ILI på MR-dagarna 2021

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och samlar forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen och i olika städer. På grund av pandemin är MR-dagarna i år helt digital, med Uppsala som värd.

MR-dagarnas logotype: MR i stora versaler och dagarna i i små versaler i vitt på lila botten.

Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbete mellan Föreningen Ordfront, Amnesty, Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

Biljetter till MR-dagarna finns på den här länken.

Vi har en monter delad med STIL – leta efter STIL/ILI bland utställningarna så ses vi där!

Här följer några tider att ha koll på:

Independent Living Institute/STIL:s eget seminarium:

Onsdag 14-15:
Har du makt över ditt liv? En fråga om var och hur du bor

Möjligheten att beviljas personlig assistans beror på var i landet du bor och påverkar självbestämmandet. På seminariet diskuterar vi hur staten bättre kan organiseras för att säkra allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett var du bor.

Erika Wermeling, Anna Quarnström, Annika Taesler, Martin Klepke, Ola Linder

https://invitepeople.com/seminars/16291

Seminarier där vi deltar:

Måndag 13-14:30:
Svenska kyrkan – Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Vilka etiska principer som skall råda under en pandemi? Regionernas olika tillämpningar av Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden har väckt oro. Är mänskliga rättigheter och etiska värden ett postnummerlotteri vid en pandemi? Vilka lärdomar tar vi med oss av pandemins påverkan på olika rättighetsbärares liv och vilka etiska värden och principer skall gälla?

Mikael Klein, Elna Wahlgren Lundqvist, Christina Heilborn, Jenny Ehnberg, Jonas Franksson, Malin Ekman Aldén, Maria Persdotter, Ola Linder

https://invitepeople.com/seminars/18005

Tisdag 10:30-11:30
Funktionsrätt Sverige – Respekt för funktionsrätt – i hela landet?

Sverige lever inte heller upp till kraven på uppdelad statistik för personer med funktionsnedsättning i den nationella uppföljningen av Agenda 2030. Vilka skillnader ser vi när det gäller rättigheter inom olika områden och vad kan vi göra åt situationen så att vi gör verkstad av de vackra orden om att ingen ska lämnas utanför?

Carola Gunnarsson, Eva-Maria Dufva, Karolina Celinska, Ola Linder, Lotta Håkansson, Mia Ahlgren

https://invitepeople.com/seminars/16419

Onsdag 10:30-11:30
Rätt från början/Lika Unika Akademi – Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Det behövs innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen, men hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla? I det här seminariet diskuteras möjligheterna till en samskapande process för ett mer inkluderande bostadsbyggande. Utgångspunkten är Universell utformning.

Diana Chafik, Dominika Polanska, Emil Erdtman, Jamie Bolling, Per-Olof Hedvall, Rahel Atnafu, Tiina Nummi- Södergren, Tor Gustafsson, Alexandra Pascalidou

https://invitepeople.com/seminars/16429

Andra tips:

Tisdag 12:30 – 13:00
Neuro Uppsala län–Förutsättningar för att ett bra boende ska fungera

Alla ska vara inkluderade i vårt samhälle. Men har alla samma möjligheter att delta i samhället på lika villkor och vad är det som krävs för detta? Är det så att möjligheterna är olika beroende på var man bor?

Catharina Wedin, Michael Jestin

Onsdag 09:00 – 10:00
Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län, FUB Uppsala Knivsta, Ge makten vidare – Livet i en LSS-bostad

Mänskliga rättigheter innebär att även personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som Svensson, som lagen om stöd och service (LSS) ibland sägs stå för. Frågan om var du bor är även en fråga om hur du bor.  Charlie som bor i en gruppbostad säger att han vill ”komma ut ifrån sina jävla väggar”. Det handlar om personal och kompetens, svårighet att få ledsagare eller kontaktperson.

Michael Jestin, Bengt Eliasson,  Erik Pelling,  Judith Timoney, Mats Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.