Allmänna kommentaren till Artikel 19 översatt till svenska

Den allmänna kommentaren till Funktionsrättskonventionens artikel 19 finns nu tillgänglig på svenska. De allmänna kommentarerna fungerar som en handbok om hur en artikel i konventionen ska tolkas.
Artikel 19 som verktygs projektledare Ola Linder har läst översättningen och är kritisk till hur begreppet independently/independent living har blivit översatt.

Ola Linda

FN:s funktionsrättskommitté släpper med ojämna mellanrum från sig allmänna kommentarer, general comments, till artiklarna. Kommentarerna kan liknas vid handböcker om hur en artikel ska tolkas. Det är Myndigheten för delaktighet, MFD, som sköter den svenska översättningen och de är nu klara med allmänna kommentaren för Artikel 19, GC5. Vi bifogar en pdf eftersom översättningen ännu inte finns tillgänglig på myndighetens hemsida.

Självständigt eller självbestämt liv?

Artikel 19 som verktygs projektledare Ola Linder är, liksom flera andra inom Independent Living-rörelsen, kritisk. Det handlar om översättningen av det centrala begreppet Independent Living/living independently, som blivit översatt till “självständigt liv” men som enligt Ola Linder borde vara ett “självbestämt liv” eller behållas som Independent Living.
– Språket ska inte antyda en annan innebörd än det engelska begreppet som en helhet och rättighet, säger han.

Representerar Independent Living-rörelsen

Ola Linder och Susanne Berg, ILI respektive STIL, har tillsammans med  andra Funktionsrättsorganisationer, varit del i en dialog med MFD om översättningen. De har då  påpekat problemet och då fått en positiv respons. Men i slutversionen står ”självständigt liv” kvar med en kort förklaring i slutet av dokumentet. Ola Linder tycker att det är beklagligt eftersom ILI och STIL i det här fallet representerar den svenska Independent Living-rörelsen, som så att säga borde veta bäst.
– Vi är en del av den rörelse som tagit fram betydelsen av Independent Living och gett synpunkter på den allmänna kommentaren i dess skapandeprocess. Översättningen ”självständigt liv” är missvisande. Det spelar mindre roll att språkbruket kan spåras till översättningen av konventionen från 2006. Rättigheterna måste kommuniceras så tydligt och brett som det går.

”Att kontrollera förutsättningarna för det egna livet”

Ola Linder påminner om att principen om av-institutionalisering är central för Artikel 19 och Independent living-rörelsen och han säger att Living independently/independent living är ett begrepp med särskild innebörd där independent inte står för ”oberoende” eller ”självständighet” i den traditionella betydelsen.
– Begreppet handlar istället om rätten att välja och kontrollera förutsättningarna för det egna livet – att vara en aktör och kunna leva ett självbestämt liv i samhällets gemenskap oavsett funktionalitet.

MFD tar bort dialogmöten

Ola Linder säger vidare att han uppskattat de dialogmöten funktionsrättsrörelsen haft med MFD om översättning av de allmänna kommentarerna. Nu, när det är dags för översättningen av artikel 6 och 7, kommer dock MFD ta bort den delen av processen.
– Det är tråkigt, säger Ola Linder, särskilt med tanke på att allmän kommentar nr 7 handlar om aktiv involvering av funktionsrättsorganisationer i beslut och granskning av genomförandet av konventionen och frågor som rör rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet. Dialogen har tidigare gett en fördjupad förståelse för det som står i de allmänna kommentarerna och har bidragit till en ökad samverkan mellan organisationer och MFD.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.