Almedalen-tips!

Artikel 19 som verktyg deltar inte själva på årets Almedalsvecka. Men trots det finns ändå en rad seminarier som tar upp våra frågor och vi har sammanställt en lista på det vi tror är mest Artikel 19-relaterat.
Årets upplaga av Almedalsveckan är helt digital och pågår bara fyra dagar, med start söndag 4/7. Vi flaggar extra för STILs evenemang: två webbinarier på måndag eftermiddag och dagliga heta stolen-utfrågningar med partipolitiker.

Almedalsveckan...

Texterna nedan är klippta direkt ur Almedalens officiella program. Länken i varje evenemangsrubrik leder till platsen i programmet där det finns mer information och en länk till evenemanget.

Söndag 4/7

 09:00 – 10:30
Hur skapar vi hållbara verksamheter och medarbetare? Hur går vi från snack till verkstad på riktigt?

Arrangör: Rehappen AB

Beskrivning av samhällsfrågan
Trots att vi idag vet mycket om vad vi behöver för att må bra, så skenar sjukskrivningstalen; allt fler lider av utmattningssymtom och negativ stress. Vilka byggstenar är det som krävs för att en företagskultur ska bli både lärande och hållbar? Hur klarar vi den samhällsförändring vi står inför?

Utökad information om evenemanget
Hur stöttar man ledarskapet så att vi skapar ett långsiktigt hållbart medarbetarskap i företag och organisationer för framtiden? De flesta chefer idag saknar kunskap och förmåga att arbeta preventivt mot psykisk ohälsa. Alla vill vara sitt allra bästa jag och prestera på jobbet. Ibland händer det att det inte går – vad måste chefen och HR göra då? En ny lag gäller from 1 juni 2021. Vi lever i en alltmer komplex värld och vi står inför stora utmaningar för att klara målen i Agenda 2030. I tillägg har vi digitaliseringen där flera yrken kommer att försvinna och nya tillkommer. En undersökning gjord av Mc Kinsey Global, 2020 visar att ca 87% av cheferna förväntar sig brister i kompetensen hos sina medarbetare och mindre än hälften vet hur man ska hantera problemet. Häng med oss och ta del av vår diskussion om hur och vad du och din organisation behöver göra för att bygga hållbar kultur och ett medarbetarskap som förebygger ohälsa. Hur mår våra medarbetare och hur är hälsan en tillgång?

Medverkande:
Helena Tennhage, Konsult, Coach, Pedagog, Rehappen
Sanna Jönsson Käll, Terapeut ACT och coach, Rehappen
Louise Wilmarsdotter Björk, Coach, Konsult, Transition Lead, Rehappen
Latifa Lindberg, Coach och Hälso och nutritionsexpert, KS, Rehappen


10:00 – 10:30
Hur vill (V) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag. Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Vänsterpartiet?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Vänsterpartiet!

Medverkande:
Lorena Delgado Varas, Socialutskottet, (V)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


13:00 – 13:30
Är förmågan att själv uttrycka sina behov avgörande för ens delaktighet och rättigheter?

Arrangör
Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Alla människor är medborgare och alla har vi lika människovärde. Oavsett färdigheter och styrkor. Ändå behandlas vi med nedsatt intellektuell förmåga och stora kommunikationssvårigheter uppenbart sämre än andra i många sammanhang. Varför är det så?

Utökad information om evenemanget
Bara för att en inte själv har förmåga att uttrycka sin vilja betyder det inte att vi inte kan bestämma själva. Vem bestämmer vad som är bäst för mig och hur jag vill leva mitt liv? Synliggör och bekämpa IQ-diskrimineringen.

Medverkande:
Magnus Andén, Ordförande, Riksföreningen JAG
Cecilia Blanck, God man


14:00 – 14:30
Hur vill (KD) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag.Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Kristdemokraterna?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Kristdemokraterna!

Medverkande:
Pia Steensland, Funktionshinderpolitisk talesperson, (KD)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


14:00 – 14:30
Regeringen utlovade en stärkt assistans – kommer löftet att uppfyllas?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Personlig assistans är för många av oss med intellektuell funktionsnedsättning, vuxna och barn, livsviktig och avgörande för ett liv i frihet. Vågar vi andas ut och lita på att förslagen stärker vår rätt?

Utökad information om evenemanget
Den personliga assistansen har under en lång tid nedmonterats. Många i Sverige har förlorat livsavgörande assistans. Rättspraxis har ofta satt käppar i hjulet. Nu är vi hoppfulla inför utredningens förslag men kommer regeringen förstå det akuta läget och implementera lagändringarna?

Medverkande:
Fredrik Malmberg, Utredare
Sofia Nilsson, Riksdagsledamot, Centerparitet
Mikael Dahlqvist, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG


15:00 – 15:30
Kommer jag kunna ha en god man som jag känner väl och kan kommunicera med även i framtiden?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Utredningen Översyn av reglerna om gode män och förvaltare har lämnat en lång rad förslag bland annat kring rekrytering av gode män samt tillsyn av rättssäkerheten. Vad händer med min gode man i framtiden?

Utökad information om evenemanget
Kommer vi med intellektuell funktionsnedsättning och de allra största behoven få lov att ha en god man som vi känner väl och kan kommunicera med även i framtiden. Vilka risker finns med professionella ställföreträdare? Är det ett hot mot självbestämmandet för oss med stora svårigheter att kommunicera?

Medverkande:
Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Anna Strimbold, Jurist, Riksföreningen JAG
Anton Smeets, Ordförande, Föreningen JAG Skåne
Marianne Hermansson, god man

Måndag 5/7

 10:00 – 10:30
Hur vill (L) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag. Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Liberalerna?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Liberalerna!

Medverkande:
Bengt Eliasson, Funktionshinderpolitisk talesperson, (L)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


 10:00 – 10:30
Tillgänglig demokrati de kommande 100 åren

Arrangör:
Kommittén Demokratin 100 år, Myndigheten för tillgängliga medier / 8 Sidor, Myndigheten för delaktighet

Beskrivning av samhällsfrågan
2021 firar vi att det är 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i Sverige. Men för många svenskar är det fortfarande ingen självklarhet att rösta, eller att delta i demokratin på andra sätt. Hur kan och behöver det offentliga Sverige arbeta för att inkludera fler i demokratiarbetet?

Utökad information om evenemanget
I det här seminariet sätter vi fokus på hur den svenska demokratin behöver förstärkas. Demokratin behöver nå fler, både digitalt och fysiskt. Genom en tidning som 8 Sidor kan fler få tillgång till nyheter och Myndigheten för delaktighet visar hur kommuner kan arbeta med att fler får digital kompetens. Kommittén Demokratin 100 år arbetar för att fler ska känna till hur det demokratiska systemet fungerar. I det här seminariet berättar demokratiambassadören Peter Örn mer om uppdraget och samtalar med Marie Hillblom (8 Sidor) och Magnus Lagercrantz (MfD).

Medverkande:
Peter Örn, demokratiambassadör, kommittén Demokratin 100 år, regeringskansliet
Marie Hillblom, chefredaktör, 8 Sidor, MTM
Magnus Lagercrantz, utredare, Myndigheten för Delaktighet


11:00 – 12:00
Dömd till fattigdom – vilka förutsättningar har unga med funktionsnedsättning?

Arrangör: Social Venture Network

Beskrivning av samhällsfrågan
Idag riskerar gruppen unga med funktionsnedsättning att hamna i fattigdom. Sverige är ett av de länder i Europa med störst risk att hamna i fattigdom om man är ung och har en funktionsnedsättning. Hur rimmar det med LSS-lagens ambitioner & Funktionsrättskonventionens rätt till ett självbestämt liv.

Utökad information om evenemanget
En majoritet av unga med intellektuell funktionsnedsättning kommer aldrig under sitt liv att få en månadsinkomst som överstiger 10 000 kronor brutto i månaden. LSS-lagens ambitioner och syfte är bl a som det står i 5 § ”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. Verkligheten ser helt annorlunda ut för många med funktionsnedsättning. Kommunernas hantering har urholkat LSS-lagen och i mångt och mycket för att de vill hålla nere sina kostnader. En hantering som skapar en utsatthet för individen och hur rimmar det med LSS-lagens ambitioner? Vi får ta del av personliga beskrivningar hur det är att leva med funktionsnedsättning i dag i Sverige samt möta ett antal sakkunniga personer som ger sin syn på hur läget är i Sverige och vilka problembilder de ser framför sig.

