Enkätrapport – gäller rättigheter och delaktighet dig?

Vad betyder självbestämmande för dig? Upplever du att du har tillräckliga val i och kontroll över ditt liv? Vet du vad artikel 19 är enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? De här frågorna och fler därtill ställdes i en enkätstudie av Nora Eklöv, vår projektambassadör. Nu har svaren sammanställts och analyserats i en enkätrapport om rättigheter, självbestämmande och delaktighet. Den visar på behovet av bredare information kring rättigheter till rättighetsbärare och beslutsfattare, politik som utgår från funktionsrättskonventionen på riktigt och att ta tillvara människors erfarenheter i arbetet för att rättigheterna ska gälla alla. 

Närbild på Nora Eklöv då hor sitter i STILS:s lilla konferensrum.

Undersökningen är genomförd av Nora Eklöv som engagerar sig i projektet ideellt som projektambassadör. Hon sprider kunskap om rättigheterna enligt artikel 19 eftersom hon själv brinner för att de ska gälla alla. Vi har tidigare intervjuat henne, senast om att hon bara kan leva som andra tre dagar i veckan på grund av för lite assistanstimmar.

Kunskapen kompletterar den statistik som finns eftersom den går mer på djupet kring artkel 19-rättigheterna ur ett individperspektiv. Projektet arbetar vidare med de insikter som undersökningen har gett och ser fram emot fortsatt samarbete med Nora.

Varför engagerar du dig ideellt i projektet?

– Jag vill engagera mig ideellt i projektet eftersom jag insett vikten av att artikel 19 och CRPD:s övriga innehåll efterlevs rättsligt, politiskt och på individnivå i samhället, säger Nora Eklöv. Jag såg att projektet, liksom jag själv, vill arbeta med att stärka rättigheterna på olika plan.

Varför ville du genomföra enkätstudien?

– Det saknades en kartläggning kring människors inställning till och kunskaper kring sina rättigheter enligt CRPD i Sverige. Därför behövdes en undersökning, vilket jag kände att jag kunde genomföra i samråd med projektet.

Artikel 31 Insamling av statistik och information 1. Konventionsstaterna åtar sig att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt denna konvention. Insamlingen och bevarandet av denna information ska a) följa lagligen upprättade garantier, innefattande lagstiftning om dataskydd, för att säkerställa sekretess och respekt för privatlivet hos personer med funktionsnedsättning, samt b) respektera internationellt godtagna normer för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de etiska principerna för insamling och användning av statistik. 2. Information som insamlats i enlighet med denna artikel ska brytas ned på ändamålsenligt sätt och användas till att bidra till att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina åtaganden enligt denna konvention och att identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövandet av sina rättigheter. 3. Konventionsstaterna ska ansvara för att sprida statistiken och säkerställa att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och andra personer.

Nora Eklöv intervjuades 31 mars 2020 av Ola Linder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.