REMISSVAR: Viktigt att webbtillgängligheten ökar i offentligt finansierad verksamhet

Två händer på punktskriftstangentbord.

Tidigare i veckan gick remisstiden ut för regeringens förslag till ny lag om tillgänglighet till offentlig digital service. Lagförslaget presenterades promemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet och är regeringens förslag på implementering av  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet ska senast vara implementerat den 23 september 2018, samma dag som den nya lagen föreslås träda i kraft.

Direktivet syftar till att reglera krav på tillgänglighet för viss offentligt finansierad digital service hos myndigheter. Kraven på tillgänglighet gäller webbplatser, appar och dokument som sprids genom dessa. De ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara och begripliga för att vara tillgängliga enligt direktivet. Standarden WCAG 2.0 nivå AA är den nivå som varit vägledande för regleringen. Några undantag föreslås regleras direkt i lagen. Några viktiga exempel är direktsändningar, kartor, reproduktioner från kulturarvssamlingar och innehåll från tredje part.  

Direktivet är ett minimidirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan reglera högre krav på tillgänglighet. Enligt lagförslaget ska även vissa offentligt upphandlade verksamheter omfattas som tillgodoser behov i det allmännas intresse. Lagen kommer få betydelse för bestämmelsen i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

För att lagen ska få reell effekt skrev STIL och Independent Living Institute i ett remissvar att regeringen måste säkerställa effektiva system för implementering, inklusive användning av vitesförelägganden.

Vidare underströks i remissvaret att förslaget behövde förtydligas så att krav på allmän tillgänglighet kan införas genom myndighetsföreskrifter. Tillgänglighet handlar om allmänna åtgärder som möjliggör tillträde och tillgång till en verksamhet, medan skälig anpassning gäller åtgärder för en individ i särskilda situationer när den allmänna tillgängligheten inte räckt till. Remissvaret ställer sig bakom att i avvaktan på en ny europeisk standard för webbtillgänglighet regleras inte detaljerna kring tillgänglighet i lagstiftningen.

Remissvar STIL och Independent Living Institute Ds 201760 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.