NYHETSBREV: November 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Den 8 november (2017) beslutade riksdagen om den lagändring som föreslagits i proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det betyder att undantaget för småföretag i diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelse om bristande tillgänglighet kommer att tas bort från den 1 maj 2018.

Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Lagen som verktyg har tidigare skrivit om propositionen och lämnat ett remissvar gällande ändringen. Den är välkommen, men det saknas rättspraxis som klargör vilka tillgänglighetsbrister det är som företag skulle ha vidtagit för att det inte ska vara fråga om diskriminering.

De krav på tillgänglighet som finns i andra lagar och föreskrifter är en bra utgångspunkt för vad som är skäligt att kräva, men utöver dessa görs i varje enskilt fall en helhetsbedömning för att bedöma vilka utförda åtgärder som är skäliga att kräva. Hänsyn tas då till företagets ekonomiska och praktiska förutsättningar. I till exempel Arbetsdomstolens dom 51/17 var det de ekonomiska förutsättningarna som fick avgörande betydelse.

—Även om lagändringen i praktiken inte kommer att lösa alla problem med bristande tillgänglighet hos mindre företag är det steg som riksdagen nu tagit principiellt viktigt, säger Ola Linder.

Han vill också påminna om att lagens skrivning om varaktigheten i  förhållandet inte är att betrakta som ett rekvisit som kräver lång varaktighet för skydd. Det är en faktor i en helhetsbedömning som innebär att mer omfattande åtgärder kan krävas när det råder lång varaktighet i förhållandet. Det gäller till exempel tillsvidareanställningar och längre utbildningar.

Höstens utåtriktade aktiviteter

MR-dagarna i Jönköping

Under MR-dagarna i Jönköping den 9 till 11 november stod Lagen som verktyg tillsammans med projektet Från snack till verkstad för en monter med informationsmaterial, ett quiz med 10 frågor om konventionen (medlet under MR-dagarna blev 6 rätt) och ”Konventionstestet” som innehåller 30 kort med vardagsberättelser som gestaltar och förtydligar artiklarna 1 till 30.

Lagen som verktygs jurist Maria Chöler har skrivit berättelserna och ”kortleken” har producerats av Myndigheten för delaktighet. Den används nu på arbetsplatser och vid utbildningar och konferenser för att höja medvetenheten om konventionen. Hör av dig till emil@lagensomverktyg.se om du vill veta mer.

Seminariets titel var ”Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?” och leddes av Susanne Berg, som samtalade med juristerna Ola Linder och Andrea Bondesson. Fokus var hur civilsamhället kan hjälpa till att råda bot på den brist på rättspraxis som råder, både gällande diskrimineringsrätten och socialrätten. Mer om vad som sades på seminariet

I samverkan med Funktionsrätt Sverige och Myndigheten för delaktighet

Stockholm 18 oktober

Den 18 oktober hölls ett kvällsseminarium för civilsamhället i Stockholm. Temat för dessa återkommande seminarier är hur Funktionsrättskonventionen kan användas i det lokala arbetet. Förutom juristerna Ola Linder och Andrea Bondesson medverkade Joakim Söderberg från Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala. Särskilt tack till Charlotta Göller som med detta seminarium avslutade sitt uppdrag på Myndigheten för delaktighet!

Trollhättan 24 oktober

Till Mänskliga rättigheters dag i Trollhättan den 24 oktober kom över 300 trollhättebor (med flera) som ville nätverka och lära sig mer om mänskliga rättigheter. Lagen som verktyg och Från snack till verkstad hade ett utställningsbord. Ola Linder utfrågades på scen om projektets arbete.

Göteborg 25 oktober

Den 25 oktober hölls utbildning för antidiskrimineringsbyråer om hur Funktionsrättskonventionen kan användas i processföring och antidiskrimineringsarbete. Jurister från Göteborgs rättighetscentrum, Malmö mot diskriminering och ADB Trollhättan deltog.

Luleå 21 november

Tillsammans med Rättighetscentrum Norrbotten bjuder Lagen sm verktyg, Från snack till verkstad och Myndighetens för delaktighet in till ett seminarium för civilsamhället i Norrbotten om Funktionsrättskonventionen. Samma eftermiddag pågår Mångfald – ja, tack! i Kulturens hus i Luleå. Vårt kvällsseminarium blir förhoppningsvis ett bra komplement.

  • Plats: Föreningarnas hus, Storgatan 13, Luleå
  • Tid. kl 18.30-20.30 den 21 oktober.

Umeå 22 november

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten bjuder vi även in till ett kvällsseminarium för civila samhället i Umeå. Samma dag håller Myndigheten för delaktighet i konferens på samma plats. Vårt perspektiv är hur funktionshinderrörelsen kan arbeta med konventionen på ett konkret sätt. Gå gärna på båda om du är i Umeå!

