NYHETSBREV: Februari 2020 – Vägen mot självbestämt liv

Hur kan makt och inflytande stärkas för personer med intellektuell funktionsnedsättning? I Uppsala driver FUB ett projekt vars syfte just handlar om det. Samtidigt kommer en statlig utredning med förslag som sannolikt leder i motsatt riktning.
Dessutom: Debatt om hur funktionsrättskonventionen ska dra nytta av att barnkonventionen blivit lag och att GC5 blivit översatt till svenska.

Lotte Sederholm och Magnus Lindén, Ge Makten vidare, Uppsala.

Makt och inflytande för personer med IF
Ett av våra samarbetsprojekt, Ge makten vidare, arbetar för att stärka självbestämmandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lotte Sederholm och Magnus Lindén berättar om projektet och hur de ser på gruppbostad och personlig assistans.

En hand vilar på en axel i ett kök. Illustration på en situation när någon stödjer en annan till exempel i ett gruppboende.

Risk för mer vård på bekostnad av stöd i gruppbostäder
I många kommuner krävs en undersköterskeutbildning för att få jobb i gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En utredning föreslår att möjligheterna att specialisera sig på funktionsnedsättning ska bli mindre och att utbildningen ska göras mer generell, och därmed än mer vårdinriktad.

Launch för essän om Artikel 19. Häftet i förgrunden.

Hur tar vi rygg på barnkonventionen?
Se det som en möjlighet! uppmanade Hanna Gerdes  apropå att barnkonventionen blivit svensk lag. Detta i en debatt om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan göras till lag.

GC5 text närbild

Självständigt eller självbestämt liv?
Den allmänna kommentaren till artikel 19 (GC5) finns nu översatt till svenska. Men Ola Linder är kritisk till hur Myndigheten för delaktighet översatt begreppet independent living.

Nora sitter i STIL:s lilla konferensrum.

Övergrepp i tystnad
Varken i LSS eller funktionsrättskonventionen finns begrepp som grundläggande behov eller av integritetskänslig karaktär. Det står heller inget om att handläggare eller arbetsterapeuter ska följa rättighetsbärarna in i duschen, på toaletten eller i sovrummet för att  “observera” och räkna minuter och sekunder. Läs Artikel 19 som verktygs projektambassadör Nora Eklövs senaste krönika på Assistanskoll.