NYHETSBREV: Februari 2017

Det strategiska arbetet

Ett projekt kan liknas vid en flygresa. Starten är viktig för att få höjd och stabilitet, landningen för att kunna leverera något för framtiden. Under hösten 2016 fick vi upp både fart och höjd. Till konferensen den 24 november och seminarierna den 25 november kom Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick från USA. De gav inspiration och fortsätter att ge oss goda råd. Det går nu att titta på föredragen och paneldiskussionerna med både engelsk och svensk textremsa. Se även det seminarium på MR-dagarna som hölls tillsammans med Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige.

Den 1 mars går vi in i projektår 2. Under det kommer vi att arbeta mycket med processguider och andra handledningar för jurister och organisationer som vill arbeta med diskrimineringsmål. Vi samarbetar också med Myndigheten för delaktighet och Från snack till verkstad kring en utbildningsturné till Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Vi bidrar med kunskap om civilsamhällets och funktionshindersrörelsens roll i lokala arbetet för ett stärkt diskrimineringsskydd.

Paul Lappalainen har av personliga skäl bestämt sig för att lämna projektet. Paul hälsar att han har fortsatt stort förtroende för projektet, teamet som fortsätter och idén att funktionshinderrörelsen måste ta allt mer egenmakt. Vi tackar Paul Lappalainen för hans insats som projektledare och inspiratör under projektets första år! Emil Erdtman tar över som projektledare. Ola Linder fortsätter som jurist och Caroline van Mourik som rådgivare/informatör. Dessutom har vi under tre månader förstärkning av praktikant Maria Chöler från juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Informationsträff den 2 mars

Alla intresserade är välkomna till informationsträff den 2 mars kl 15-17 i våra lokaler på Storforsplan 36 i Farsta. Det blir en genomgång av vad som kommer att hända under projektår 2. Anmälan senast 1 mars till emil@lagensomverktyg.se (ange allergi mm – det blir fikabröd och frukt, ev tolk bokar användaren själv)

Telefontid för rådgivning

Ett av projektets mål är att komma fram till bra rutiner för diskrimineringsärenden. Här prövar vi oss fram, precis som man ska i utvecklingsprojekt. Vi testar under våren telefontid för rådgivning på torsdagar kl 15-17. TELEFONNUMMER: 08-506 221 62.

Publicerat

Textade filmer från konferens och seminarier

Nu finns en sida med filmer från konferensen och seminarierna den 24-25 november 2016. Här kan du lyssna till Adolf Ratzkas introduktion, Sid Wolinskys och Pat Kirkpatricks föredrag, paneldiskussioner med bland annat Annika Jyrwall Åkerberg, Maj Greitz och Lars Trägårdh – samt en längre intervju med Sid Wolinsky. Filmerna är textade på engelska och svenska. Klicka på symbolen för ”undertexter” och välj språk. Viss justering återstår vad gäller svenskan, men håll till godo!
Sida med filmer från konferens om strategiska rättsprocesser

Disability Rights Advocates vinner nästan alla mål

Sid Wolinsky har i 50 år arbetat som advokat och försvarat de medborgerliga rättigheter personer med funktionsnedsättning har. Strax efter att Americans with Disabilities Act (ADA) trätt i kraft 1990 var han med och bildade Disability Rights Advocates. Av 400 fall har organisationen bara förlorat sex. Men ibland vinner samhället även om man förlorar i rätten, säger Sid Wolinsky.

Läs om Disablity Rights Advocates

DHR:s rättsfall till Högsta domstolen

Vi fortsätter att följa det fall som DHR driver åt medlemmen Lars-Göran Wadén. Gävle tingsrätt fattade beslut i januari med stöd av 56:13 Rättegångsbalken att hänskjuta frågan om det är Region Gävleborg som ansvarar för den bristande tillgängligheten till Högsta domstolen. Handlingarna har nått Högsta domstolen och målet handläggs där.

Läs artikel om förhandlingen i Gävle tingsrätt och om DHR:s strategiska arbete med fallet

Nytt verktyg för EU:s rättighetsstadga

CharterClick! är ett projekt under utveckling och ska underlätta för enskilda och jurister att ta reda på om EU:s rättighetsstadga är tillämplig i olika fall. Lagen som verktyg var med i en utvecklingsworkshop i januari och ställer sig bakom ambitionen att synliggöra medborgarnas rättigheter på detta sätt.

Läs om CharterClick

Fundraising bygger starka organisationer

Disability Rights Advocates har sedan starten för 25 år sedan målmedvetet arbetat med fundraising. Genom insamlingar har man kunnat köpa sin egen byggnad och på så vis stå oberoende. Men framför allt sker insamlingarna kring enskilda rättsfall som engagerar många människor. Pat Kirkpatrick delar i denna artikel med sig av sina erfarenheter och råd.

Läs om fundraising

Paul Lappalainen intervjuad i tidningen Kick

Vi har även fått tillstånd att publicera Peter Anderson Popes intervju med Paul Lappalainen i tidningen Kick nr 4/2016.

Läs intervjun i Kick

Föreningen Med lagen som verktyg

Medlemsmöte om aktuella diskrimineringsfall

Den 14 mars kl 17-19 (efter styrelsemötet) bjuder föreningen in till ett medlemsmöte för att diskutera några utvalda diskrimineringsfall. En panel av kunniga jurister kommer att analysera och diskutera fallen utifrån vad som är diskriminering i lagens mening och vad som är möjligt och intressant att driva rättsligt. Anmäl dig till caroline@lagensomverktyg.se

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 29 mars kl 17-19 i STIL:s konferensrum på Storforsplan 36:10tr i Farsta centrum. I samband med årsmötet informerar projektet om vad som kommer hända under 2017. Anmäl dig senast xxx till caroline@independentliving.org. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 27 februari.

Bli medlem

Föreningen får fler och fler medlemmar. Gå med du också genom att betala medlemsavgiften på 250kr till bankgiro 631-5725.

Anmälningstjänsten

Kom med synpunkter på uppdatering

Anmälningstjänsten håller på att uppdateras både tekniskt och juridiskt. Den ska vara lätt att använda, men vi vill också vässa formuläret för att tydligare diskrimineringsfall ska anmälas. I mars kommer vi att lansera en bättre och mer lättanvänd Anmälningstjänst. Titta gärna på Anmälningstjänsten och kom med synpunkter och förbättringsförslag till philip@independentliving.org

Caroline gör en anmälan om dagen

Under februari månad har projektets rådgivare Caroline van Mourik bestämt sig för att anmäla någonting varje dag. Det gör hon bland annat för att inspirera andra att också använda Anmälningstjänsten.

Läs om Carolines anmälningar

Några inkomna anmälningar

 • SJ: Som rullstolsanvändare måste man boka via telefon och inte på nätet som andra. Kunden erbjöds att sitta på en vanlig stol och anser att det är sämre villkor än andra. Ingen anordning finns för att spänna fast rullstolen.
 • Brommaplans Vårdcentral: Vägen från RH-platserna till ytterdörren lutar och att tegelplattorna i gatan är ojämna. Lutningen gör det svårt att stå still med rullstol och använda dörröppnaren. Kölappshållaren sitter också för högt och den lägre receptionsluckan är felmonterad och ej i bruk.
 • Clas Ohlson, Drottninggatan, Stockholm: Rullstolsanvändare kunde inte lägga varor på bandet eftersom det var för högt och för långt in. Påsarna var svåråtkomliga och kortautomaten gick inte sänka ner.
 • Gallerian Grand Samarkand, Växjö: En person med assistanshund under utbildning (för diabetes) ombads att lämna gallerian Grand Samarkand i Växjö. Vakten sa att personer med färdigutbildade hundar däremot var välkomna.
 • Skärholmen Centrum: Person med rullstol kunde inte komma fram till de digitala informationsterminalerna med information om gallerians butiker. Vinkeln på dessa fungerade heller inte för person med rullstol.
 • Kronparksgårdens Närvårdsavdelning, Uppsala: Person med tjänstehund blev ”utmotad” från vårdinrättningen och ”bryskt hänvisad” till cafeterian.
 • Jysk, Bromma: Ingen RH-parkeringsplats för en person med rörelsehinder (och de vanliga parkeringsplatserna var för smala). Rampen var ”märklig” och dörröppnare saknades.
 • Hemköp, Bredäng: Person med rullstol kunde inte komma in i butiken eftersom det saknas dörröppnare vid hissen från parkeringsplan.
 • Laboratoriet Tegnérgatan: Person med rullstol skulle lämna blodprov men kunde inte komma in i byggnaden eftersom tröskeln var för hög.
 • Jönköpings länstrafik: En person som varje dag åker buss till jobbet i Jönköping nekas ”flertalet gånger” hjälp av busschaufförerna om att fälla ut den ramp som finns på bussarna.
 • El-Giganten, Kungsbacka: Person med typ 1 diabetes och tydligt markerad diabeteshund blev ombedd att omedelbart lämna affären.
 • Europeiska ERV: Person med synskada betalade en resa för sig själv och sin ledsagare med Visa-kort. Efter dödsfall i familjen ställdes resan in, men försäkringsbolaget ERV betalade inte tillbaka pengarna för ledsagaren eftersom de bara ersätter för maka/make barn eller sambo.
 • Ica Dalastan: Person med synskada fick besked från personal i kassan att hundar inte får vara i butiken, trots att personen handlat där många gånger tidigare med sin ledarhund.

Läs de fullständiga anmälningarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.