  • Plats: Folkets Hus, Skolgatan 59
  • Tid: kl 17.00 – 19.00 den 22 oktober

Mer om höstens seminarier och länk till anmälningsformulär

Publicerat

Kerstin Burman driver fall tillsammans med civilsamhället

Juristen Kerstin Burman arbetar på LO-TCO Rättsskydd, men har även framgångsrikt drivit fall åt hbtq-rörelsen. Hon är en av få svenska jurister som arbetar pro bono. I intervjun beskrivs strategierna bakom kampen mot tvångssteriliseringar av transpersoner. Kerstin Burman anser även att diskrimineringslagens bestämmelse att Arbetsdomstolen ska döma när det gäller samhällsområdet arbetsliv bör ses över. Intervju med Kerstin Burman

Goda exempel på aktiva åtgärder i Uppsala

Vid en konferens den 19 oktober redogjorde Uppsala universitet för sin satsning på att förbättra tillgängligheten, bland annat vid tentamenssalarna. Uppsala kommun har förbättrat tillgängligheten vid lekplatser och naturområden. Lagen som verktyg lyfter gärna sådana positiva exempel på hur stat, kommun och civilsamhälle samarbetar i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga framtida diskriminering. Maria Chölers reportage från konferensen

Debattinlägg om nya regler för lönebidrag

Juristen Richard Sahlin utvecklar i ett debattinlägg hur de nya reglerna för lönebidrag, som gäller från 1 juli 2017, kan verka hindrande för den som vill byta jobb eller flytta. Eftersom så stor vikt läggs vid arbetsgivarens kostnader när fall om diskriminering avgörs är lönebidraget viktigt som en motvikt mot kostnadsargumentet. När reglerna för lönebidrag nu snävas till urholkas därmed diskrimineringsskyddet. Richard Sahlins debattinlägg

Föreningen Med lagen som verktyg

Styrelsemöte den 19 oktober

Vid mötet togs beslut om att förbättra föreningens administrativa rutiner. Bland annat ska hädanefter adressen info@mlsv.se användas när föreningen kontaktas. En påminnelse om medlemsavgift (250 kr för enskilda och 3 000 kr för stödmedlemmar) för 2017 skickades ut. För gamla och nya medlemmar finns nu förutom bankgiro 631-57 25 möjligheten att betala med Swish 123 031 75 45. Ange alltid namn, adress och e-post.

Hemsidan har också uppdaterats med information om hur fall drivs och fullmakt tecknas. Ett ärende om tillgänglighet i kollektivtrafik drivs nu av en advokat pro bono. Ola Linder och Stellan Gärde svarar på frågor om pågående ärenden. Föreningens styrelse ställde sig också bakom en avsiktsförklaring att arbeta mot en ny framtida organisation som ska arbeta med rättsprocesser, utbildning och intressepolitik.

Föreningsmöte den 11 december kl 18-20

I våras hade föreningen ett medlemsmöte där några aktuella diskrimineringsfall presenterades och diskuterades av kunniga jurister. Den 11 december blir det ett nytt tillfälle med nya fall och nya jurister. Mötet vänder sig till föreningens medlemmar och särskilt inbjudna gäster. Alla är förstås välkomna att bli medlemmar.

  • Plats: konferensrummet Havet, plan 10, Storforsplan 36 i Farsta.
  • Tid: måndagen den 11 december kl 18.00 – 20.00
  • Anmäl dig med mail till emil@lagensomverktyg.se!

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten kan alla anmäla diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, till exempel enkelt avhjälpta hinder. Anmälan går till Diskrimineringsombudsmannen, men blir också sökbar på Anmälningstjänsten – utan personuppgifter. Här är de senaste anmälningarna:

McDonalds, Linköping

En person blev ”utslängd” efter att ha betalt sin beställning på Mc Donalds City i Linköping. Orsaken ska ha varit hundförbud och att anmälaren använder ledarhund. Anmälan av McDonalds

Hartwickska huset, Stockholm

En person som önskade gå en kurs i byggnaden blev exkluderad med anledning av att hen använder rullstol. Anmälan av Hartwickska

Fackförbundet Kommunal

En person anmäler att fackförbundet Kommunal skickat flera brev utan kuvert med känslig information som hen inte ville att de personliga assistenterna skulle se. Anmälan av Kommunal

Färdtjänsten i Stockholm

Två personer har anmält en händelse vid taxikön på Arlanda. En person med synskada och reumatism ville ta en ”färdtjänst på gatan” (kunden betalar då halva taxameterbeloppet) eftersom det inte är möjligt att beställa färdtjänst till Arlanda. Arlanda Express fungerade inte pga reumatismen och avsaknad av ledsagning). Ingen av de ca 50 bilarna ville ta körningen på grund av ledarhund. Efter nästan en timme gick det att ordna en bil till ett högre pris.

”Det är tydligt att jag blir diskriminerad just för att jag har ledarhund, ett hjälpmedel som är nödvändigt för mig. Det känns helt orimligt att så många bilar får säga nej.”

Anmälan av Färdtjänsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.