Utbildning

Lagen som verktyg utbildar om diskriminering och tillgänglighet

Ola Linder föreläser

Vad säger lagen – och senaste praxis? Vad krävs 2018 av ditt företag, din organisation eller myndighet?

Att missgynna personer med funktionsnedsättning genom att INTE vidta  tillräckliga åtgärder för tillgänglighet är sedan 2015 förbjudet i Sverige.  Då infördes bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform i lagen. Från den 1 maj 2018 gäller förbudet även arbetsgivare med färre än tio anställda. Och 2017 utökades diskrimineringslagens krav på förebyggande “aktiva åtgärder” till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Förutom lagändringarna har rättspraxis börjat växa fram. Där förtydligas vad lagen mer exakt kräver. Projektet Lagen som verktyg följer rättsutvecklingen noga och administrerar Anmälningstjänsten som i nästan 20  år rapporterat bristande tillgänglighet till kommunala byggnadsnämnder.

Våra utbildningar utgår från det senaste inom rättspraxis och ger svar på:

  • Varför är bristande tillgänglighet diskriminering? Vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
  •  Vilka åtgärder är företag, myndigheter och föreningar skyldiga att vidta? Vilka åtgärder är skäliga och hur går skälighetsbedömningen till? Vilka andra lagar och regler tas hänsyn till? Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?
  • Hur kan lagen användas? Hur kan föreningar och organisationer driva medlemmarnas fall i domstol inom ramen för strategisk processföring? Risker och möjligheter med rättsprocesser.

Läs mer på vår sida om utbildningar

Föreläsare

Lagen som verktyg har medverkat i följande sammanhang