SLUTRAPPORT: Arvsfondsprojektet Med lagen som verktyg

Ett projekt är som en flygresa, sa Lagen som verktygs initiativtagare Adolf Ratzka när vi startade för tre år sedan. Först gäller det att få styrfart och sedan att komma upp på lagom hög höjd för att snyggt och säkert kunna landa vid målet. Då och då under resans gång krävs lite uppfriskande godsaker för att hålla orken upp. Nu har hjulen precis tuschat landningsbanan. Vi rullar lugnt och fint den sista biten för att snart knäppa av oss säkerhetsbältena.

Ja, vilken resa det varit! Massor av kloka och tuffa människor på möten, konferenser och jippon! Men också komplicerade rådgivningsfall där projektets jurister Ola, Maria och Anna fått använda all sin juridiska kunskap, kombinerad med inlyssnande finkänslighet och medmänsklighet. På utbildningar och kurser har vi själva lärt oss mycket, men också fått tillfälle att mätta kunskapshungriga jurister och drivna medlemmar i funktionsrättsrörelsen – de senaste veckorna i Jönköping, Oskarshamn och Stockholm.

Det kommer även framöver att gå att boka utbildningar, men det dagliga projektarbetet upphör idag. Kvar finns hemsidan med nästan 200 inlägg med allt från juridiska utläggningar och analyser av sådant som skälig anpassning eller effektiv tillsyn, till inspirerande intervjuer med personer som tycker till om samhällsutvecklingen och hur diskrimineringslagen kan få större verkan. Ett stort tack till er som varit med och bidragit med viktiga perspektiv på frågorna! Särskilt roligt har det varit att publicera de uppsatser och arbeten som projektets praktikanter Maria, Csilla, Anna och Erik skrivit inom sina jurist- och MR-utbildningar – och praktiktid i projektet.

Hemsidan har nu dagligen hundratals läsare. Ärligt talat trodde vi inte ens själva att en nördig juridiksida om diskrimineringsformen bristande tillgänglighet skulle röna sådan uppskattning. En del av förklaringen ligger i Philips och Algrens webbstrategiska rekommendationer, men framför allt i alla er som varit inne och botaniserat bland texter – och några filmer. I de allra senaste utbildningsfilmerna gör projektets jurist Maria Chöler en strålande insats i den juridiska folkbildningens tjänst – mitt i den akademiska världens högborg. Länkar finns i slutrapporten!

Fast de verkliga hjältarna och banbrytarna är de som trott på sina mänskliga rättigheter så pass mycket att de vågat driva rättsprocess. Sebastian, Ulrika, Lars-Göran, Sofia och Richard – och flera andra. Störst tack till er! Det är ni som är bränslet i den där flygmotorn. Era rättsprocesserna påverkar inte bara era egna liv, utan framför allt andras.

Det är ni som gjort projektets budskap trovärdigt, som gjort att den svenska funktionsrättsrörelsen nu på allvar överväger sitt sätt att arbeta. Det handlar inte om att kasta ut allt invant och helt byta spår, utan snarare om att komplettera tidigare arbetssätt. Fortsätt gärna med pressreleaser och politikeruppvaktningar, men parallellt med detta: stäm i domstol! Hörselskadades riksförbund är här en förebild. Förändringsarbetet blir så mycket effektivare om även de juridiska verktygen kommer till användning. För hur trovärdigt blir det i längden att demonstrera för lag efter lag, men sedan inte driva några fall när väl dessa lagar har införts?

Vi hoppas nu att många fortsätter att upptäcka hemsidan och där lär sig att slipa och brukar verktygen. Vi rekommenderar också Funktionsrättsguiden som skapats av vårt systerprojekt Från snack till verkstad på Funktionsrätt Sverige. Tillsammans fick vi mycket gjort! Independent Living Institute kommer fortsätta på den inslagna – under verksamhetsledaren Jamie och kanslichefen Lindas superproffsiga ledning. Men fler delar av funktionsrättsrörelsen måste nu börja driva de rättsliga frågorna vidare. Genom vår rådgivning vet vi att behoven i människors liv är enorma. De måste mötas av någon, men det gäller också att sätta upp långsiktiga och strategiska mål för hela samhällets förändring. Precis som Adolf Ratzka gjorde under sina studieår i 60-talets Kalifornien.

Nu har de äntligen börjat förverkligas i Sverige – tron, som på många sätt inspirerades av den svarta medborgarrättsrörelsen, på att de mänskliga rättigheterna kan förändra samhället och ge människor med funktionsnedsättning tillgång till ett fullvärdigt liv. Men för det krävs att rättigheterna utkrävs – någon måste använda lagen som verktyg.
Emil Erdtman, projektledare

Emil Erdtman, projektledare

28 februari 2019

Fortsätt läsa ”SLUTRAPPORT: Arvsfondsprojektet Med lagen som verktyg”

ÅRSMÖTE: Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen Med lagen som verktyg kallar till årsmöte torsdagen den 11 april 2019 kl 18.30 – 20 i ILI/STIL:s lokaler på Storforsplan 36, 10tr i Farsta Centrum.
Dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse delas ut vid årsmötet. Stadgar, protokoll och mycket annat ligger på föreningens hemsida.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 14 dagar innan årsmötet, alltså senast den 28 mars.
För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift på 250 kr för 2019. Swisha till 123 063 01 94 eller sätta in på bankgiro 631-5725. Föreningen har tyvärr inte resurser att skicka ut separat inbetalningsavi. Meddela alltid namn och e-post vid betalning så att vet vi vem som betalar. Som ny medlem kontakta även Adolf på adolf.ratzka@independentliving.org
Meddela gärna emil@lagensomverktyg.se om du tänker delta och om du har behov vi bör ta hänsyn till. Lokalen har hörselslinga. Undvik starka dofter.

