas rapport. Det var hennes gedigna arbete som låg till grund anmälningarna. Sedan slutet på 90-talet driver ILI anmalningstjansten.se, och vi vet att handläggningstiderna på andra platser i landet än de åtta kommunerna, och många fler fall an de anmälda, inte heller uppfyller lagens krav. ILI fortsätter arbetet för bättre tillgänglighet och uppmanar de som ser diskriminering och bristande tillgänglighet att anmäla. Föreningen Med lagen som verktyg driver vissa diskrimineringsärenden i domstol och tar emot förfrågningar på info@mlsv.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.