Uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro

Medlemmen har synskada och reser ofta med buss i Örebro. De automatiska hållplatsutropen fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt system ska påbörjas hösten 2017.

Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock inte heller då förare ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. Länstrafiken i Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en gravt synskadad person. Detta har rapporterats flera gånger utan resultat.

Status: Stämningsansökan inlämnad den 4 oktober i Örebro tingsrätt

Personer med funktionsnedsättningar kan på SJ bara boka biljett via telefon dagtid på vardagar

SJ:s bokningssystem är så utformat att personer med speciella behov som exempelvis synskadade med ledarhund eller behov av ledsagning endast kan boka via telefon kl 8-17 på vardagar. Andra kan boka dygnet runt alla dagar.

Status: väntar på juridiskt ombud

Dyr och begränsande färdtjänst

Medlemmen har behov av färdtjänst, men färdtjänstavgifterna är i Uppsala dubbelt så dyra som motsvarande i vanlig kollektivtrafik. Tillgängligheten är dessutom dålig vad gäller tider och upplägg. Utförandet har varit så bristfälligt att rörelsemöjligheten har begränsats så att medlemmen inte kan fortsätta med flera av sina sysselsättningar och möjligheten att vara en aktiv förälder kan inskränkas

Status: Vid ett seminarium 2016 diskuterades följande frågor: Är de högre avgifterna direkt diskriminerande? Leder de till att medlemmen inte är i jämförbar situation med resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken? Är det fråga om bristande tillgänglighet? Är egenavgifterna i färdtjänsten skäliga? Har staten (kommunen) enligt Regeringsformen 2:8, Europakonventionen och Funktionshinderkonventionen ett positivt ansvar att tillgodose rätten till fri rörlighet?

Information om projektet Med lagen som verktyg

Projektet Med lagen som verktyg ska bidra till att funktionshinderrörelsen får en strategisk nyckelroll i att människor få rätt, bland annat genom kännbara sanktioner.

För detta behövs kunskapsinsatser och mobilisering av personer med funktionsnedsättning samt utveckling av juridisk spetskompetens på området.

När rättspraxis utvecklas och lagar och konventioner efterlevs kommer diskrimineringen minska, människors rättigheter försvaras och levnadsvillkoren förbättras för människor med funktionsnedsättning.

I synnerhet behövs en utveckling av rättspraxis för otillgänglighet som en form av diskriminering. Detta kräver insikter om och tillämpning även av andra lagar som ska bidra till ett tillgängligt samhälle.

Projektets målgrupper är:

  • människor med funktionsnedsättning
  • funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer
  • jurister och juridikstuderande
  • offentliga och privata aktörer

Projektet kommer att arbeta med:

  • Rådgivning
  • Information
  • Utbildning

Projektsekretariatet består av:

  • Projektledare/jurist: Paul Lappalainen paul@independentliving.org
  • Journalist/kommunikatör: Emil Erdtman emil@independentliving.org
  • Informatör/rådgivare: Caroline van Mourik caroline@independentliving.org

Samarbeten:

Föreningen med samma namn, Med lagen som verktyg (hemsida: mlsv.se), driver sina medlemmars strategiska diskriminerigsärenden i domstol.

Till projektets resurser räknas även det (tillsammans med Apply Human Rights) nybildade Rättsnätverket och projektets expertgrupp med svenska och utländska juridiska experter på funktionshinderdiskriminering.

Projektet har också ett nära samarbete med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad.

Projektgruppen komplett

Från och med 1 juli är projektgruppen komplett.

Vi har haft några möte och senast under ett brainstormingsmöte i mitten på juni kom det fram en hel  idéer som vi ser fram emot att jobba vidare med.

Under juli månad är det dock både semester och inläsning som gäller för det flesta av oss, så inte förs i augusti hoppas vi verkligen kunna jobba på med detta lovande projekt.