Varmt välkommen! /Styrelsen

NYHETSBREV: Viktig information om nyhetsbrevet

Finansieringen från Arvsfonden för projektet Lagen som verktyg tar slut den 28 februari 2019.

Independent Living Institutes nya projekt om bedömning av självbestämmande och delaktighet Artikel 19 som verktyg startar den 1 april. Projektets startmöte hålls den 26 april kl 13-16. Anmäl dig till emil@lagensomverktyg.se. Övrig information om det nya projektet ges av Ola Linder, via ola@lagensomverktyg.se.

Artikel 19 som verktyg har många likheter med Lagen som verktyg med ett liknande fokus på juridiken för att främja lika rätt och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att använda och utveckla hemsidan lagensomverktyg.se och administrera anmälningstjansten.se. Utskick sker via Lagen som verktygs prenumerantlista. Vill du INTE ha mer information till din mailadress kan du enkelt avsluta din prenumeration på denna sida. Se även vår integritetspolicy.

Du som är betalande medlem i föreningen Med lagen som verktyg kommer att få information via mail från föreningen. Alla är välkomna att bli medlemmar genom att betala medlemsavgift för 2019 genom att swisha eller sätta in 250 kr på Swish 123 063 01 94 eller bankgiro 631-5725. Föreningen driver rättsprocesser om diskriminering och anordnar intressanta seminarier. Kontakt med föreningen sker enklast via mail till ordförande adolf.ratzka@independentliving.org. Se även föreningens integritetspolicy.

KRÖNIKA: Att ta tillbaka – av Sofia Thoresdotter

Krönika av Sofia Thoresdotter

Vi som har vuxit upp med en grav synnedsättning har vant oss vid att saker inte är gjorda för oss. Det mesta i samhället är till för dem som ser. Vi har lärt oss att nöja oss med särlösningar och halvdana anpassningar. Vi nöjer oss med det näst bästa. Ja, vi inte bara nöjer oss, ofta är vi dessutom tacksamma för det. Vi vet att vi lättare får hjälp om vi är snälla och glada, ingen tycker om en krävande person. Fortsätt läsa ”KRÖNIKA: Att ta tillbaka – av Sofia Thoresdotter”

UPPFÖLJNING: Caroline anmälde diskriminering varje dag. Vad hände sen?

Under februari 2017 gjorde Caroline van Mourik en anmälan om bristande tillgänglighet varje dag. Artikeln på Lagen som verktyg fick stor spridning. Men vad har hänt med dessa ärenden sedan dess? Fortsätt läsa ”UPPFÖLJNING: Caroline anmälde diskriminering varje dag. Vad hände sen?”

VERKSAMHET 2018: Projekt, förening och internationellt arbete

Snabbguide till 2018 års publikationer

Svensk diskrimineringsrätt

Internationell rätt

Intervjuer och reportage

Översikter och granskningar

Seminarier och konferenser

VERKSAMHET 2018

Innehåll

Fortsätt läsa ”VERKSAMHET 2018: Projekt, förening och internationellt arbete”

REPORTAGE: Säkrare med ledarhund i USA och Kanada

Sara Shamloo är ordförande i Sveriges ledarhundsförare. På en studieresa till USA och Kanada dröjde det bara några dagar innan de i vsnliga fall så spända axlarna  slappnade av. I detta reportage berättar hon varför.

Sara Shamloo i USA med ledarhund
Sara Shamloo i USA Foto: Öyvind Vågen

Fortsätt läsa ”REPORTAGE: Säkrare med ledarhund i USA och Kanada”

FÖRLIKNING: Bussbolag ber om ursäkt för uteblivna hållplatsutrop

Den 4 oktober 2018 stämde Sofia Thoresdotter med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg Region Örebro län (den regionala kollektivtrafikmyndigheten) och Nobina Sverige AB (det upphandlade bussbolaget) för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Hållplatsutropen på bussarna i Örebro fungerade ofta inte och chaufförerna var ovilliga att ropa ut hållplatserna. Nu har en förlikning ingåtts mellan Sofia och Nobina.

Fortsätt läsa ”FÖRLIKNING: Bussbolag ber om ursäkt för uteblivna hållplatsutrop”

NYHET: JO inleder tillsyn om långa handläggningstider för enkelt avhjälpta hinder

Kommunerna är ansvariga för att avlägsna enkelt avhjälpta hinder och utöva tillsyn över dessa. Det följer av plan- och bygglagen (PBL) sedan 2001. När Lagen som verktygs jurist Anna Zotééva granskade kommunernas tillsyn över enkelt avhjälpta hinder fann hon flera fall av extremt långa handläggningstider. Nu har Justitieombudsmannen (JO) beslutat att inleda tillsyn över byggnadsnämndernas handläggning i fem kommuner.

Den längsta handläggningstiden som Independent Living Institute känner till gällde en anmälan om bristande tillgänglighet vid Uppsala station. Anmälan gjordes 2005 och beslut fattades i november 2018, det vill säga tretton år senare. Då hade en helt ny tågstation tagits i bruk och eftersom den anmälda stationen nu hade annan verksamhet fann kommunen att de påtalade bristerna inte längre kvarstod. Att omständigheterna hinner ändras är ganska vanligt. Anmälningstjänsten har flera anmälningar om för höga postlådor, men när kommunerna väl beslutar i ärendet har dessa postlådor flyttats eller tagits bort.

Independent Living Institute lämnade hösten 2018 in anmälningar till riksdagens justitieombudsman (JO) angående åtta långa handläggningstider i vissa kommuners ärendehantering av anmälningar om enkelt avhjälpta hinder. JO:s uppgift är att granska hur domstolar och andra myndigheter följer lagar och andra författningar i sin verksamhet, alltså inte bara innehållet i myndigheternas beslut, utan hur de handlägger ärenden och utför sina uppgifter. JO har tidigare kritiserat byggnadsnämnder för deras bristande handläggning av tillsynsärenden (se t.ex. JO 2015/16 s. 570, dnr 6596-2013 och JO:s beslut den 2 mars 2017, dnr 3849-2016).

ILI fick beslut från JO Lars Lindström den 24 januari 2019. JO ser ingen anledning att vidta någon åtgärd eller göra något uttalande i ärendet i Uppsala som avslutades efter 13 års handläggningstid, och inte heller Örnsköldsvik.

Däremot kommer JO utöva tillsyn i fem av våra anmälningar. Det beslutades idag den första februari 2019. Ett av dessa gäller Sundbyberg. Fallet gäller en fastighetsägare som anmäldes i oktober 2009 till kommunens stadsbyggnads- och stadsmiljönämnd (ärende 736-745/2009). Nämnden kontaktade därefter direkt fastighetsägaren med krav att i november 2009 inkomma med svar på hur bristerna skulle hanteras. Fastighetsägaren svarade då att den skulle inventera bristerna och återkomma med lämpliga åtgärder och tidplan. Någon mer kommunikation mellan kommun och fastighetsägare har inte skett sedan 2009.

När Independent Living Institute frågade nämnden om detta svarade den att den inte planerar att handlägga ärendena eftersom det gått så många år sedan anmälningarna gjordes och att de inte har fått några ytterligare klagomål på dessa lokaler. Däremot ska kommunen enligt egen uppgift hantera nya anmälningar om enkelt avhjälpta hinder – om de får några.

—Sundbybergs kommuns byggnadsnämnd agerande visar på att de inte lever upp till vilka skyldigheter de har vid handläggning av tillsynsärenden, säger Anna Zotééva.

De andra kommunerna som tillsynen gäller är Gislaved, Simrishamn, Stockholms stad och Höganäs.

Lagens krav på hur ärenden ska handläggas

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL, ska den aktuella kommunala byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att det har skett en överträdelse av bestämmelserna om byggande i lagen, någon anslutande föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av PBL.

Varje ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen, FL, handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. När ett ärende har inletts hos en myndighet är det myndighetens ansvar att driva fram ärendet till ett avgörande. När en begäran om ingripande kommer in till en byggnadsnämnd är denna alltså skyldig att så snabbt som möjligt ta ställning till om de omständigheter som kommit fram genom anmälan och eventuell utredning ska leda till någon åtgärd eller inte.

För att säkerställa att enskilda får ett beslut från myndigheter inom rimlig tid finns i den 2018 uppdaterade förvaltningslagen nya regler (12 §) om långsam handläggning. Om ett ärende som inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Då har myndigheten fyra veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Denna begäran kan sedan överklagas till nästa instans.

Lagen utan effekt om den inte följs

Om medborgares anmälningar av enkelt avhjälpta hinder inte tas på större allvar av myndigheterna kan man fråga vilken prioritet tillgängligheten ges i samhället. Om kommunerna reagerar först 10 år efter att de faktiska omständigheterna ägde rum går det ofta inte att göra någon fullgod utredning. Utan en myndighetsutövning som inträffar i rätt tid kan enskilda inte få upprättelse enligt gällande lagar och regler. Syftet med reglerna att öka tillgängligheten uppnås inte och lagen får liten eller ingen effekt.

—Att inte handlägga tillsynsärenden om enkelt avhjälpta hinder och inte avsluta ärendena strider emot regleringen i både plan- och bygglagen och förvaltningslagen, säger Anna Zotééva.

Kommunerna ska ge sin inställning till anmälningarna hos JO senast den 3 april. Independent Living Institute fortsätter vara aktiva och bevaka ärendena.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94