Medverkande:
Jessica Arvidsson, Fil dr Hälsa och livsstil, inriktning handikappvetenskap
Anders Lago, Ordförande, FUB
Tord Hermansson, Styrelseledamot, Svenska Downföreningen
Linn Prézent, Enhetschef, MISA
Andreas Nylén, Enhetschef och moderator, MISA


12:00 – 13:00
Dömd till fattigdom – hur förebygger vi att det drabbar unga med funktionsnedsättning?

Arrangör: Social Venture Network 

Beskrivning av samhällsfrågan
Hur drabbar fattigdom unga med en intellektuell funktionsnedsättning? Hur skapar vi rättvisa förhållanden för dem som har funktionsnedsättning? Vilka kan vara delaktiga i detta? Hur lever vi upp till LSS-lagens ambitioner och funktionsrättskonventionens rätt att leva ett självbestämt liv?

Utökad information om evenemanget
Hur kommer det sig att Sverige idag inte har möjlighet att ge rätt förutsättningar för den som har en funktionsnedsättning att leva ett fullvärdigt liv? Vad krävs från stat och kommun? Hur kan LSS-lagen efterlevas i praktiken? Tillsammans med flera representanter från organisationer och personer som arbetar för att skapa rättvisa förhållanden för den som har en funktionsnedsättning söker vi svaret på dessa frågor. Vi följer upp fakta och dialog som presenterats i tidigare seminarium och med inbjudna deltagare utvecklar vi ett samtal kring vad som behövs för att unga personer med funktionsnedsättning inte ska hamna i en livslång fattigdom?

Medverkande:
Lennart Jönsson, VD och grundare, MISA AB
Andreas Nyhlén, Moderator, MISA AB
Andreas Lago, Ordförande, FUB
Jessica Arvidsson, Fil dr Hälsa och livsstil, inriktning handikappvetenskap
Tord Hermansson, Styrelseledamot, Svenska Downföreningen


13:00 – 13:30
Hur ser framtiden ut för oss som lever i digitalt utanförskap?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Vad finns det för hot och möjligheter för oss med omfattande funktionsnedsättningar i den digitala utvecklingen?

Utökad information om evenemanget
Vi med stora kommunikationssvårigheter skulle ha stor hjälp av digital teknik och smarta IT-lösningar. Idag får många av oss inte ens ett BankId. Vad behövs för att vi inte ska uteslutas ur den digitala gemenskapen? Hur ska den snabba utvecklingen bli till möjligheter för oss istället för ett hot? Finns det risk att vi blir övervakade och fångar i smarta hus?

Medverkande:
Richard Kostenius, Vice ordförande, Riksföreningen JAG
Linda Forzelius, Riksföreningen JAG
Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet


14:00 – 14:30
Har alla rätt till kommunikation hela livet?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Vem får hjälpmedel till att kommunicera? Möjligheten och rätten till kommunikation begränsas med intellektuell funktionsnedsättning, från barn till vuxen. Hur ska man kunna leva med självbestämmande hela livet om möjligheterna till kommunikation begränsas?

Utökad information om evenemanget
Barn med intellektuell funktionsnedsättning får i större utsträckning prova hjälpmedel än när de blir vuxna och äldre. Hur kommer det sig att man då ofta nekas att ens få pröva nya hjälpmedel?

Medverkande:
Olof Dahlberg, Medlem, Riksföreningen JAG
Magnus Pelz, Personlig assistent, Riksföreningen JAG
Linnea Nyström, Jurist, Riksföreningen JAG


14:00 – 14:40
Att ta plats som människa och mötas över funktionsgränserna

Arrangör: Språng Kulturorganisation

 Beskrivning av samhällsfrågan
Vem som får tillgång och förutsättningar att kunna delta och bidra inom danskonsten. Med dansen som verktyg för att spegla funktionssegregeringen som också sker i samhället. Hur når vi mångfald över funktionsgränserna?

Utökad information om evenemanget
Twelve Echoes är fjun i vinden, starka som superhjältar. Vi ställer oss sida vid sida på scenen, oavsett funktion, vi dansar tillsammans för att alla kan, och bör, försöka skapa möjligheter tillsammans. Vi blir en enda skörstark kropp, böjer motstånd till möjlighet, i en värld där ett virus skapar något som är både skört och kraftfullt. Med hoppet i hjärtat, hopp i kroppen, blir vi lika värda. Twelve Echoes speglar samhällets villkor. Utmanar synen på vad dans är och vem som får delta och bidra.

