NYHETSBREV: April 2017

Det strategiska arbetet

Föreningen Med lagen som verktyg har haft årsmöte med val av ny styrelse. Den 14 mars hölls ett medlemsmöte med en intressant modell för hur diskrimineringsfall kan diskuteras och tas vidare rättsligt.

Grunden för att hitta fall att driva är att det görs många anmälningar till Anmälningstjänsten. Hjälp oss därför att sprida vår annons om Anmälningstjänsten!

Anmälningsskola

…Men för att anmäla behövs kunskap om vad som är diskriminering i lagens mening och träning i hur en anmälan bör formuleras för att hålla rättsligt. Därför bjuder vi in till Anmälningsskola med juristen och pedagogen Hanna Gerdes den 2 juni. Hon kommer att leda praktiska övningar och fördjupa kunskapen om diskrimineringslagen och hur man agerar om man anser sig ha blivit diskriminerad. Frågor som kommer att tas upp är bland annat vilka kriterier som måste vara uppfyllda och vilken dokumentation som krävs. Missa inte detta unika tillfälle!

Mer information om Anmälningsskolan

Framtidsseminarium

Projektet säljer utbildningar och den ideella föreningen har en processfond. Men hur bygger vi en ekonomiskt hållbar verksamhet som arbetar för samhällsförändring och stärkt diskrimineringsskydd i praktiken genom att driva enskildas diskrimineringsfall till domstol? Den 12 maj presenterar vi en idéskiss som vi vill diskutera med de som arbetar juridiskt inom funktionshinderrörelsen – och med andra intresserade.

Läs mer om Framtidsseminarium

Utbildning med antidiskrimineringsbyråer

Den 21 april medverkar Lagen som verktyg på en utbildningsdag för antidiskrimineringsbyråernas personal. Till detta första tilfälle i Myndigheten för delaktighets lokaler i Sundbyberg kommer deltagare från de två antidiskrimineringsbyråer som finns i Stockholm och den i Uppsala. Ola Linder håller passet ”Skydd mot funktionsdiskriminering – bristande tillgänglighet och funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund”, Maria Chöler har gjort en konventionsquiz och Emil Erdtman modererar dagen.

I Örebro upprepas konceptet den 29 maj kl 13-16.30 och då ansluter antidiskrimineringsbyråerna i Värmland, Dalarna, Eskilstuna/Västerås samt Norrköping. Här blir det också ett kvällsseminarium kl 18-20 dit alla intresserade från funktionshinderrörelsen är välkomna.

Fler praktikanter

Maria Chöler har gjort en god insats som juristpraktikant. Hennes genomgång av diskrimineringslagen och plan- och bygglagen ligger på hemsidan och fler artiklar kommer. Nu söker vi praktikant för hösten 2017. Du ska åtminstone ha avklarat sex terminer på juristprogrammet, gärna med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Ansökan och CV till emil@independentliving.org senast 19 maj.

Läs mer om att bli praktikant i Lagen som verktyg

Publicerat

Hanna Gerdes vill göra juridiken tillgänglig

Hanna GerdesJuristen Hanna Gerdes byggde upp antidiskrimineringsbyrån i Norrköping och har jobbat på Diskrimineringsombudsmannen och Försvarsmakten. Hon utbildar nu jurister och organisationer i mänskliga rättigheter och ickediskriminering. Den 2 juni håller hon i Lagen som verktygs Anmälningsskola.

Läs intervjun med Hanna Gerdes

Rapport från kurs i Trier

Maria ChölerLagen som verktygs praktikant Maria Chöler har tillsammans med Julius Mvenyi från Independent Living Institute varit på en kurs om europeiska funktionshinderlagar och implementeringar av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En av de många aspekter som togs upp var behovet av supportpersoner som stöttar dem med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar att fatta egna beslut och därmed utnyttja sin rätt till självbestämmande.

