NYHETSBREV: Mars 2020 – Gör din röst hörd!

Låt inte en kränkning av dina rättigheter försvinna i tystnad! I det här nyhetsbrevet presenterar vi två vägar att göra din röst hörd på juridisk väg. Det är två olika guider, en till FN:s Funktionsrättskommitté, och en till ILI:s egna projekt – Anmälningstjänsten – som administreras av Artikel 19 som verktyg. Vi har också en alldeles färsk enkätrapport om rättigheter, självbestämmande och delaktighet.

Artikel 31 Insamling av statistik och information 1. Konventionsstaterna åtar sig att insamla ändamålsenlig information, däribland statistik och forskningsrön, som gör det möjligt att utforma och genomföra riktlinjer som ger verkan åt denna konvention. Insamlingen och bevarandet av denna information ska a) följa lagligen upprättade garantier, innefattande lagstiftning om dataskydd, för att säkerställa sekretess och respekt för privatlivet hos personer med funktionsnedsättning, samt b) respektera internationellt godtagna normer för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt de etiska principerna för insamling och användning av statistik. 2. Information som insamlats i enlighet med denna artikel ska brytas ned på ändamålsenligt sätt och användas till att bidra till att bedöma konventionsstaternas genomförande av sina åtaganden enligt denna konvention och att identifiera och bemöta de hinder som personer med funktionsnedsättning ställs inför vid utövandet av sina rättigheter. 3. Konventionsstaterna ska ansvara för att sprida statistiken och säkerställa att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och andra personer.

Enkät om självbestämmande och delaktighet
“De kränker mig dagligen och tvingar mig att ansöka och processa om precis allt som jag har rätt till.” Så lyder ett av svaren i Artikel 19 som verktygs enkät om självbestämmande och delaktighet. Bakom enkäten och rapporten står vår projektambassadör Nora Eklöv.

Vems Val podcast logotyp men utan text utan bara med symbolen för lud ur högtalare och Lagen som verktygs-mannen

Podcast om anmälningstjänsten
Anmälningstjänsten är ett av ILI:s äldsta projekt och vi ser gärna att fler upptäcker möjligheten att använda den. I andra avsnittet av vår podd Vems val? pratar Philip Day och Ola Linder om historien bakom projektet och diskuterar funktionsrättsjuridik utifrån en rad olika aspekter. En guide för hur man anmäler finns både i själva podden och i text per länk, samt på anmalningstjansten.se.

Klaga till Funktionsrättskommittén!
Ola Linder har tagit fram en guide för klagomål till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Guiden ger en överblick på hur du kan vända dig till kommittén samt för- och nackdelar med att processa i kommittén. Guiden uppdateras vartefter under projektets arbete.

Sverigess sten i FN-parken

MR-organisationer kräver MR-institution
En lång rad organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, däribland ILI, har skrivit ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven. De vill, som de skriver: ”i god tid inför budgetpropositionen för 2021 framhålla vikten av att regeringen inrättar en oberoende MR-institution med tillräckliga resurser i kommande budget för att på ett effektivt sätt skydda, främja och övervaka de mänskliga rättigheterna”.

Bra information om Corona
För er som missat det publiceras så gott som dagligen artiklar på Assistanskoll om Coronaviruset och på vilket sätt det påverkar personlig assistans. Kenneth Westberg, redaktören på Assistanskoll, har också samlat lättillgänglig information om hur man kan skydda sig mot Covid-19 på en särskild sida. Där finns också en lång rad länkar till ytterligare information.