Ja till nytt stort ILI-projekt!

Igår fick Independent Living Institute det glädjande beskedet att vi fått vårt projekt Ömsesidig integration och rätten till arbete beviljat av Allmänna Arvsfonden. Projektet är tänkt att bygga vidare på erfarenheterna från ILI:s tidigare projekt Disabled Refugees Welcome, DRW, och kommer att på ett ännu mer konkret sätt arbeta med integration för migranter med funktionsnedsättning där arbete står i fokus. Projektet är treårigt med start i april nästa år.

Här är sammanfattningen av projektet klippt ur vår ansökan till Allmänna Arvsfonden:

Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete

Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete har som syfte att bidra till en förbättring av migranters med normbrytande funktionalitet integrationsprocess med tillgång till arbete. Integrationsprocessen börjar med tiden hos Migrationsverket, sedan inkluderar etableringsprocessen och tiden när individer har tillstånd och har avklarat SFI. Inom detta projekt kommer rätten till arbete att vara i fokus. Om personer i andra faser av processen kontaktar projektet så kommer ILI försöka se hur stöd kan hänvisas så att även de personerna blir bättre rustade för att söka arbete. Kunskap om samhällsorientering, hälsa och byggande av sociala nätverk kommer att vara centralt i projektet, såväl som ökad delaktighet och handlingskraft av individerna i målgruppen.

Mål för detta projekt är att via lokala nätverk stödja målgruppen i sina dagliga liv för ökade möjligheter till arbete. Ett annat mål är att utbilda målgruppen runt om i landet för att kunna vara stödpersoner för andra migranter i behov av stöd i integrationsprocessen. Stödpersoner ska sedan kunna utbilda myndigheter och andra aktörer inom migrationsområdet om situtationen och livsvillkoren för migranter med normbrytande funktionalitet. Metodmaterial, som utgår från målgruppens behov och förslag på åtgärder, finns från projektet Disabled Refugees Welcome (DRW) som genomfördes med Allmänna Arvsfonden mellan 2017 – 2020. Via nätverksutveckling är det tänkt att personer från målgruppen ska se vikten av att bli en del av det svenska civilsamhället dvs att vara medlem i någon av de funktionshinder- eller människorättsorganisationer som finns.

Metoder som kommer att användas inom projektet är bl.a. nätverksbyggande, utbildning inom den dubbla kompetensen, funktionshinderperspektiv, peer counseling, peer support och mobila mottagningar för att nå målgruppen på plats i kommunerna. Photovoice-metoden och erfarenheter från målgruppen som har fått jobb kommer att användas för att få fram en guide med tips om vad som behövs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Integration, arbete och normbrytande funktionalitet kommer att ankyntas till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) och den nya General Comment för artikel 27 (som tas fram nu) samt Agenda 2030 och andra relevanta konventioner och styrdokument. Projektet kommer att göra en omvärldsanalys av de lärdomar som kan dras från andra Arvsfondsprojekt inom arbetsområdet för att se vad som är viktigt att ta in i detta projekt, såväl som projekt inom Vinnova gällande arbete och andra projekt som drivits i Sverige för att bidra till att målgruppen kommer ut på arbetsmarknaden.

Projektet kommer att ha aktiviteter inom följande områden: uppsökande verksamhet – där man får kontakt med målgruppen bl.a. via mobila mottagningar och viktiga aktörer för att bygga upp nätverket, ökat samarbete där en omvärldsanalys genomförs av viktiga aktörer inom arbetsmarknadsområdet och kontakt tas med olika typer av aktörer, ökad medvetenhet via utbildningar, temadagar, rundabordssamtal och annat så att kunskap hos målgruppen och övriga i samhället kan öka för att uppnå ömsesidig integration och även Empowerment med aktiviteter som peer support, photovoice, rådgivning m.m. som kan ge målgruppen möjlighet att växa i sin identitet som en rättighetsbärande person med normbrytande funktionalitet. Inom varje område är arbete den centrala frågan, men med olika ingångar och kopplingar till målgruppens situation i övrigt. Efter projektet kommer de lokala nätverken och stödpersonerna kunna fortsätta att utbilda och ge stöd till målgruppen och andra aktörer via kommuner och inom det civila samhället. Särskilt metoden Mobila Mottagningar kommer att utvärderas under år 3 för att se i vilken mån de kan permanentas inom kommuners verksamhet.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.