NYHETSBREV: December 2016

Det strategiska arbetet

Det är dags att få rätt – Seminarium på MR-dagarna

På MR-dagarna i Malmö höll Lagen som verktyg tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad ett seminarium med titeln Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

Ett 50-tal personer deltog från funktionshinderorganisationer, antidiskrimineringsbyråer samt kommuner och landsting. Emil Erdtman var moderator och panelen bestod av Paul Lappalainen, Andrea Bondesson, Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige och Stellan Gärde, Apply Human Rights.

En intressant ordväxling uppstod när diskussionen kom in på vad en inkorporering av funktionsrättskonventionen i svensk lag skulle betyda. Då skulle domstolarna vara skyldiga att ta hänsyn till konventionen, sa Andrea Bondesson. Paul Lappalainen menade att denna åtgärd i sig skulle innebära att politikerna fortsätter att smita undan sitt ansvar att omvandla principerna i konventionen till svensk lag. Anledningen är bland annat att konventionen saknar påföljder vid brott. Stellan Gärde betonade att det är viktigt att skadestånd skrivs in om konventionen blir lag. Annars får inte rättigheterna någon effekt, sa han.

Paul Lappalainen satt under MR-dagarna även i en panel om vem som tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras. För alla i projektet betydde dagarna i Malmö mycket ny kunskap och nya kontakter.

Läs mer om på
Lagen som verktyg
 och på 
Funktionsrättskonventionen

Internationell konferens om juridik och strategisk processföring och funktionsrätt 24 november

Den 24 och 25 november var intensiva dagar för projektet. Den 24 november hölls konferensen om hur strategisk processföring kan användas för att stärka diskrimineringsskyddet och implementera funktionsrättskonventionen (CRPD) i Sverige.

Adolf Ratzka inledde med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi har fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på”. Paul Lappalainen konstaterade vidare att det är en myt att lagar är normativa. Vi behöver se resultat genom domstolspraxis, sa han.

Konferensens två huvudtalare var Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick. De är medgrundare till Disability Rights Advocates, som i USA drivit rättsutvecklingen framåt och stärkt skyddet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Advokat Sid Wolinsky berättade om hur han bara förlorat ett halvdussin av de 400 fall han drivit om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Men även fall man förlorar kan få stort genomslag i medierna, sa han. De fall som Disability Rights Advocates driver väljs noga ut i samråd med funktionshinderorganisationerna. Utan denna förankring hittar man inte de rätta fallen.

Pat Kirkpatrick har sedan organisationens födelse för 25 år sedan arbetat med fundraising för att möjliggöra att rättsfall drivs i domstol. Hon berättade om metoder för att samla in pengar och mobilisera andra resurser för en långsiktigt hållbar juridisk verksamhet. Hon betonade att det tar tid att bygga upp en verksamhet som Disability Rights Advocates. Hon påpekade att de inledningsvis fick genomleva flera skrala år med begagnade möbler och inga eller låga löner.

En panel bestående av Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, reflekterade över talarnas inlägg. Susanne Berg sa att trenden i Sverige med förlikningar inte skapar rättspraxis. Det är dags att ta stämningarna till domslut, sa hon.

Juristernas och civila samhällets strategiska roll – Seminarier 25 november

Den 25 november genomfördes två seminarier – det första på temat juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet. Panelen bestod Mai Greitz, jurist och ordförande i den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen och Stellan Gärde, jurist och ordförande i Apply Human Rights.

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndal högskola och handlade om det civila samhällets roll i arbetet mot diskriminering. Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. Professor Lars Trägårdh talade om att många befarar välgörenhetens återkomst men att denna går hand i hand med en strukturförskjutning som ger det civila samhället nya möjligheter.

Professor Gerard Quinn medverkade i seminarierna via ett förinspelat videoinlägg. Han pratade om funktionshinderrörelsens aktiva roll vid tillblivelsen av konventionen. Quinn uppmanade funktionshinderrörelsen att nu vara mer aktiv i analysen av rättsläget för att implementera Funktionsrättskonventionen i lagstiftning och praktik. Ett exempel på sådant samarbete med akademiker, jurister och aktivister är att anordna sommarskolor av den typ som Quinn själv arbetar med på Irland.

Se videoinlägg från Gerard Quinn

Läs ett referat med bilder
från dagarna. Filmer med textning kommer senare på lagensomverktyg.se

Publicerat

Juridisk utredning av bristande tillgänglighet

Projektets jurist Ola Linder har gjort en juridisk utredning om 2015 års tillägg i Diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Denna genomlysning beskriver bakgrunden till lagändringen, vad den innebär och hur den kan användas. Utredningen finns i en fullständig version med källhänvisningar och en version för webben utan fotnoter.
Gå till sidan med de båda versionerna

Lagen räcker inte – Debattartikel i Dagens juridik

Paul Lappalainen och Ola Linder skrev en debattartikel i Dagens juridik den 21 november 2016. En aspekt som tas upp är att Sverige tagit in i diskrimineringslagen sådant som skiftad bevisbörda, indirekt diskriminering, trakasserier, jämställdhetsplaner och skäliga anpassningsåtgärder från utlandet – dvs olika konkreta verktyg. Men vi har inte tagit till oss vad som behövs för att dessa verktyg ska få ett konkret innehåll i svensk rätt. En nyckel utanför Sverige är att det civila samhället inte bara drivit fram lagen, utan även drivit fram rättspraxis. Detta var anledning till att ta in experter från utlandet om hur konkretiseringen av rätten att slippa funktionsnedsättningsdiskriminering har gått till – i synnerhet i USA. Artikeln nådde enligt internetstatistiken tusentals personer.
Läs hela artikeln

Intervju med Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen har varit aktiv i debatten om ett tillgängligt samhälle i 50 år. I denna intervju beskriver han funktionshinderrörelsen utveckling från 70-talets kamp mot välgörenhet till dagens rättighetstänkande. Vi insåg efter hand att lagstiftning ger stadga åt våra rättigheter, säger han.


Läs hela intervjun

Från föreningen

Den 3 juni besökte Adolf Ratzka Kungliga slottet i Stockholm och övervägde därefter stämning på grund av otillgänglighet. Under hösten har hans juridiska ombud Carin Apelmo från Byrån för Lika Rättigheter utrett frågan vidare. Vilka tillgänglighetsåtgärder är skäliga att kräva? Slottet har under tiden vidtagit åtgärder som också ska ingå i utredningen.
Läs hela artikeln om uppföljningen av slottsärendet

Anmälningstjänsten

Vi uppmanar dem som upplever sig diskriminerade med hänvisning till sin funktionsnedsättning att anmäla via Anmälningstjänsten. Anmälningarna går även till DO och blir sedan sökbara på sidan. En anmälan har sedan förra nyhetsbrevet kommit in. Den är från en person som blev nekad att gå in på en hamburgergrill med hänvisning till sin ledarhund.

Läs hela denna anmälan

Nästa nyhetsbrev kommer i februari 2017

Faktaruta

Projektkansli
Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
Ola Linder, jurist – 0769 452 749

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken
utskick.assistanskoll.se/?p=
subscribe&id=4

 

Om du inte vill få flera brev klicka på
Avsluta prenumeration

Följ
@lagensomverktyg
på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.