Bristande tillgänglighet på Kungliga slottet

Den 3 juni 2016 besökte Adolf Ratzka och hans juridiska ombudet Carin Apelmo från Byrån För Lika Rättigheter Kungliga slottet för att undersöka om de lokaler som är öppna för allmänheten verkligen är öppna för alla. Aktionen har vi beskrivit i artikel om besöket på Slottet. Rapportering skedde i Sveriges Television, Sveriges Radio och Dagens Nyheter.

Resultatet visade att av Kungliga Slottets tio lokaler är sju otillgängliga för användare av elektrisk rullstol (Festvåningen, Bernadottevåningen, Ordenssalarna, Gästvåningen, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan), fyra är otillgängliga för användare av manuell rullstol (Ordenssalarna, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan). Personer med rullstol utan ledsagare kan inte använda hissarna på egen hand utan måste påkalla hjälp från personalen per telefon. 

Det juridiska ombudet har övervägt en stämningsansökan. Vad som hänt efter aktionen i juni har vi beskrivit i en artikel om uppföljning av slottsärendet.

I början av november ägde ett möte rum med Slottets visningsansvarige, Statens fastighetsverk, Myndigheten för delaktighet, och företagen Guldmann och Triden. Det pågick en prövning av de fysiska möjligheterna att inom rimliga kostnadsramar förbättra tillgängligheten på slottet. En eller två experter hade anlitats för att ideellt lämna synpunkter.

Slottsförvaltningen har vidtagit åtgärder med trappgående plattformar som innebär att tillgänglighet nu föreligger för alla lokaler utom slottskyrkan. Utredning pågår även att få denna lokal tillgänglig. Slottet och experter kan hävda att man uttömt befintliga lösningar. Med lagen som verktyg har därmed åstadkommit en viss förbättring, men tillgänglighet till Slottskyrkan återstår. Det har alltså visat sig att det hade varit möjligt för Adolf Ratzka att komma in på Slottet, men att åtgärder inte vidtagits sedan tidigare. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *