Konferens 24-25 november – Funktionshinderkonventionen och strategisk processföring

Conference 24th of November

Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick
Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

(Att förverkliga löftena i Funktionshinderkonventionen och diskrimineringslagar genom strategisk processföring och implementering av mänskliga rättigheter)

Time: 24 november 2016 kl 13-16.30
Place: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm

Key speakers

 • Sid Wolinsky: Supervising attorney, Disability Rights Advocates
 • Pat Kirkpatrick: Fundraising Consultant, Disability Rights Advocates
 • Adolf Ratzka & Paul Lappalainen: Law as a tool for change (Lagen som verktyg)

Panel

 • Annika Jyrwall Åkerberg, lawyer, Civil Rights Defenders
 • Susanne Berg, policy director, STIL
 • Andrea Bondesson, lawyer, Swedish Disability Federation
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson

sammanfattning

Konferensen inleddes av Adolf Ratzka med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi har fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på”. Paul Lappalainen konstaterade vidare att det är en myt att lagar är normativa. ”Resultat genom domstolspraxis behövs”, sa han.

Konferensens två huvudtalare var Sid Wolinsky, en av grundarna till Disability Rights Advocates, en organisation som drivit rättsutvecklingen framåt och stärkt skyddet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, samt Pat Kirkpatrick som talade om fundraising för att möjliggöra att rättsfall drivs i domstol.

Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, reflekterade över talarnas inlägg.

Susanne Berg underströk att svensk rätt drar rättsprocesser mot förlikning, vilket leder till bristande praxisformering. ”Nu är det dags att fullfölja stämningarna till domslut”, sa hon.

En film visades om det norska assistanskooperativet ULOBA:s framkomst och syfte. Filmen illustrerar hur kampen mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och delaktighet är mänskliga rättigheter.

Seminar 1, 25th of November

Stellan Gärde, Mai Greitz, Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky
Stellan Gärde, Mai Greitz, Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky

Enforcing disability law
– The role of lawyers and lawyering

(Tillämpning av lagar om funktionsnedsättning – juristernas roll)

Tid: 25 november 2016 kl 10 – 12
Plats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Key speakers

 • Sid Wolinsky: Supervising attorney, Disability Rights Advocates
 • Pat Kirkpatrick: Fundraising Consultant, Disability Rights Advocates
 • Gerard Quinn: Professor of Law, University of Ireland (filmed presentation)

Other speakers

 • Stellan Gärde: Apply Human Rights
 • Mai Greitz: Chair, International Commission of Jurists, Sweden
 • Adolf Ratzka & Paul Lappalainen: Law as a tool for change

sammanfattning

Den 25 november genomfördes två seminarier, det första på temat juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet. Adolf Ratzka och Paul Lappalainen inledde och professor Gerard Quinn, en av arkitekterna bakom Funktionsrättskonventionen, bidrog med ett förinspelat inlägg. Han underströk att juridiska och politiska processer är lika viktiga som rättigheterna i sig.

Sid Wolinsky berättade om strategisk processföring i praktiken och Pat Kirkpatrick pratade om vikten av innovativ fundraising för att driva långsiktigt hållbar juridisk verksamhet om diskrimineringsprocesser som har samband med funktionsnedsättning. Mai Greitz och Stellan Gärde reflekterade över talarnas inlägg.

Seminar 2, 25 of November

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka
Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka

Enforcing disability law – The role of civil society

(Tillämpning av lagar om funktionsnedsättning – det civila samhällets roll)

Tid: 25 november 2016 kl 14 – 16
Plats: Aulan, Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Key speakers

 • Sid Wolinsky: Supervising attorney, Disability Rights Advocates
 • Pat Kirkpatrick: Fundraising Consultant, Disability Rights Advocates

Other speakers

 • Lars Trägårdh: Professor, Ersta Sköndal Högskola
 • Adolf Ratzka & Paul Lappalainen: Law as a tool for change project

Sammanfattning

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndal högskola och handlade om det civila samhällets roll i arbetet mot diskriminering och för att stärka de mänskliga rättigheterna i praktiken.

Gerard Quinn talade via ett videoklipp om CRPD och vikten av att civila samhället engagerar sig i juridiska processer för att motverka diskriminering. Han underströk att det utan civila samhället hade Funktionsrättskonventionen CRPD inte existerat.

Pat Krikpatrick pratade om finansieringsmodeller som inkluderar det civila samhället för diskrimineringsprocesser som har samband med funktionsnedsättning. Sid Wolinsky berättade om strategisk processföring i samarbete med civila samhället. Utan förankring i funktionshinderrörelsen kommer rätt fall som får stort genomslag inte att kunna drivas.

Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade avslutningsvis med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. ”Vi är inte bekväma med välgörenhetens återkomst i Sverige, men vi kommer se en strukturförskjutning som innebär stärkta möjligheter för det civila samhället,” sa Lars Trägårdh.

Fortsätt läsa ”Konferens 24-25 november – Funktionshinderkonventionen och strategisk processföring”

Seminarium på MR-dagarna 2016

På årets MR-dagar i Malmö anordnade Lagen som verktyg och Från snack till verkstad ett Seninarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute lyfter fram det civila samhällets roll i implementering av Funktionshinderkonventionen och Diskrimineringslagen.

Paneldeltagare:

 • Andrea Bondesson, jurist i Från snack till verkstad, Handikappförbunden
 • Stellan Gärde, jurist och författare, Apply Human Rights
 • Paul Lappalainen, jurist och projektledare Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Moderator: Emil Erdtman

Se seminariet på film:

Intervju med Paul Lappalainen på Assistanskoll

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen Foto: Philip Day

Paul Lappalainen är projektledare för Med lagen som verktyg. I denna artikel intervjuas han av Assistanskolls Kenneth Westberg om vad projektet ska åstadkomma och hur han själv ser på civilsamhällets roll.

Organisationerna kan – med inspiration från bland annat USA – driva strategiska processer mot företag och myndigheter, något som i sin tur ger vägledning för att agera förebyggande mot diskriminering.

Det har funnits en tendens i civilsamhället att se lagar som självförverkligande. Men staten själv har egna ombud för att ”testa” lagarna och få fram rättspraxis. Varför ska inte funktionshinderrörelsen också ha det?

Ett exempel där det behövs tydligare rättspraxis är för tillägget 2015 som gjorde otillgänglighet till diskriminering. Trots att Paul tror att undantaget för företag med mindre än tio anställda kommer att försvinna behövs vägledning om vad som då ska räknas som ”rimliga” omkostnader för små företag.

Läs hela artikeln!

Nyhetsbrev september 2016

Vad har hänt hittills

Konferens i samarbete med Handikappförbunden

Den 19 maj hölls heldagskonferensen ”Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg” i HSO Stockholms läns konferenslokal på S:t Göransgatan 82 i Stockholm. Konferensen var ett samarbete med vårt systerprojekt Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden och har inriktning mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD eller Funktionshinderkonventionen).

Projektledare Paul Lappalainen (Pauls PowerPointbilder) talade bl a om att vår diskrimineringslagstiftning har inspirerats från USA och att vi även borde låta oss inspireras av det amerikanska funktionshinderrörelsens förmåga att driva processer. Lagen som verktyg kommer därför utbilda jurister, organisationer och individer i ”strategisk processföring” för att på sikt bidra till en förändrad maktbalans i samhället.

Läs referat från hela konferensen i Erika Wermelings Konferensrapport.

Tillgänglighetsaktion på Kungliga slottet

Den 3 juni genomförde föreningen Med lagen som verktyg en aktion på Kungliga slottet i Stockholm. Slottet är en stark nationell symbol och en stor turistmagnet. Trots detta och trots lagstiftning mot bristande tillgänglighet är sju av tio öppna lokaler otillgängliga för rullstolsanvändare, bland annat Slottskyrkan och Rikssalen.

Projektet medverkade i aktionen som även uppmärksammades i DN och SVT Stockholms Nyheter. Det juridiska ombudet Carin Apelmo från Byrån för lika rättigheter utreder möjligheten till en formell stämningsansökan.

Läs mer om aktionen i denna artikel.

Medverkan i Fundamental Rights Forum

Paul Lappalainen medverkade på flera seminarier vid FRA:s (Fundamental Rights Agency) Fundamental Rights Forum 2016 i Österrikes huvudstad Wien den 20 till 23 juni. Flera var intresserade av vårt svenska projekt.

Medverkan i Almedalen

Paul Lappalainen var inbjuden till några seminarier vid årets politikervecka i Visby (”Almedalen”). Förutom Pauls insatser i olika paneler fick vi möjlighet att sprida information om vårt projekt via ett färskt informationsblad.

Kommande aktiviteter

Seminarium på MR-dagarna

På årets MR-dagar i Malmö (Mänskliga Rättigheter) den 17 till 19 november kommer Lagen som verktyg och vårt systerprojekt Från snack till verkstad anordna seminariet ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Det räcker nämligen inte att HA rätt, man måste också FÅ rätt. Därför är juridiken ett så användbart verktyg för förändring. Seminariet kommer peka på civilsamhällets viktiga roll i implementeringen (genomförande) av såväl Diskrimineringslagen som FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Internationell konferens och seminarier

Välkommen till konferens och/eller seminarier i november! Språket blir engelska.

24 november kl 13-16.30

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

(Att förverkliga löftena i Funktionshinderkonventionen och diskrimineringslagar genom strategisk processföring och implementering av mänskliga rättigheter)

Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

25 november kl 10 – 12

Enforcing disability law – The role of lawyers and lawyering
(Tillämpning av lagar om funktionsnedsättning – juristernas roll)

Plats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

25 november kl 14 – 16

Enforcing disability law – The role of civil society

(Tillämpning av lagar om funktionsnedsättning – det civila samhällets roll)

Plats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Intresseanmälan görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på. Antalet platser är begränsat.

Uppdateringar och ytterligare detaljer om programmet kommer upp på sidan:lagensomverktyg.se/conferencenovember2016/

Huvudtalare

Gerard Quinn
Quinn är professor i juridik och föreståndare för Centre on International Disability Law & Policy vid National University i Galway, Irland – ett pionjäruniversitet med masters- och doktorandkurser i lagstiftning om diskriminering och funktionshinder. Quinn ses som en av ”arkitekterna” bakom Funktionshinderkonventionen och är nu även knuten till EU:s Fundamental Rights Agency (FRA, Wien). Gerard Quinn kommer att fokusera på idéer om hur EU-rätt och Funktionshinderkonventionen borde implementeras på nationell nivå.

Sid Wolinsky
Wolinsky har som en av USA:s främsta advokater med fokus på funktionsnedsättning framgångsrikt drivit många rättsfall. Sedan 70-talet har han varit med och flyttat fram gränserna, bland annat genom grupptalan (class actions) och andra fall med stort genomslag. Under senare år har han arbetat med fall som rör studenter med inlärningssvårigheter. Wolinsky har grundat Disability Rights Advocates i Berkeley, Kalifornien och andra ideella rättighetscentra, bland annat i Ungern. Han kommer tala om fokus på hur rörelsens jurister och juristbyråer kan arbeta för att stärka och tydliggöra skyddet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Josef Ansorge
Ansorge arbetar på en större advokatbyrå med inriktning på affärslivet. Som en del i hans advokattjänst förväntas han arbeta även pro bono (gratis) i vissa fall. Därmed driver han fall som kan leda till stort genomslag för personer med funktionsnedsättningar. Nyligen stämde han staden New York:s brandkår för diskriminering mot hörselskadade medarbetare. Han vann. Ansorge läste juridik på Yale Law School och doktorerade i internationella relationer i England. Han är ledamot i East Coast Advisory Board of Disability Rights Advocates (DRA) och kommer vid sitt besök att tala om hur privata byråer, genom pro bono, kan främja arbetet mot diskriminering genom att driva rättsfall.

Faktaruta

Emil, Paul och Caroline runt skrivbordet
Vi som jobbar med Lagen som verktyg

Vi som jobbar i projektet är

 • Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
 • Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
 • Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62

Besök och kommentera gärna vår hemsida (som är under uppbyggnad) lagensomverktyg.se/.

Vill du rekommendera andra att också prenumerera på nyhetsbrevet kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Vi finns även på Twitter som @lagensomverktyg