Medverkande:
Pablo Fuentes Martinez, Videograf, Tmg Productions
Anna Emilsson, Koreograf, konstnärlig ledare, Språng
Ivan Gabriel Morén, Kompositör, Högskolan för scen & musik
Tea Berglund, Kompositör, Högskolan för scen & musik
Emil Wingstrand, Kompositör, Högskolan för scen & musik
William Väänänen, Kompositör, Högskolan för scen & musik
Tomas Elfstadius, Kompositör, Regionteater Väst
Monica Milocco, Konstnärlig chef dans, Regionteater Väst
Elin Svensson, Producent, Regionteater Väst


14:00 – 15:00
Hur kan vi modernisera LSS?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Det är dags att göra LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) till en modern lagstiftning. Det behövs en ny slags behovsbedömning, med en uppdaterad människosyn och en djup förankring i rättigheter.

Utökad information om evenemanget
När LSS kom var den nyskapande och revolutionerande. Personlig assistans skulle göra det möjligt för oss med normbrytande funktionalitet att leva på lika villkor som andra. Nu efter nästan 30 år har LSS lappats och lagats till oigenkännlighet. Fokus har flyttats från att livet är en helhet till att styckas upp i en rad moment och aktiviteter som ska minuträknas i badrummet och på toaletten. De grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans kommer ur en förlegad medicinsk modell av funktionalitet. Det är dags att styra tillbaka till grundläggande mänskliga rättigheter igen. Rätten till vår integritet och rätten till vår värdighet. Vårt förslag till en ny lagstiftning, LSS 2.1, baseras på FN:s funktionsrättskonvention. Det är dags för en ny lagstiftning där allting i våra liv räknas, där våra liv inte bara ses som en räcka aktiviteter eller integritetsnära situationer. Det är dags för en annan människosyn i LSS. Välkommen att ta del av och diskutera våra förslag!

Medverkande:
Annika Taesler, vice ordförande, STIL
Susanne Berg, konsult, STIL
Hanna Egard, forskare, Malmö universitet
Erika Wermeling, moderator, STIL


16:00 – 17:00
Fy en funkis. Eller, vem är rädd för normaten?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Funkofobi och beröringsskräck. Normbrytande funktionalitet likställs med hot och monstrositet, men varför är det läskigt att prata funkis? Beröringsskräck och funkofobi bottnar i funktionsmaktordning. Men vad betyder funktionsmaktordning?

Utökad information om evenemanget
Personer med normbrytande funktionalitet möter våld, hot och förtryck på daglig basis. Under det här seminariet läggs fokus på den beröringsskräck som funkofobin resulterat i. Varför upplevs det så läskigt och annorlunda att leva med normbrytande funkonalitet? Vad kan vi göra åt det och hur kan vi hantera den funktionsmaktordning som genomsyrar vårt samhälle? Och borde inte Frankensteins monster egentligen tillhöra LSS, och alltså berättigas personlig assistans? Samtalet sker utifrån ett cripteoretiskt perspektiv, inom ramen för funktionsrättsforumet Handikapphajk. Terminologin och den historiska bakgrunden förklaras på seminariet. Handikapphajk pratar med populärkulturen i fokus. Du behöver alltså inte vara en funktionsrättsexpert för att kunna tillgodogöra dig innehållet!

Medverkande:
Jessica Smaaland, Handikapphajk, STIL
Emma Åstrand, Handikapphajk, STIL


14:00 – 14:30
Mångfaldsparaden – en digital manifestation för medmänsklighet och demokrati

Arrangör: RFSL Gotland

Beskrivning av samhällsfrågan
Mångfaldsparaden är en viktig och återkommande del av Almedalen. Här står mänskliga rättigheter i fokus och människor från alla håll och riktningar går samman för att ta ställning för demokrati för alla människors lika värde.

