NYHETSBREV: September 2019 – Funktionshinderrörelsen inleder torsdagsaktion för att göra konventionen till lag

Rörelsen satsar på en ny ”torsdagsaktion”, nu för att Funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag. Dessutom: Desideria Jungelin skriver om svåra och viktiga val mellan olika rättigheter, en liten lektion om universell utformning, ett öppet brev till Stefan Löfvén och att arbetet i Partille är igång.

torsdagsaktion flygblad
Många minns ”torsdagsaktionen” 2011-2014 då funktionsrättsrörelsen protesterade utanför Riksdagshuset varje torsdag. Då handlade det om att få fram en tillgänglighetslag. Nu är torsdagsaktionerna tillbaka igen och kravet nu är att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli svensk lag.


Jennifer Jungelin Foto: Emil Erdtman

Desideria Jungelin skriver om hur hon i praktiken tvingades välja mellan att å ena sidan flytta hemifrån och å andra sidan få behålla sin ledsagning och därmed chansen att utöva sina fritidsintressen.


Kirsten Rassmus-GröhnPå Rätt från börjans seminarium i Almedalen berättade Kirsten Rassmus-Gröhn, Certec, Lunds Universitet om universell utformning. Hon sade att universell utformning ingalunda är en ny företeelse men att ordkonstruktionen universell utformning kom till Sverige någon gång på 90-talet från USA.


”Vi förväntar oss att regeringen avsätter nödvändiga medel i budgetpropositionen samt därutöver verkar för att människorättsinstitutionen får ett grundlagsskydd.” Det skriver en rad MR-organisationer, däribland Independent Living Institute i ett öppet brev till statsminister Stefan Löfvén.


Är institutionerna på väg tillbaka? Det har en längre tid funnits tecken på att det pågår en, som det brukar kallas, smyginstitutionalisering i Sverige. Nu tycks institutionaliseringen ske allt mer öppet och medvetet. På många platser, till exempel i Trollhättan och Flen, byggs tidigare äldreboenden eller skolor om till LSS- och/eller SoL-bostäder dit personer flyttas mot deras egen vilja. På det sättet kan kommunerna bland annat spara pengar på att ha personal som ”går emellan” gruppbostäderna, som därmed i praktiken blir som de gamla institutionerna. Detta sker alltså i strid med både LSS och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hem och hyra har tagit upp utvecklingen i ett stort reportage som bland annat uppmärksammats av Aftonbladets krönikör Daniel Swedin.


Artikel 19 som verktyg har påbörjat arbetet med workshops med målgruppen. Projektledaren Ola Linder och Mari Siilsalu, projektmedarbetare (och styrelseledamot i föreningen Lagen som verktyg), har varit i Partille och mött vår samtalsgrupp där. På detta inledande möte diskuterades bland annat begreppet egenmakt och på vilket sätt boendestödet fungerar, både i positiv och i negativ bemärkelse. Under hösten och vintern ska ytterligare fyra möten med gruppen äga rum. Vi återkommer med mer fördjupande artiklar om vad som kommer fram under dessa möten.


Föreningen Med lagen som verktygs mål om diskriminering av elever med dyslexi vid de nationella proven fortsätter. Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd i ett mål, vilket betyder att saken kommer prövas där. I de två andra målen hålls huvudförhandlingar i oktober.


Om projektet Artikel 19 som verktyg

Independent Living Institutes arvsfondsprojekt om självbestämmande och delaktighet, Artikel 19 som verktyg, startade i april i år. Projektet har ett fokus på juridiken och indikatorer för lika rätt och bättre delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att använda och utveckla hemsidan lagensomverktyg.se och administrera anmälningstjansten.se. Utskick sker via Lagen som verktygs prenumerantlista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.