Uppmaning till regeringen: Acceptera rekommendationerna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i UPR-processen

Representanter för DHR, Funktionsrätt Sverige, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Independent Living Institute (ILI) och Riksförbundet FUB lämnade ett yttrande över UPR-rekommendationerna igår 29 april. Det skedde genom samordning mellan organisationerna efter att regeringen gett möjlighet att komma med skriftliga synpunkter.

UPR-processen innebär att FNs medlemmar granskar en stat i taget och lämnar rekommendationer till fortsatt och förbättrat arbete med att fullt ut genomföra de mänskliga rättigheterna i landet. Länderna får mycket kort talartid och de måste noggrant avväga vilka rekommendationer de lämnar. Totalt 300 rekommendationer lämnades till Sverige den 27 januari i år.

Nu under de närmsta veckorna ska regeringen lämna besked om Sverige accepterar att arbeta med en rekommendation eller notera att den lämnades i processen. Planen var från början att ha ett sakråd där regeringens representanter träffar civilsamhället för att ta emot deras synpunkter. På grund av spridningen av SARS-CoV-2 har regeringen valt att ge organisationer möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter, vilket är vad de fem organisationerna gjort i den gemensamma skrivelsen som skickades till regeringen igår.

I brevet lämnas synpunkten att samtliga rekommendationer som uttryckligen gäller personer med funktionsnedsättning bör accepteras av Sverige. En annan mycket viktig synpunkt lämnas:

”Vi vill även understryka att alla övergripande rekommendationer som rör mänskliga rättigheter självklart inkluderar personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden. I detta sammanhang är det även särskilt viktigt att Sverige accepterar rekommendationer om enskildas tillgång till rättsmedel mot diskriminering och hatbrott, och särskilt inkluderar ett människorättsbaserat angreppssätt med intersektionella perspektiv som inkluderar personer med funktionsnedsättning.”

Den 23 mars skrev flera MR-organisationer ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven. Det gällde nödvändigheten av att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter med tillräcklig finansiering i kommande budgetproposition, grundlagsskydd och etablering i linje med kraven enligt Parisprinciperna och Sveriges internationella åtaganden. DHR, Funktionsrätt Sverige, Förbundet Unga Rörelsehindrade, ILI och Riksförbundet FUB förutsätter att arbetet fortsätter med inrättandet av en oberoende MR-institution – närmare 40 stater rekommenderade Sverige att göra det. Andra MR-organisationer lämnar in fler yttranden med sina expertområden i fokus.

Även om Sverige skulle acceptera alla rekommendationer finns mycket kvar att göra, se särskilt rapporten Respekt för rättigheter?

Vår förhoppning är att detta arbete kommer leda till en fortsatt och fördjupad dialog mellan regeringen och civilsamhället om genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, och särskilt rättigheterna för personer med funktionsnedsättning enligt Funktionsrättskovnentionen, vilken ålägger staten en skyldighet att aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i beslut och övervakning som gäller rättigheterna i konventionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.