Utökad information om evenemanget
Välkommen till Almedalsveckans största och viktigaste event! Mångfaldsparaden har under åren gjort sig känd för att samla tusentals människor som tillsammans står upp för allas lika rättigheter och värde. Mångfaldsparaden ger alla oss som vill värna om vår demokrati och våra mänskliga fri- och rättigheter en möjlighet att enas. En chans att tillsammans stå upp för samhällets mångfald, för solidaritet, för kärlek och för alla kroppars och själars rätt att existera och leva sina liv. Detta året blir paraden en annorlunda tillställning där vi uppmuntrar våra deltagare att ta med sig manifestationen och ställningstagandet till sin hemmaarena. Låt oss visa att kampen för mångfald och lika rättigheter inte stannar i Almedalen utan fortsätter överallt- alla dagar. Måndag- onsdag går vi ut klädda för parad och driver frågorna där vi är. Ta bilder, hashtagga och fyll sociala medier med regnbågsfärger! Manifestationen inleds med ett mångfaldstal på måndagen den 5 juli kl 14. Välkomna!

Medverkande:
Alex Lithander, Ordförande, RFSL Gotland

Tisdag 6/7

11:00 – 11:30
Hur vill (MP) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag. Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Miljöpartiet?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Miljöpartiet!

Medverkande:
Niklas Attefjord, Socialutskottet, (MP)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


11:00 – 11:25
Respekterad nog för ett jobb? Perspektiv på arbetsliv och funktionsnedsättning

Arrangör: Riksföreningen JAG – Vi vill bidra

Beskrivning av samhällsfrågan
Personer med stora funktionsnedsättningar har många föreställningar att brottas mot. Ofta betraktas man bara som någon som behöver insatser och inte som en person som kan bidra. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning/variation?

Utökad information om evenemanget
Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. I verksamheten ”Vi vill bidra” har människor med komplexa funktionsvariationer, tack vare och med hjälp av personlig assistans, visat att de vill – och kan – bidra på arbetsmarknaden. Mimmi är 29 år och deltagare i Vi vill bidra. Hon praktiserar bland annat i en klädbutik och föreläser för offentlig och privat sektor. Allt med stöd av sin personliga assistans. Mimmi har gått från traditionell daglig verksamhet, till att bli en del av det ”vanliga” arbetslivet. Vad händer när vi bjuder in fler personer i arbetslivet? Det vet Mimmi! Hör Mimmi och Mimmis arbetsgivare Maria, berätta om sina erfarenheter.

Medverkande:
Mimmi Olsson, deltagare, Vi vill bidra
Jonas Thomsson, handledare, Vi vill bidra
Madeleine Olsson, företrädare & assistent, Vi vill bidra
Rebecca Lindman Dahl, handledare, Vi vill bidra
Anna Karlsson, verksamhetsledare, Vi vill bidra


13:00 – 13:30
Professionalisering av assistansen – ett hot mot självbestämmande och delaktighet?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Vad innebär en professionalisering av yrket personlig assistent? Kommer vi assistansanvändare inte längre kunna välja vem vi vill ska assistera oss?

Utökad information om evenemanget
Kommer det krävas en legitimering för att få arbeta som personlig assistent? Vad händer då med makten och självbestämmandet för oss med intellektuell funktionsnedsättning? Kommer vi som tar emot stödet bli underordnade professionen? Finns det en risk för A- och B-lag i assistansen?

Medverkande:
Bengt Eliasson, Riksdagsledamot, Liberalerna
Sofie Johansson, Riksföreningen JAG


13:00 – 14:00
Ökade krav på samverkan med slutanvändaren – hur kan det fungera i innovationsekosystemet?

Arrangör:
Medtech4Health, Innovation Skåne, Funktionsrätt Skåne, Begripsam, CoDeAc

Beskrivning av samhällsfrågan
E-hälsa blir allt viktigare för patienten och hälso- och sjukvården, men utformas lösningarna på ett sätt som ökar tillgängligheten för användaren? Samskapar man med slutanvändaren för att gynna användbarhet och enlighet med MDR? Kan lösningen kring användarmedverkan finnas i innovationsekosystemet?

