NYHETSBREV: November-december – “Vi måste kämpa på flera fronter samtidigt”

Artikel 19 som verktyg summerar en händelserik senhöst. Alltmedan regnet fallit har vi haft ett seminarium om glappet mellan rättigheter och verklighet, ännu fler möten och workshops med våra grupper i kommunerna, spelat in vårt första podd-radioavsnitt och skrivit remissvar som fått regeringen att backa på ett dåligt lagförslag…

Från seminariet Var finns tänderna? 9 december 2019. Annika Jyrwall Åkerberg talar.

Hur ska rättigheterna bli till verklighet?
Med den frågan inledde Ola Linder vårt seminarium Var finns tänderna? Svaret blev att glappet fortfarande är stort men att det finns flera områden att arbeta vidare på.

Premiär för vår podd!
Artikel 19 som verktyg har startat en podd där vi ska ta upp allt mellan himmel och jord som rör Artikel 19. I detta första avsnitt försöker Mari Siilsalu och Ola Linder och svara på vad Artikel 19 egentligen handlar om. För den som hellre vill läsa finns inspelningen transkriberad.

lagbok på bord

Enat påverkansarbete gör skillnad
Regeringen backade från ett dåligt lagförslag om andning och sondmatning efter hård kritik från oss och resten av funktionsrättsrörelsen. Vi skriver också om lanseringen av funktionsrättsrörelsens rapport om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen och vårt remissvar om utredningen av den övergripande styrningen av funktionshinderspolitiken, ”Styrutredningen”.

5 a4 sidor

JO kritiserar kommuner efter vår anmälan
Fem kommuner kritiseras av JO för brister i handläggning av ärenden om enkelt avhjälpta hinder. Detta efter att Independent Living Institutes granskning och anmälan till JO.

PSFunk: Fatta rättigheten!
Funktionsrättsrörelsen möter public service två gånger om året och i år var temat Funktionsrättskonventionen. Bland annat höll Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, och Peter Andersson, Lika unika, en kort lektion i om Funktionsrätt.

Talmannen besöker Ge makten vidare
Ge makten vidare är namnet på ett av våra samarbetsprojekt som drivs av FUB i Uppsala. Med anledning av att demokratin fyller 100 (eller 30) år besöker någon av talmännen organisationer som arbetar med demokratifrågor runt om i Sverige.

Rättsprocesserna om dyslexidiskriminering vid de nationella proven fortsätter drivas av föreningen Med lagen som verktyg. I det mål som vunnits har motparten överklagat. I de andra två målen har hovrätterna redan meddelat prövningstillstånd och föreningen fullföljer talan där.

Två intressanta seminarier i januari:

Den 21 januari, 14 – 16, har Artikel 19 som verktyg ett seminarium tillsammans med Rätt från början i Funktionsrätt Sveriges lokaler på Landsvägen 50A i Sundbyberg. Fokus kommer vara på forskning inom universell utformning, kopplingen till rättigheter enligt artikel 19 c, samt svensk politik på området. Medverkande: Emil Erdtman, Jamie Bolling, Hans von Axelson m.fl. Mer information och länk till anmälan på Rätt från börjans hemsida.

Den 27 januari, 13 – 16, har vi tillsammans med STIL en launch för essän Rätten till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen i JAGs lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm. Essän som är skriven av Susanne Berg och Ola Linder handlar om Artikel 19 och Artikel 19:s allmänna kommentar. Seminariet bjuder på en genomgång av essän och diskussioner om hur vi kan arbeta för att rättigheterna ska få genomslag i samhället och att alla får del av dem. Obligatorisk anmälan till ola@independentliving.org senast den 23 januari. Vi bjuder på fika – välkommen!