Läs Maria Chölers rapport från kurser i Trier

Workshop om bostadsdiskriminering

Ola Linder håller workshop om bostadsdiskrimineringDen 28 mars höll Ola Linder en workshop om bostadsdiskriminering på en konferens som Malmö mot diskriminering (MmD) anordnade. Det finns bara tre rättsfall om bostadsdiskriminering från hovrätterna, varav ett drivits av MmD. Metoderna för bevissäkring behöver utvecklas och där kan funktionshinderrörelsen spela en roll. Att bostadsmarknadens aktörer i diskrimineringslagen undantas från ansvar för bristande tillgänglighet är förstås ett problem och rimmar illa med Funktionsrättskonventionen.

Läs rapport från konferensen om bostadsdiskriminering

Håll utkik efter vår genomgång av rättsläget för personer med assistans- och ledarhund. Snart kommer en längre artikel om kampen mot diskrimineringen och de juridiska komplikationerna.

Föreningen

Årsmöteshandlingar

Den 29 mars hade föreningen Med lagen som verktyg sitt årsmöte. Stefan Käll och Andrea Bondesson är nya i styrelsen. Protokollet med verksamhetsberättelse för 2016, verksamhetsplan för 2017 och ekonomiska handlingar ligger på hemsidan.

Länk till årsmöteshandlingarna

Medlemsmöte den 14 mars

På medlemsmötet den 14 mars togs några av de fall föreningsmedlemmar driver upp till diskussion. Eftersom Caroline van Mourik var sjuk redogjorde Maria Chöler för hennes fall om bristande tillgänglighet vid Arbetsförmedlingen Spånga-Kista. Catrin Strömvall berättade om hur en erbjuden tjänst drogs tillbaka på grund av ledarhund. Även Softa Thoresdotter tog upp ett ärende med ledarhund och ett om uteblivna hållplatsutrop i Örebro. Juristerna Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde analyserade fallen och gav råd.

Läs mer om medlemsmöte om diskriminering

Anmälningstjänsten

Nu vill vi att fler använder Anmälningstjänsten för att anmäla diskriminering. Anmälningarna går till Diskrimineringsombudsmannen och om man vill till kommunal byggnadsnämnd. På Anmälningstjänsten är anmälningar sökbara – utan personuppgifter. Det betyder att man får en överblick och bättre chans att hitta ärenden än hos DO.

Sprid denna annons om Anmälningstjänsten

Några inkomna anmälningar

X-trafik, Söderhamn

En person med grav synskada och orienteringssvårigheter kan inte resa ut ur sin kommun. Färdtjänsten är begränsad till kommunen och om personen till exempel ska in till stan måste hen ta färdtjänst till kommungränsen och sedan ta sig till en hållplats i den andra kommunen för att ta en ny färdtjänst därifrån. Det finns också behov av hjälp vid på- och avstigning på bussar och tåg. Att springa fram till rätt dörr på tåget när det rullar in är omöjligt – liksom att veta var man är i tåget, när man ska gå av och var man då hamnar. X-trafik beslutar över färdtjänsten, men hänvisar till kommunen som hänvisar tillbaka till X-trafik.

Läs fullständig anmälan av X-trafik

Västtrafik, Göteborg

Person med synnedsättning rapporterar att det inte var något utrop på utsidan av spårvagn 10 på Valands hållplats. Detta är ett återkommande problem och personen får ofta försöka kliva på flera inkommande spårvagnar för att fråga vilken det är. Skulle seende acceptera att spårvagnsnumren togs bort? undrar anmälaren.

Läs fullständig anmälan av Västtrafik

SF bio, Stockholm

Person med rörelsehinder kunde inte boka biobiljetter på hemsidan eller i appen, eftersom det inte gick att boka rullstolsplatser annat än på telefontiden. Den är fram till 17 på vardagar och 16 på helgdagar.

Läs fullständig anmälan av SF Bio

Faktaruta

Projektkansli

Emil Erdtman, projektledare/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
Ola Linder, jurist – 08-506 221 83
Maria Chöler, juristpraktikant – 08-506 221 83

Telefontid för rådgivning på torsdagar kl 15-17: 08-506 221 62

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.