Utökad information om evenemanget
Det Medicintekniska direktivet (MDR), som börjar gälla under maj 2021 ställer ökade krav på e-hälsolösningar. Samtidigt visar forskning från projektet CoDeAc att granskade e-hälsolösningar ofta inte ens uppfyller lagstadgade krav på tillgänglighet och anses dåligt utformade och krångliga av användarna. Här finns en stor förbättringspotential. I CoDeAc har Begripsam och Funktionsrätt Skåne utvecklat en modell för användarmedverkan, som bygger vidare på ett tidigare arbete inom EU. CoDeAc:s modell visar hur företag som omfattas av MDR rent praktisk kan gå tillväga i ett samarbete med användarna. MDR ställer ökade krav på samverkan med slutanvändare. Detta kan inordnas i innovationsekosystemet. På detta seminarium diskuterar vi hur det kan gå till. Vi presenterar modellen för samverkan och Innovation Skåne visar exempel på hur den kan användas, arbetet bedrivs i Medtech4Healths nationella utvecklingsprojekt för Implementation (NUP Implementation).

Medverkande:
Fred Kjellsson, Innovation Manager, Innovation Skåne
Thomas P Larsson, Verksamhetschef, Funktionsrätt Skåne
Stefan Johansson, Begripsam
Catharina Gustavsson, Projektledare, CoDeAc
Björn Eriksson, Generaldirektör, Läkemedelsverket
Jenny Christensson, Moderator, Medtech4Health


14:00 – 14:30
Hur vill (C) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag. Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Centerpartiet?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Centerpartiet!

Medverkande:
Sofia Nilsson, Socialutskottet, (C)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


14:00 – 14:30
Varför bor 900 barn i Sverige på institution?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Varför får inte barn med omfattande funktionsnedsättningar och stora behov växa upp i en familj som andra barn?

Utökad information om evenemanget
I Sverige idag nekas många barn med komplexa funktionsnedsättningar och omfattande behov personlig assistans trots att de borde ha rätt till det. Föräldrar kämpar till bristningsgränsen och tvingas till slut lämna bort sina barn. Varför är det så och vad gör Sveriges politiker för att ändra på det?

Medverkande:
Pia Steensland, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Isabelle Bolander, Jurist, Brukarkooperativet JAG
Maja Lorentz, Medlem, Riksföreningen JAG
Magnus Lorentz, Företrädare

Onsdag 7/7

10:00 – 10:30
Hur vill (S) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag.Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning?Hur bra koll har Socialdemokraterna?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Socialdemokraterna!

Medverkande:
Mikael Dahlqvist, Socialutskottet, (S)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


13:00 – 13:30
100 000 personliga assistenter i Sverige förtjänar högre status

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
När ska regeringen höja assistansersättningen i nivå med löneutvecklingen? Ett så kvalificerat yrke som personlig assistent måste kunna erbjuda bra lön och goda arbetsvillkor.

Utökad information om evenemanget
Resurserna för att ordna kvalitativ assistans med goda villkor för assistenterna har urholkats via ett antal års besparingar inom assistansersättningen. En ordentlig uppräkning av timbeloppet behövs för att hejda den utvecklingen.

Medverkande:
Kenny Brandt, Medlem, Riksföreningen JAG
Henrik Petrén, Branschorganisationen Fremia Personlig Assistans
Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, Riksföreningen JAG
Björn Burman, Personlig assistent


14:00 – 14:30
Hur vill (M) göra Sverige bättre på rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet?

Arrangör: Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL

Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året blev barns rättigheter lag. Är det nu det är dags för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bra koll har Moderaterna?

Utökad information om evenemanget
Behöver FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bli lag eller fungerar det bra som det är? Vad kommer hända med LSS och framförallt den personliga assistansen i framtiden? Vad vill partiet och hur kommer de samarbeta med övriga för att göra det till verklighet? Visst tänker partiet göra personlig assistans till en valfråga? Vi tar tempen på Moderaterna!

Medverkande:
Ulrika Heindorff, Socialutskottet, (M)
Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL
Emma Åstrand, Kommunikatör, STIL


14:00 – 14:30
Skiljer sig synen på personer med funktionsnedsättning åt i Sverige, Norge och Finland?

Arrangör: Riksföreningen JAG

Beskrivning av samhällsfrågan
Har alla människor lika rätt till självbestämmande? Vad finns det för skillnader i rätten till personlig assistans?

Utökad information om evenemanget
Måste en själv kunna föra sin talan för att beviljas personlig assistans och leva ett liv i frihet? Eller är det bara en förmån för några få?

Medverkande:
Ina Ahlroos, JAG assistans Finland
Cathrine Shumann, JAG Assistanse Norge
Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG

 

Vi rekommenderar också att hålla utkik på Assistanskoll som kommer att följa upp Almedalsveckan med referat och intervjuer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.