Öppet brev till statsministern – inrätta en MR-institution värd namnet

Sveriges sten vid FN-högkvarteret i Genève

Idag den 23 mars har flera MR-organisationer skrivit ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven. Det gäller nödvändigheten av att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter med tillräcklig finansiering i kommande budgetproposition, grundlagsskydd och etablering i linje med kraven enligt Parisprinciperna och Sveriges internationella åtaganden. 

Brevet har undertecknats av ledande representanter för Amnesty International Sverige, Civil Rights Defenders, DHR, Fonden för mänskliga rättigheter, Funktionsrätt Sverige, Human Rights Watch, Independent Living Institute, RFSU, Riksförbundet FUB, Riksförbundet Roma International, Riksförbundet Roma Institutet, Raoul Wallenberg Institutet, Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Svenska FN-förbundet och Teskedsorden.

Ur brevet: ”I likhet med statsministern så inser vi att vi befinner oss i en kris på grund av det nya coronavirusets spridning, dess effekter på människors välbefinnande och slaget mot samhällsekonomin. I en tid när mänskliga rättigheter i allt högre takt politiseras och ifrågasätts är det dock viktigare än någonsin att fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna och att säkerställa allas lika rätt och värde. Därför vill vi i god tid inför budgetpropositionen för 2021 framhålla vikten av att regeringen inrättar en oberoende MR-institution med tillräckliga resurser i kommande budget för att på ett effektivt sätt skydda, främja och övervaka de mänskliga rättigheterna. Vi uppmanar även regeringen att verka för att den oberoende MR-institutionen inrättas i linje med Parisprinciperna och Sveriges internationella åtaganden samt att den får grundlagsskydd – annars riskerar inrättandet att inte kunna leva upp till sitt namn, oberoende och syfte.”

I brevet uppmärksammas att Sverige fick närmare 40 rekommendationer av andra stater inom UPR-granskningen i FN att inrätta en oberoende MR-institution. Sverige har sedan 2015 accepterat att göra det, men ännu inte skapat den oberoende MR-institutionen. Det argumenteras att regeringens arbete för att stärka grunderna för demokratin genom inrättandet av en oberoende MR-institution ännu starkare kan kopplas till värnandet av de mänskliga och grundläggande fri- och rättigheterna inom FN och den svenska konstitutionella ordningen med respekt för rättsstatens principer.

I FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen) så ingår det att staten åtagit sig att etablera en oberoende mekanism som ska främja, skydda och övervaka genomförande av konventionen. Detta ska kopplas till alla artiklar i Funktionsrättskonventionen, inklusive artikel 19 och rätten att leva ett självbestämt liv i samhällets gemenskap. Mekanismen kan genomföras i samband att andra konventioners genomförande granskas. Det är avsikten med den utlovade MR-institutionen i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: