INTERVJU: Rami Al-Khamisi använder juridiken för att minska orättvisor i samhället

Rami Al-Khamisi
Rami Al-Khamisi Foto: Carolina Oviedo Johansson

Lagen som verktygs Maria Chöler föreläste sommaren 2018 på Akademin för rörelsejurister som grundats av juristen Rami Al-Khamisi. Maria passade på att intervjua Rami om juridikens syfte och hur olika utsatta grupper bättre ska kunna driva sina rättigheter.


Samhället är uppbyggt av lagar och regler som ska garantera en trygg omgivning där alla behandlas med respekt. Trots detta förekommer diskriminering och vissa grupper lever under betydligt sämre villkor än andra. Frågan är hur detta kan komma sig?

Juristen Rami Al-Khamisi kom till Sverige som sexåring efter en farlig färd över havet. Han och hans familj flydde från Irak i hopp om en bättre framtid i det nya landet – landet där alla ska ha en chans. Med tiden blev det dock tydligt för den unge Rami Al-Khamisi att det krävs mer än lagar för att tillgodose mänskliga rättigheter.
– Under mina ungdomsår blev jag alltmer medveten om juridikens betydelse och den makt som människor som känner till samhällets lagar besitter, berättar han.

Efter flykten till Sverige bosatte sig familjen Al-Khamisi i Husby (norra Stockholm) och i likhet med många andra i detta område fick de svårt att tillgodogöra sig sina rättigheter.
– Språket är en förutsättning för att kunna kommunicera och den som inte talar svenska riskerar att gå miste om sina rättigheter, sägen han. Men även den som talar svenska kan känna sig överkörd på grund av den krångliga byråkratin.

Rami Al-Khamisi lärde sig det svenska språket snabbt och fick föra sina föräldrars talan i kontakten med olika myndigheter.
– Med min hjälp fick mamma ut de två månaders lön hon hade rätt till efter att hon blivit uppsagd och pappa fick ut sin sjukersättning från Försäkringskassan, berättar han.

Men det var inte enbart den närmaste familjen som hade behov av Rami Al-Khamisis hjälpinsatser. Såväl släkt som vänner bad om hans stöd vid kontakten med exempelvis Migrationsverket, hyresvärdar och arbetsgivare.

Juridik för ett större syfte

Mot bakgrund av att Rami Al-Khamisi tidiga kontakt med juridiska frågor är det inte konstigt att han sedermera kom att studera juridik. Han kallar sig idag rörelsejurist och menar med det att han använder juridiken som ett verktyg för att förbättra tillvaron för utsatta grupper i samhället.

Hans ambition är att inspirera till en större medvetenhet bland svenska jurister och civilsamhället för hur juridiken kan användas för att uppnå social rättvisa och ökat medborgarinflytande.
– En ”rörelsejurist” använder sina kunskaper för ett större kollektivt syfte, säger han. Det är viktigt att de personer som utsätts för orättvisor tar kampen för att förbättra sina levnadsvillkor.

I USA har man under en längre tid använt lagen som verktyg. I detta land – där rasism, segregation och våld mot de mest utsatta utgör en del av nutidens verklighet – finns starka medborgarrörelser som kämpar mot orättvisor. Jurister har oftast haft en viktig roll vid organiseringen av dessa grupper.

Under sommaren 2015 besökte Rami Al-Khamisi USA och kom han att inspireras av sättet på vilket orättvisor bekämpas i landet. Här hörde han för första gången talas om  ”movement lawyering”, det vill säga jurister som ställer sina kunskaper till förfogande för att stötta gräsrotorganisationer, aktivister och människor i utsatta miljöer. Nu vill han sprida detta fenomen i Sverige.

Akademin för Rörelsejurister

Under två år har Rami Al-Khamisi anordnat ett sommarinternat vid namn ”Akademin för rörelsejurister”. Det är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Arena Ide och ABF och syftet är att samla jurister, juriststuderande och människorättsaktivister som brinner för rättvisefrågor för att diskutera på vilka sätt juridiken kan användas som ett verktyg i strävan efter social rättvisa. I år anordnades ”Akademin för rörelsejurister” på en vacker ö i Roslagens skärgård och ett tjugotal personer deltog.

På ”Akademin” föreläser jurister från olika rörelser om sina erfarenheter av att arbeta med rörelsejuridik. I år hade jag som en av juristerna inom projektet Lagen som verktyg äran att tala under en av dagarna. Rubriken var ”Med lagen som verktyg för funktionshinderrörelsen” och tog bland annat upp vikten av att driva strategiska rättsfall i syfte att få fram en tydlig rättspraxis. Det är viktigt att lagar prövas för att vi skall veta vilka situationer lagen skyddar!

Andra talare som Rami Al-Khamisi bjudit in till ”Akademin för rörelsejurister” var exempelvis Kerstin Burman, jurist på Unionen, som berättade om sina erfarenheter av att driva HBTQ-ärenden, Johan Nordkvist, jurist på Juridikfronten, som arbetar mot hatbrott och Johan Stauffer, chefjurist på Civil Right Defensers. Johan Stauffer berättade bland annat om denna internationella människorättsorganisations arbete med strategisk processföring.

Olika områden – liknande frågor

Föreläsarna och deltagarna på ”Akademin för rörelsejurister” är involverade inom en rad olika rättsområden. Det kan handla om migrationsrätt, polisrätt och mänskliga rättigheter med mera. Rami Al-Khamisi önskar bjuda in representanter från så många rättsområden som möjligt.
– Det finns inget rättsområde som jag ser som mer viktigt än något annat, säger han. Min ambition är att öka alla utsatta gruppers delaktighet och tillgång till rättvisa.

Trots att de föreläsare och deltagare som deltar på ”Akademin för rörelsejurister” arbetar inom olika rättsområden så har de en sak gemensamt. Alla vill med juridiska medel förbättra livsvillkoren för samhällets mest underprivilegierade grupper. I detta arbete står alla inför liknande utmaningar. Det handlar om att använda lagen och genom praxis utveckla det skydd som denna ger för att på så sätt göra världen till en mer jämlik plats.

I och med att alla strävar efter samma mål så spelar det mindre roll att de medverkande på ”Akademin för rörelsejurister” arbetar inom olika rättsområden. Grundfrågan – hur ska vi underlätta tillvaron för samhällets mest utsatta grupper? – är desamma, liksom de svar som kan ges. Det är därför mycket värdefullt att det anordnas event likt dessa, där människor som arbetar med mänskliga fri- och rättigheter får möjlighet att träffas och utbyta idéer, erfarenheter och strategier.
– Jag hoppas att ”Akademin för rörelsejurister” även fortsättningsvis ska kunna samla organisationer, akademiker, människorättsaktivister och rörelsejurister för att gemensamt diskutera juridikens roll i samhället.

Det tar givetvis tid att skapa förändring men detta är ett steg i rätt riktning. Här byggs ett nätverk av jurister som brinner för att förbättra tillvaron för olika samhällsgrupper med hjälp av juridiska medel och med tiden kan rättskulturen i Sverige komma att förändras.
– Jag ser fram emot nästa års omgång av ”Akademin för rörelsejuristerna”, avslutar Rami Al-Khamisi.

/Maria Chöler

Fler intervjuer på Lagen som verktyg

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.