NYHETSBREV: juni 2020 – Webbinarier istället för Almedalen

Utan möjlighet att anordna seminarier har webbinarierna duggat tätt så här strax före semestern. Bland annat har två viktiga LSS-utredningar presenterat sig för funktionsrättsrörelsen. I båda ber de rörelsen bidra med kunskap och erfarenheter.
Vi önskar er en, visserligen annorlunda, men fin sommar! Vår rådgivning kommer ha uppehåll mellan 7 juli och 11 augusti.


Tomas Agdalen

Höga förväntningar på utredning om assistans

På ett webbinarium anordnat av Funktionsrätt Sverige presenterade Tomas Agdalen utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn. Utredningen ska se över föräldraansvar, egenvård och tillsyn.


zoommöte med 2 personer

Ekonomi en diskrimineringsfaktor

Ekonomi är ett ämne som ofta återkommer som ett hinder till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen. Ett exempel är att många i LSS-boenden lever i fattigdom, mycket på grund av höga hyror. På det temat har Regeringen tillsatt en utredning som presenterade sig för funktionsrättsrörelsen på ett webbinarium i förrförra veckan.


Svenska mynt på träyta.

Remissvar om förändringar i socialförsäkringen med anledning av Covid-19

Frågorna gällde reglering av rätten till smittbärarpenning för vissa anhöriga för att komplettera rätten till förebyggande sjukpenning för personer som måste stanna hemma från arbete för att minska risken för smitta. ILI anser bland annat att riskgruppsdefinitionen i det här fallet är för snäv. Läs hela svaret på regeringens hemsida.


Annemarie Isbert, DRD, i närbild på en skärm då hon tittar i kameran.

Internationell studie om rättsmedel

I ett samarbete med Disability Rights Defenders har Artikel 19 som verktyg genomfört en internationell studie om rättsmedel, alltså åtgärder för att ge en person upprättelse då hen blivit utsatt för en rättighetsöverträdelse. Bakgrunden är att det rättsmedel som används i Sverige i diskrimineringsärenden är ersättning i form av pengar, vilket är problematiskt på flera sätt.


Projektmöte på en balkong.

Rättighetsperspektivet kan komma i skymundan

Projektet har arbetat med ILIs remissvar till utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. Utredningen kompletteras nu av att den större LSS-utredningen som nyligen remitterats. ILI kommer svara på den remissen som ska vara inne senast 12 november. Vi ser det som positivt att frågor om stöd och service till personer som har behov av det är levande. Samtidigt befarar vi att rättighetsperspektivet kommer i skymundan och därför kommer vi fortsatt arbeta för att politiken bättre ska tillgodose människors rättigheter genom de reformutrymmen som finns.

Webbinarium om allmän kommentar 7

Den 25 augusti är vi med och arrangerar ett webbinarium om Funktionsrättskonventionens allmänna kommentar 7 om aktiv involvering i beslut och övervakning. Andrea Bondesson m.fl. deltar. Mer information och anmälan via denna länk.

Respekt för rättigheter?

På denna sida finns information om tidigare och kommande webbinarier i serien Respekt för rättigheter? som är civilsamhällets granskning av situationen i Sverige kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt många rekommendationer för att bättre tillgodose dem.