NYTT PROJEKT: Kommunikation via tolktjänst och Independent Living

Ett nytt projekt ska fokusera på rätten till tolktjänst utifrån ett Independent Living-perspektiv. Arbetet inbegriper teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och tolk med tecken som stöd (TSS). 

FNs Funktionsrättskommitté konstaterade nyligen i det slutliga beslutet i fallet Rickard Sahlin mot Sverige (45/2018) att Sverige inte levt upp till sina internationella åtaganden genom att inte säkerställa skäliga åtgärder för tillgänglighet (reasonable accommodation) i arbetslivet. Funktionsrättskommitténs rekommendation i p. 9 b) handlar om att Sverige behöver säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till arbetslivet på jämlika villkor som andra. 

Sverige har en begränsad syn på skäliga åtgärder och individuella stödformer. Med stöd av artikel 19 i CRPD och Independent Livings ideologi och metoder synliggörs ett behov av att uppmärksamma alternativa lösningar som utgår från individens självbestämmande samt val och kontroll över stödet (choice and control). 

– Rätten till kommunikation genom tolktjänst är för begränsad i Sverige idag. Därför vill vi undersöka lösningar som ger individen en en högre grad av kontroll över stödet utifrån principen om självbestämmande, säger Ola Linder, Independent Living Institute.

Projektet kommer resultera i en skrift om skäliga åtgärder, teckentolkning och möjliga lösningar. Resultaten presenteras på ett seminarium i mars 2021. 

Föreningen Disability Rights Defenders Sweden har beviljats medel från stiftelsen Independent Living utveckling (ILU). Projektet genomförs i samarbete med Independent Living Institute. Kontakt: Ola Linder (08-50622183, ola@independentliving.org) och Susanne Berg (susanne@mlsv.se).

2 reaktioner till “NYTT PROJEKT: Kommunikation via tolktjänst och Independent Living”

  1. Ett viktigt projekt, men så synd att använda ett så illa valt begrepp som ’teckentolk’ – det nedgraderar både teckenspråkets status och det arbete som utförs av teckenspråks- och dövblindtolkar. Varför inte bara ”Kommunikation via tolk och Independent Living”?

    1. Tack för synpunkten, Anna-Lena. Vi tänkte inte ersätta uttrycket teckenspråkstolkning, utan syftet var samla fler saker i ett projekt kopplat till kommunikation via tolkning och IL. Syftet med projektet är att fler ska få tillgång till språk, inklusive teckenspråk, på ett sätt som fungerar för individen i ett led att vara en del av samhällets gemenskap. Vi byter uttryck till ”tolk”, ”tolktjänst” etc. i det kommande arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.