NYHETSBREV: Nu startar Artikel 19 som verktyg

Den 1 april 2019 drog Independent Living Institute igång projektet Artikel 19 som verktyg för att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 och på så vis öka människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet.

Den 1 april drog Independent Living Institute – i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet – igång det nya projektet Artikel 19 som verktyg för att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 och på så vis öka människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet. Artikel 19 ger personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill leva samt rätt till samhällsservice och personlig assistans. Artikeln säger också att universell utformning (generell tillgänglighet) ska gälla transport, information, boenden, arbete osv.

2017 antog FN en Allmän kommentar till artikel 19 (GC 5) för att förtydliga vad den innebär och ge staterna (och kommunerna) stöd i dess genomförande (implementering). Men hur ser självbestämmande och delaktigheten ut i realiteten? Hur vet man att någon är självbestämmande och delaktig i samhället? Hur lever Sverige upp till de förtydliganden som uttrycks i GC 5?

Projektet kommer arbeta med:

 • Medvetandegörande genom studiecirklar och seminarier
 • Uppföljningsverktyg med indikatorer utvecklas i samtals- och testgrupper bestående av personer med funktionsnedsättning som använder stöd som t ex personlig assistans, gruppbostad, servicebostad, boendestöd, hemtjänst, daglig verksamhet, förvaltarskap/god man.
 • Juridisk analys av behov av transformering och påverkansarbete för detta.

Mer om projektet på: lagensomverktyg.se/2019/artikel-19-som-verktyg/

Övrig information om det nya projektet ges av Ola Linder, via ola@independentliving.org.

Startmöte på ABF-huset

Alla intresserade är välkomna till startmöte projektet fredagen den 26 april kl 13-16 i Per Albinrummet på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

 • Emil Erdtman: Vad innebär funktionsrättskonventionens artikel 19 och 2017 års Allmänna kommentar (nr 5)?
 • Paneldiskussion som leds av projektledare Ola Linder:
  • Anna Bruce, juris doktor på en avhandling om ideologierna bakom Funktionsrättskonventionen och konsult i projektet.
  • Hans von Axelsson, utredare på Myndigheten för delaktighet och delaktig i den officiella svenska översättningen av Allmän kommentar nr 5.
  • Susanne Berg, MA i Disability Studies, independent living-aktivist och författare till bland annat LSS 2.0 (2019).
 • Kl 15 – 16: Planering med projektets samarbetskommuner Järfälla, Lund, Partille och Upplands Väsby.

Anmäl närvaro, behov av hörslinga eller annat vi bör känna till emil@independentliving.org

Projektets journalist Erik Tillander kommer att dokumentera mötet och ta bilder för projektet. Vi planerar även att live-sända talarna kl 13-15 på ILI:s Youtube-kanal.

Emil Erdtman, som tidigare var projektledare för Lagen som verktyg, har gått vidare till en ny tjänst som doktorand inom projektet Rätt från början. Det genomförs av Funktionsrätt Sverige i samarbete med Certec på Lunds universitet. Avhandlingsarbetet kommer att studera hur deltagarbaserade och samskapande förändringsprocesser kan bidra till tillgänglighet och universell utformning i olika delar av samhället.

Påverkansarbetet redan igång

Ola och Erik var med på ett möte den 11 april hos Funktionsrätt Sverige för att bidra till arbetet med alternativrapportering till FNs Funktionsrättskommitté. Arbetet handlar om hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt funktionsrättskonventionen.

Arbetet sker i grupper som diskuterar olika delar av konventionen och tar fram underlag till den svenska rapporten från civilsamhället. Den tredje december väntas en rapport lanseras med funktionshinderrörelsens syn på läget gällande de rättigheter som regleras i funktionsrättskonventionen. Det är Funktionsrätt Sverige som samordnar det svenska civila samhällets rapport, samtidigt som det inte finns några hinder för andra att skicka egna rapporter.

Det finns möjlighet att via Ola lämna inspel till det fortsatta arbetet med alternativrapporten. Detta gäller även andra delar av konventionen än de som tas upp i Artikel 19.

Föreningen Med lagen som verktyg

Susanne Berg ny ordförande

Den 11 april hade föreningen Med lagen som verktyg ett välbesökt årsmöte. Vid detta invaldes Lars-Göran Wadén och Anna Zotééva in som nya ledamöter i styrelsen. Adolf Ratzka avtackades som ordförande (tillika grundare av föreningen) och till ny ordförande valdes Susanne Berg. Då inte kassör eller revisorer vad närvarade och kunde besvara på frågar beslöts att hålla ett extra årsmöte den 28 maj kl 18 i konferensrummet på STIL/ILI på Storforsplan 36 i Farsta. Vid mötet kommer även en motion från Stellan Gärde att behandlas. Motionen lyder som följer:

”Jag föreslår att årsmötet beslutar att verksamhetsnamnet för föreningen ävenär Disabiliy Rights Defenders (DRD). att namnet Med lagen som verktygbehålls parallellt på web mm för att föreningen ska kunna hittas även i fortsättningen innan Disabiliy Rights Defenders är inarbetat.”

Välkomna till vårt extra årsmöte! Ingen anmälan krävs men betala först medlemsavgift på 250kr till Swish 123 063 01 94

Artikel 19 projekt tar över nyhetsbrevet

Artikel 19 som verktyg har många likheter med Lagen som verktyg med ett liknande fokus på juridiken för att främja lika rätt och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att använda och utveckla hemsidan lagensomverktyg.se och administrera anmälningstjansten.se. Utskick sker via Lagen som verktygs prenumerantlista.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.